7 czerwca rozpoczyna się rejestracja na tegoroczną Konferencję Marketing w Kulturze (25.10.2023) oraz Forum Kultury Cyfrowej (26.10.2023). To dwa „siostrzane” wydarzenia, które odbędą się dzień po dniu – 25 i 26 października. Trzeci dzień – 27 października przeznaczony jest na sesje warsztatowe – 4 godzinne, intensywne spotkania z ekspertkami i ekspertami. Zapisy dostępne przez stronę https://marketingwkulturze.ikm.gda.pl/ do wyczerpania miejsc. 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku po raz ósmy jest organizatorem Konferencji Marketing w Kulturze, której w 2023 towarzyszy Forum Komunikacji Cyfrowej. Wydarzenia odbędą się 25-27 października 2023 w nowo otwartej siedzibie instytucji przy Targu Rakowym 11 – Kunszcie Wodnym.  

CO W PROGRAMIE? 

PROGRAM Konferencji Marketing w Kulturze, 25 października 2023

 • Język komunikacji instytucji kultury. Prowadzenie: Paulina Mikuła, Mówiąc Inaczej
 • Budowanie lovebrandu instytucji kultury na przykładzie dużych marek. Karolina Szabłowska (IKEA Marketing Communications Manager IKEA Retail sp. z o.o). Prowadzenie: Edyta Kowal (edytakowal.pl). 
 • Przegląd case studies dostępności komunikacji i marketingu w instytucjach kultury. Prowadzenie: Wojtek Kutyła: (https://wojtekkutyla.pl/), Piotr Źrołka (https://piotrzrolka.pl), Barbara Sowa (Magazyn PISMO), Anna Cygankiewicz (Festiwal Kultura bez Barier).
 • Instagram, który angażuje – prowadzenie: Ola Długołęcka i Anna Szałas (https://sztukadokawy.pl)
 • Przegląd trendów w komunikacji marketingowej AD 2023. Prowadzenie: Jagoda Prętnicka-Markiewicz  
 • Kultura to ludzie: Rola marki osobistej pracownika w budowaniu wizerunku instytucji. Prowadzenie: Dawid Lewandowski (Artysta na socialu) (https://www.instagram.com/artystanasocialu/)

PROGRAM Forum Kultury Cyfrowej, 26 października 2023 

 • Kurator kolekcji cyfrowej – nowy zawód. Prowadzący Grzegorz Jędrek (wniedoczasie.pl). Rozmówcy: Łukasz Kozak, Alicja Urbanik Kopeć;  
 • Sztuczna Inteligencja i sztuka. Rozmawiają: Jakub Depczyński (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Bartosz Zaskórski aka Mchy i Porosty. Prowadzenie: dr Ewa Drygalska
 • Otwarta Zachęta. O partycypacyjności i ko-kreacji kolekcji cyfrowej. Prowadzenie: Zuzanna Ciesielska, Natalia Cetera (Centrum Cyfrowe)
 • Publikacje cyfrowe – VR/Greening cyfrowy i ekologiczny. Prowadzenie: dr Krzysztof Pijarski (VNLab Łódź)
 • Wystawa sztuki cyfrowej okiem kuratora. Prowadzenie: Jakub Depczyński (Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa)
 • Nowości i trendy w prezentowaniu kolekcji cyfrowych. Prowadzenie: Rytm.Digital
 • Typowy odbiorca sztuki cyfrowej nie istnie… oh wait!. Prowadzenie: Zuzanna Stańska (Dailyart, Moiseum)
 • Co po nas zostanie? Archiwizacja internetu. Prowadzenie: Marcin Wilkowski (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, web96.pl)

27 października proponujemy sześć równoległych sesji warsztatowych:

 • Digitalizacja usług w instytucjach kultury. Prowadzenie: Rytm.Digital
 • SPARK AI – re-use domeny publicznej. Obsługa aplikacji Spark. Prowadzenie: Agnieszka Kotowska
 • Strategia partycypacyjności i ko-kreacji w planowaniu kolekcji cyfrowej. Prowadzenie: Zuzanna Ciesielska, Natalia Cetera (Centrum Cyfrowe)
 • Rolki na Instagram i Tik Toka – pomysł, projekt – wykonanie. Prowadzenie: Studio Manilov
 • Jak wspierać stabilność zasobów online instytucji kultury? Praktyczny przegląd metod i narzędzi. Prowadzenie: Marcin Wilkowski (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, web96.pl)
 • Wprowadzenie do dostępności cyfrowej: Jak zapewnić, aby nasza kultura była dostępna dla wszystkich? Zaprojektuj ją od początku. Prowadzenie: Piotr Źrołka (https://piotrzrolka.pl). 


BILETY:  

Udział dwudniowy na MwK i FKC (25-26.10.2023) – 350 zł brutto 

Udział jednodniowy na MwK lub FKC (25 lub 26 10.2023) – 250 zł brutto 

Udział w warsztatach (27.10.2023) – 300 zł brutto. 

Dostęp do streamu online: 150 zł brutto.  

Marketing w Kulturze ogólnopolskie wydarzenie dla osób zajmujących się komunikacją, marketingiem i promocją w publicznych instytucjach kultury, sektorze prywatnym związanym z kulturą oraz organizacjach pozarządowych. Organizowana jest od 2016 roku. W latach pandemii (2020 i 2021) odbyły się dwie edycje online, w 2022 roku wróciliśmy do organizowania wytęsknionego wydarzenia na żywo. Co roku prezentujemy najlepsze praktyki, przegląd trendów w komunikacji, dyskutujemy na temat aktualne i ważne w branży marketingu kultury. Marketing w Kulturze to nie tylko konferencja, podczas której osoby uczestniczące zdobywają wiedzę, inspirują się na kolejny rok działania, ale także radosne spotkanie, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, wymiana doświadczeń.  

Forum Kultury Cyfrowej zostało zaplanowane w odpowiedzi na oczekiwania środowiska sektora kultury związane z transformacją cyfrową w instytucjach kultury, która jest nie tylko faktem, ale także w coraz większym stopniu oddziałuje nie tylko na kwestie wizerunku instytucji w Internecie, ale i na praktyki związane z prezentowaniem zbiorów, wystaw i narracji związanych z instytucją, z traktowaniem zbiorów cyfrowych jako pełnowartościowych kolekcji mogących pełnić role osobnych filii muzeów, galerii, bibliotek, z koniecznością posiadania przez kuratorów nowych kompetencji, z nowymi możliwościami dotarcia do odbiorców, a także z wagą cyfrowych kolekcji jako formy zabezpieczania i przechowywania dziedzictwa kultury.