W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk trójmiejskie i pomorskie ciała tańczące Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do Zakładu Kulturalnego na cykl spotkań wytchnieniowo-wzmacniających. Spotkania skierowane są do osób profesjonalnie zajmujących się ruchem: tańczących, tworzących choreografie, performansy, uczących ruchu, zajmujących się pedagogiką tańca, artystów i artystek nieaktywnych zawodowo. Spotkania odbędą się od sierpnia do grudnia w Zakładzie Kulturalnym w Gdańsku. 

Specyfika zawodowego funkcjonowania (szczególnie pracujących niezależnie) osób zajmujących się szeroko pojętym tańcem ma wymagającą dynamikę i może powodować wypalenie. Oferując możliwość pogłębionej pracy i aktywnego odpoczynku oraz skupiając się na uważnej i wspólnotowej praktyce, chcemy pomóc Wam zadbać o Wasze tańczące ciała. 

Celem inicjatywy jest stworzenie możliwości i warunków dla regularnej praktyki, wymiana doświadczeń oraz wzmacnianie i integracja środowiska taneczno-artystycznego w Trójmieście. 

Formuła regularnych spotkań zakłada część poświęconą odpoczynkowi i dobrostanowi ciała i układu nerwowego (dzięki praktyce bodywork, metodom relaksacji, regeneracji) oraz wspólną praktykę otwartej struktury improwizacyjnej. Osoby uczestniczące w spotkaniach będą również ich współprowadzącymi. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Zapisy dotyczą całego cyklu, nie zaś poszczególnych spotkań. Terminy planowanych spotkań (10:00-13:00) w Zakładzie Kulturalnym: 
20 sierpnia, niedziela 
3 września, niedziela 
13 września, środa 
15 października, niedziela 
19 listopada, niedziela 
29 listopada, środa 
10 grudnia, niedziela.

Zgłoszenie przez Google Forms należy wysyłać do 30 lipca 2023

Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie 4 sierpnia 2023

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl.  

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń! 
 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej 

Program realizowany we współpracy z Zakładem Kulturalnym. 

Zakład Kulturalny powstał we wrześniu 2019 roku w Gdańsku z inicjatywy Natalii Murawskiej. Jej motywacją była chęć stworzenia miejsca do swobodnej, wolnej pracy twórczej, które pełni rolę otwartej sceny dla artystów i artystek, teatrów, w szczególności działających niezależnie, oraz ożywienie trójmiejskiego amatorskiego i profesjonalnego ruchu tanecznego. Misją Zakładu Kulturalnego jest rozpowszechnianie i promocja tańca, oraz większa dostępność spektakli tanecznych dla widowni lokalnej. 

Ciała Tańczące to inicjatywa zapoczątkowana przez Danę Chmielewską i Natalię Murawską w Zakładzie Kulturalnym. Głównym celem działania jest tworzenie możliwości regularnej praktyki, wymiany doświadczeń i wzmacnianie oraz integracja środowiska taneczno-artystycznego w Trójmieście.