W 2024 roku odbędzie się 15. edycja festiwalu NARRACJE, który poprzez artystyczne interwencje, instalacje i projekty w przestrzeni publicznej odkrywa nowe miejskie konteksty. Instytut Kultury Miejskiej razem z Gdańską Galerią Miejską ogłaszają konkurs na kuratora/kuratorkę lub zespół kuratorski, który zaproponuje koncepcję tej edycji wydarzania. W 2024 roku NARRACJE zagoszczą na Niedźwiedniku – otoczonym lasami osiedlu będącym częścią gdańskiej dzielnicy Brętowo.   

NARRACJE to festiwal sztuki współczesnej prezentowanej w przestrzeni publicznej Gdańska. Prace artystyczne stają się nawigatorem miejskiej przygody: posługując się różnymi narzędziami, pozostają w bliskiej relacji z przestrzenią. Prowokują, interweniują i zrywają warstwy codzienności, by ujawnić ukryte znaczenia. NARRACJE każdego roku odbywają się jesienią, zawsze w innej dzielnicy, która staje się punktem odniesienia dla kuratorów i kuratorek oraz inspiracją dla artystów i artystek.  

Z każdym rokiem NARRACJE wchodzą coraz głębiej w miasto – opuściły centrum, by z rosnącą odwagą zapuszczać się w kolejne dzielnice, które stają się współorganizatorami i współkuratorami. Miasto użycza NARRACJOM swych opowieści, sugeruje wątki, prowokuje rozwiązania, opierając się pewnym realizacjom i sprzyjając innym.  

Siła festiwalu polega na szacunku, z jakim jego twórcy podchodzą do żywego organizmu miasta i wyczuciu w sposobie pracy z przestrzenią i jej prawomocnymi rezydentami – mieszkańcami. Świadomi pokus i niebezpieczeństw kuratorzy i artyści dbają, by prace powstające z myślą o konkretnych lokalizacjach nie stygmatyzowały odwiedzanych dzielnic i nie uprzedmiotowiały ich mieszkańców.  

  

Niedźwiednik – tu odbędzie się 15. edycja festiwalu NARRACJE  

Wysoko nad Gdańskiem, na północ od ulicy Słowackiego, na wzgórzach morenowych rozciąga się osiedle Niedźwiednik, które jest częścią dzielnicy Brętowo. Niedźwiednik położony jest w północnej części Brętowa, w odległości około 3 km na od centrum Wrzeszcza. Jest to część dzielnicy, w której dominuje zabudowa mieszkaniowa, zarówno wielorodzinna, jak i jednorodzinna. Swoje siedziby mają tu Rada Dzielnicy Brętowo i filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Na osiedlu znajduje się kilka ciekawie położonych i dobrze wyposażonych placów zabaw. Historia Niedźwiednika sięga już XIII wieku, a jako gęsto zabudowane osiedle, tak dobrze znane mieszkańcom i mieszkankom Gdańska, obszar ten funkcjonuje od końca lat 70. XX wieku.   

Do okresu tuż po II wojnie światowej Brętowo było przede wszystkim terenem o charakterze przemysłowym. Rys dzielnicy zmienił się, gdy rozwinęło się tu budownictwo jednorodzinne, a następnie wielorodzinne wraz z powstaniem osiedla Niedźwiednik, które wzniesiono w latach 1978-1983. Na tle innych wielkich osiedli Gdańska, takich jak Przymorze, Zaspa, Żabianka czy Morena, Niedźwiednik znacząco się odróżnia. Przede wszystkim dzięki swoim walorom architektonicznym, czyli usytuowaniu na wzgórzach morenowych w otoczeniu zieleni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Mieszkania, jakie tu projektowano, znajdowały się w tzw. górnym normatywie mieszkaniowym, co oznaczało, że były większe od innych lokali mieszkaniowych gdańskich osiedli tego okresu o ok. 10 m2. Do dzisiaj osiedle cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców Gdańska i jest uważane za dobre miejsce do życia, chociaż występuje tam, jak i w całym Brętowie, spadek zaludnienia.  

Pełne studium historyczno-przestrzenne na temat Niedźwiednika dostępne jest na stronie: www.narracje.eu.   

  

Ramy konkursu kuratorskiego  

Zgłoszenia przyjmowane są od 31 maja do 31 lipca 2023 r. Wyniki konkursu zostaną podane do 31 sierpnia 2023 r. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie: www.narracje.eu w zakładce „konkurs”.   

  

Zgłoszenia powinny zawierać:  

  • list intencyjny przedstawiający motywy udziału w konkursie,  
  • zarys koncepcji festiwalu odnoszącej się do specyfiki terenu, na którym odbędą się NARRACJE,  
  • listę artystów przewidzianych do zaproszenia do udziału w festiwalu wraz z krótkimi opisami zrealizowanych lub planowanych przez nich projektów lub działań w przestrzeni publicznej, które stałyby się częścią programu 15. edycji NARRACJI oraz zdjęciami lub wizualizacjami (dotyczy istniejących prac),  
  • wstępny przewidywany budżet festiwalu,  
  • wypełnione oświadczenie o udzieleniu licencji oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (do pobrania na stronie www.narracje.eu w zakładce „konkurs”), 
  • aktualne CV zawierające informacje o doświadczeniu zawodowym, zrealizowanych dotychczas festiwalach, innych projektach artystycznych oraz wykształceniu kierunkowym.   

  

Kuratora/kuratorkę 15. edycji NARRACJI wyłoni pięcioosobowa komisja konkursowa, w skład której wejdą dyrektorzy Instytutu Kultury Miejskiej i Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz zaproszeni przedstawiciele środowisk twórczych. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 sierpnia włącznie na stronie www.narracje.eu.    

  

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej | Współorganizator: Gdańska Galeria Miejska  

www.narracje.eu  

www.facebook.com/NarracjeGdansk