Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/ Specjalistki ds. edukacji 

Szukamy osoby łączącej pasję edukatora/edukatorki z zainteresowaniami historią, architekturą, rozwojem urbanistycznym Gdańska oraz umiejętność pracy projektowej i zespołowej. 

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej: 

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców, także online. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. 
Jednym z pól działalności IKM są projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i przewodniczki, Gdańskie Miniatury) i herstorii (Metropolitanka). 
Jesteśmy organizatorem m.in Festiwalu Narracje- Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, festiwalu Europejski Poeta Wolności towarzyszącego wręczeniu Nagrody Europejski Poeta Wolności oraz Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, Konferencji Marketing w Kulturze. Wydajemy m.in. publikacje wokół przekładu, poezję nominowanych do Nagrody Europejski Poeta Wolności, książki o Gdańsku i tożsamości miasta. Organizujemy debaty, warsztaty oraz szkolenia. 
 

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego.  

Zakres obowiązków: 
– udział w planowaniu, opracowaniu i wdrażaniu działań związanych z realizacją programu edukacyjnego IKM 
– koordynacja projektów edukacyjnych, animacyjnych, herstorycznych oraz związanych z miastem i tożsamością lokalną; 
– prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w ramach działalności IKM; 
– prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem trójwymiarowej makiety gdańskiego Śródmieścia z zajęciami warsztatowymi 
– rekrutacja i koordynacja pracy osób prowadzących zajęcia edukacyjne i przewodników; 
– współpraca przy innych projektach realizowanych w Dziale Edukacji 
– przygotowywanie wniosków o dofinansowania, budżetowanie, rozliczanie, ewaluacja realizowanych projektów; 
– nawiązywanie kontaktów i stała współpraca z parterami w tym, placówkami edukacyjnymi, organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze kultury przy realizacji projektów; 
– przygotowywanie materiałów i publikacji edukacyjnych oraz promujących działania edukacyjne. 

Wymagania: 

– wykształcenie wyższe; 
– doświadczenie w pracy edukatora lub animatora  oraz doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, społecznych  – minimum 3 lata; 
– zainteresowania związane z historią, architekturą, rozwojem urbanistycznym Gdańska; 
– znajomość teori i praktyki herstorii; 
– umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań; 
– umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami; 
– współtworzenie budżetu projektów edukacyjnych, sprawowanie nadzoru nad ich efektywnym wykonaniem i wydatkowaniem oraz związana z tym sprawozdawczość; 
– praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
– bardzo dobra obsługa komputera i pakietu MS Office. 

Oferujemy: 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy) 
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach; 
– pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole 
– wynagrodzenie w wysokości 4500 – 4800 zł brutto 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/ka ds. edukacji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 7 czerwca 2023 (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

POBIERZ FORMULARZ.