Przestrzenie Sztuki to interdyscyplinarny program opierający się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Poprzez współdziałanie z lokalnymi instytucjami i organizacjami tworzy on warunki do rozwoju i prezentacji tańca w Polsce. W 2023 roku Przestrzenie Sztuki realizowane są w pięciu miastach – operatorem gdańskiej edycji jest Instytut Kultury Miejskiej.Poznajcie nasze programy, nad którymi pracujemy wspólnie z partnerami:

● We współpracy z Zakładem Kulturalnym zrealizujemy otwarte lekcje dla osób profesjonalnie zajmujących się ruchem, pod hasłem Ciała Tańczące, oraz dla mieszka_nek/ńców Gdańska – Ciała Tańczące w Mieście. Szykujemy też repertuar dla szkół w ramach programu Młodzi na scenę!, który zakończy się festiwalowym pokazem prac młodzieżowych. Otwarte prelekcje i wykłady odbędą się w ramach Spotkań w praktyce, czyli warsztatowego cyklu dla osób tańczących.

● Niebawem ruszy projekt społeczny #tytulwymyslimyrazem angażujący lokalną młodzież.

● We wrześniu zaprosimy do Opery Bałtyckiej na prezentacje etiud tanecznych w ramach Wieczoru Młodej Choreografii.

● Razem z Fundacją Performat poprowadzimy międzypokoleniowy projekt edukacyjny Roztańczone Rodziny, którego tegoroczna edycja będzie pierwszą w Gdańsku. W ramach programu odbędą się też pokazy spektakli tanecznych dla rodzin oraz warsztaty wytchnieniowe dla rodziców i opiekun_ek/ów.

● Kadrom kultury dedykowane będą Spotkania Producentek i Producentów, czyli regularny program szkoleniowy. Prowadzić będziemy również badania w zakresie pracy w kulturze.

● Jesienią powstanie interdyscyplinarne widowisko z udziałem tancerek i tancerzy.

● Z Fundacją Polka dot będziemy rozwijać projekt Nature of Us szukający nowych połączeń sztuki i nauki. Zakończymy go seminarium online i publikacjami badacz_ek/y.

Niedługo ogłosimy na naszych kanałach otwarte nabory na: prowadzenie warsztatów choreograficznych i wytchnieniowych, badań, szkoleń producenckich, udział w interdyscyplinarnym widowisku, pokazy etiud młodzieżowych, a także uruchomimy zapisy dla osób pragnących uczestniczyć w poszczególnych programach.

W kolejnych miesiącach czeka nas dużo pracy – i radości współdziałania!
Zakład Kulturalny, Fundacja Performat, Opera Bałtycka, Fundacja Polka dot 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.