Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje trzech osób na stanowisko Specjalista ds. obsługi technicznej. 

Poszukujemy osób zajmujących się obsługą techniczną wydarzeń kulturalnych, specjalizujących się w dziedzinach oświetlenia scenicznego, nagłośnienia lub realizowania transmisji wideo na żywo. Miejscem pracy będzie Instytut Kultury Miejskiej w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego przy Targ Rakowym 11. Obsługa wydarzeń dotyczy głównie sali audytoryjnej nowego budynku i sal multimedialnych. Chcemy stworzyć zespół, który będzie poszerzał i uzupełniał kompetencje, współpracował z działami merytorycznymi i aktywnie współtworzył ofertę wydarzeniową Instytutu Kultury Miejskiej. Zależy nam na stworzeniu zespołu, w którym każda z osób będzie miała wiodącą odpowiedzialność za jeden z obszarów (oświetlenie, dźwięk, realizacja wizualna) z jednoczesną możliwością uzupełniania swoich kompetencji, gdy będzie to potrzebne.  

Zakres obowiązków:  

 • obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych organizowanych w budynku Kunsztu Wodnego, pod kątem: 
 • realizacji oświetlenia scenicznego i/lub 
 • realizacji nagłośnienia i odsłuchu na scenie i/lub 
 • realizacji transmisji wideo na żywo 
 • przygotowywanie sali audytoryjnej i multimedialnych pod kątem wymagań danego wydarzenia, w tym obsługa mechaniki sceny, mechaniki trybuny oraz mechaniki mostów oświetleniowych, 
 • obsługa pokazów filmowych i prezentacji, 
 • obsługa systemu inspicjenta w czasie trwania wydarzeń, 
 • dostosowywanie wyposażenia sali audytoryjnej pod kątem wprowadzania nowych technologii, 
 • konsultacja oraz wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych w sali audytoryjnej przez podmioty zewnętrzne, 
 • utrzymywanie sali audytoryjnej oraz znajdującego się w niej sprzętu w stanie sprawności technicznej. 

Wymagania:  

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,  
 • doświadczenie w obsłudze technicznej wydarzeń kulturalnych lub rozrywkowych,  
 • umiejętność czytania riderów technicznych, 
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej.  

Mile widziane:  

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury,  
 • znajomość protokołu dmx oraz konsoli oświetleniowej serii grandMA, 
 • znajomość protokołów Dante, AVB, Madi oraz konsoli nagłośnieniowej firmy DiGiCo 
 • Doświadczenie w pracy z kamerami PTZ 
 • Umiejętność obsługi projektorów kinowych firmy Barco 

Oferujemy:  

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),  
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,  
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole  
 • wynagrodzenie w wysokości 4500 – 5400 zł brutto 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. obsługi technicznej w Instytucie Kultury Miejskiej  prosimy o przesyłanie CV na adres:  praca@ikm.gda.pl  w terminie do dnia  22 maja 2023 roku  (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:  

Wymagana treść klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

Opcjonalnie:  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.  

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

http://ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2023/05/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-i-Klauzula-RODO_2023-1.pdf