To już ósmy odcinek “Oliwskich opowieści z fotografią w tle”! Jest to projekt, w którym pretekstem do rozmowy są fotografie dawnych mieszkańców Oliwy, a rozmówczyniami lokalne przewodniczki Magda Majchrzakowska i Grażyna Niemyjska. Zapraszamy do zapoznania się z kolejna historią na Spotify oraz YouTubie. 

Obrazek ze średniowiecza mógłby wyglądać tak: opuszczamy opactwo cystersów w Oliwie znajdujemy na skraju wzgórz ukształtowanych przez lodowiec, porośniętych lasem. Przed nami wije się malownicza, piaszczysta droga prowadząca z opactwa do Gdańska. Ze wzgórz wypływają liczne potoki rzeczne i tą rozjeżdżoną drogą co rusz przetacza się powóz albo idą ludzie z pielgrzymką do Oliwy. Tak mogła wyglądać późniejsza ulica Polanki w czasach, kiedy właścicielami tych ziem byli cystersi. Oczywiście jej trasa przebiegała wtedy nieco inaczej, jedynym wjazdem z tej strony był bowiem Dom Bramny, czyli dzisiejszy Dom Zarazy. 

Ulica Polanki, znaczący ciąg komunikacyjny także dziś, była w tamtych i przez wiele późniejszych czasów bardzo ważną trasą. Tędy przybywali królowie polscy w odwiedziny do Oliwy w sprawach religijnych i politycznych. Władysław Łokietek, Zygmunt August czy królowie elekcyjni. Droga do Gdańska wiodła i nadal wiedzie przez malownicze tereny. Nasze skojarzenia z pewnością więc uciekają także do zlokalizowanych przy ul. Polanki dworów bogatych gdańszczan.  

Po więcej historii tego miejsca zapraszamy do podcastu dostępnego na: 

Spotify

YouTube