600  000 zł z programu Przestrzenie Sztuki Taniec realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafi do Instytutu Kultury Miejskiej. W ramach realizowanych działań odbędzie się premiera plenerowego, interdyscyplinarnego spektaklu choreograficznego w Kunszcie Wodnym, prezentowane i współtworzone będą autorskie spektakle dla i z udziałem młodzieży. W planach również ruchowe warsztaty dla rodzin i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, seminarium i spotkania dla środowiska związanego z tańcem współczesnym. Partnerami programu są Opera Bałtycka w Gdańsku, Zakład Kulturalny, Fundacja Polka Dot, Fundacja Performat i Fundacja FOSA.  

Program Przestrzenie Sztuki opiera się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym (w dziedzinie tańca), a jego celem jest wspieranie artystów niezależnych w ich działalności. Wsparcie finansowe otrzymały 4 z 6 wnioskujących do NIMiT instytucji: 1. Kielecki Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie, 2. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, 3. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek i Białostocki Ośrodek Kultury, 4. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.  

– Dzięki przyznanym środkom możemy znacząco rozwinąć program działań IKM w dziedzinie sztuk performatywnych, w szczególności tańca, w nowej siedzibie – Kunszcie Wodnym. Zależy nam na sieciowaniu, wspieraniu i tworzeniu warunków do pracy i rozwoju dla niezależnych artystów z lokalnego środowiska tanecznego, uzupełnienia infrastruktury, którą jak dotąd dysponuje głównie klub Żak. Kolejnym priorytetem jest przygotowanie oferty edukacyjnej angażującej rodziny z dziećmi oraz młodzież. Międzysektorowe partnerstwo przy realizacji programu Przestrzenie Sztuki to okazja do stworzenia długofalowego programu współpracy między instytucjami i NGO zaangażowanymi w działania związane z tańcem. Ważnym elementem programu jest także podniesienie kompetencji, polepszenia jakości pracy, integracji i emancypacji środowiska producenckiego w regionie – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.  

Wydarzenia zaplanowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec odbywać się będą od czerwca do grudnia 2023 r. Już w czerwcu w Zakładzie Kulturalnym odbędzie się prezentacja spektakli Młodzi na scenę! Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych, podczas których grany będzie repertuar dla szkół, odbędą się prelekcje i spotkania z twórcami.  

Kolejne informacje o działaniach realizowanych w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec przez IKM wraz z Partnerami publikowane będą na bieżąco na stronie ikm.gda.pl.