Instytut Kultury Miejskiej ogłasza dwuetapowy konkurs na najem i prowadzenie księgarni/sklepu z designem w nowej siedzibie IKM – w Kunszcie Wodnym w Gdańsku przy Targu Rakowym 11. Termin na złożenie ofert to 9 czerwca. Regulamin i dokumenty związane z konkursem dostępne są na https://bip.ikm.gda.pl/ogloszenie-o-konkursie-ksiegarnia/ 

W nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, w Kunszcie Wodnym przy Targu Rakowym 11, znajdować się będą m.in. sala makiety, sala audytoryjna (z funkcją kinową), sale warsztatowe, księgarnia/sklep z designem. IKM będzie realizował w Kunszcie Wodnym działania kulturalne, edukacyjne i artystyczne (m.in. prowadzenie kina, organizacja koncertów, spotkań autorskich, debat, szkoleń i konferencji, prowadzenie stałej ekspozycji makiety Śródmieścia Miasta Gdańska, udzielanie informacji kulturalnej turystom i mieszkańcom). 

W księgarni znajdującej się w siedzibie IKM chcemy prezentować publikacje, które inspirują, podejmują ważne, aktualne tematy, wywołują dyskusję i pozwalają lepiej rozumieć świat. W szczególności tytuły, które dotyczą:   

  •  miasta, urbanistyki, socjologii miasta,  
  •  Gdańska,  
  •  architektury, sztuki, designu,  
  •  życia w społeczeństwie (antropologia, filozofia, socjologia, ekologia, przyszłość, technologia),  
  •  zarządzania kulturą, marketingu kultury, rozwijania kompetencji ludzi kultury, 
  •  literatury faktu,  
  •  poezji i przekładu, filozofii literatury,  

…a także nowości literackie.  

Ponadto, chcemy by w tym miejscu był też dostępny asortyment przedmiotów nieksiążkowych takich jak: przedmioty sztuki użytkowej, oryginalne prezenty związane z Gdańskiem, plakaty, grafiki artystów, limitowane serie przedmiotów zaprojektowanych przez artystów, a także artykuły związane z działaniami IKM.   

  

Szczegółowe oczekiwania w zakresie charakteru oferty oraz działalności Księgarni zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu. Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na: https://bip.ikm.gda.pl/ogloszenie-o-konkursie-ksiegarnia/

JAK BĘDZIEMY WYBIERAĆ?  
  

Liczy się dla nas nieszablonowe podejście, wysoka jakość oraz otwartość formuły w jakiej będzie prowadzona Księgarnia, dlatego będziemy oceniać atrakcyjność i innowacyjność koncepcji jej prowadzenia oraz dotychczasowe doświadczenie Oferenta. Dokładne kryteria oceny zostały opisane w Regulaminie Konkursu.  

Do etapu II konkursu IKM zaprosi wybranych oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje. Na koniec negocjacji poprosimy o przedstawienie ostatecznych ofert.  

OFERTY  
  

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Regulamin i szczegółowe zasady postępowania konkursowego na wybór najemcy księgarni/sklepu z designem. Konkurs ma charakter otwarty, udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie, jeśli spełniają warunki określone w Regulaminie. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, pokój nr 6 w terminie do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta konkursowa na najem pomieszczeń w Kunszcie Wodnym z przeznaczeniem na działalność Sklepu”. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej wpływu do IKM.  

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2023 r.  

W przypadku zapytań w sprawach związanych z postepowaniem prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godz. 10-16: Ana Matusevic, tel. 664 975 905 lub mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl.