W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do nadsyłania propozycji warsztatowych dotyczących szeroko rozumianej produkcji sztuk performatywnych. 
Warsztaty planowane są w formule online oraz stacjonarnie: 3-5 listopada 2023 w Gdańsku odbędzie się seminarium dla osób uczestniczących, któremu towarzyszyć będzie program warsztatów na żywo.  

Celem programu jest wypracowanie profesjonalnego wsparcia i narzędzi w zakresie rozwoju zawodowego grupy producenckiej w sektorze kreatywnym. W procesie tym uwzględnione zostaną aspekty inkluzywności oraz zrównoważoności produkcji. 

Czekamy na zgłoszenia od osób: 

 • z doświadczeniem pracy w sektorze kreatywnym w Polsce i/lub za granicą, 
 •  o zróżnicowanych kompetencjach (producenckich, menadżerskich, kuratorskich, dyrektorskich), 
 •  zawodowo poruszających się w różnych obszarach (biznes, ekologia, dostępność, kultura niezależna, marketing i reklama). 

Mile widziane będą propozycje warsztatów dotyczących specyfiki różnych formatów produkcji w obszarze sztuki tańca i choreografii. 

Przykładowe obszary tematyczne: 

 • specyfika produkcji w sektorze kreatywnym, w tym produkcji sztuk performatywnych (tańca, teatru, sztuk wizualnych, performansu), 
 • produkcja zróżnicowanych formatów prezentacji sztuki (np. premiery, festiwale, przeglądy, koprodukcje międzynarodowe itd.), 
 • produkcja kreatywna, eksperymenty i innowacje, 
 • produkcja międzysektorowa lub prowadzona we współpracy z biznesem, 
 • produkcja projektowa lub instytucjonalna, 
 • produkcja eventowa, 
 • produkcja ekologiczna i zrównoważona, 
 • aspekty dostępnościowe i antydyskryminacyjne w produkcji, 
 • zagraniczne rynki produkcyjne, 
 • produkcja a reklama i marketing. 

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji: 

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej; 
 • tytuł i opis warsztatu (obszar tematyczny, metodologia / sposób prowadzenia warsztatu) – objętość do 1500 znaków; 
 • preferowany format prowadzenia warsztatu (online poprzez Zoom czy stacjonarnie podczas seminarium w Gdańsku w terminie 3–5 listopada 2023); 
 • informacje o grupie odbiorczej (preferowana grupa docelowa, wiek, liczba osób); 
 • ewentualne zapotrzebowanie techniczne; 
 • preferowane daty przeprowadzenia warsztatu (spośród wskazanych poniżej); 
 • biogram osoby prowadzącej – objętość do 500 znaków (oraz opcjonalnie adresy strony WWW, mediów społecznościowych, linki do prac); 
 • inne uwagi. 

Warsztaty będą skierowane do osób zajmujących się produkcją, organizacją, koordynacją, kierowaniem w obszarze kultury i chcących rozwijać swoje kompetencje w zawodzie. Do udziału w warsztatach zaprosimy również docelową grupę producentów i producentek tańca i choreografii. 

Terminy planowanych warsztatów: 

 1. warsztaty na platformie Zoom (17:00-20:00) – wtorki w terminach:
  12, 19, 26 września;
  10, 17, 31 października;
  7, 14, 21, 28 listopada;
 1. otwarte seminarium w IKM w Gdańsku: 3–5 listopada 2023 roku. 

Szczegółowe warunki zgłoszeń i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w regulaminie. Każda osoba może zgłosić do dwóch propozycji warsztatowych, a wyłonimy maksymalnie osiemnaście zgłoszeń. Przewidywane wynagrodzenie wynosi 400 zł brutto za przygotowanie i poprowadzenie 90-minutowego warsztatu lub seminarium. Formuła projektu zakłada maksymalnie 3-godzinne spotkania w formacie online lub stacjonarnie w Gdańsku. W przypadku prowadzenia zajęć stacjonarnych w Gdańsku IKM zapewnia prowadzącym noclegi w czasie trwania warsztatu oraz zwrot kosztów podróży (do wysokości ceny biletu 2. klasy PKP). 

Program zmierza do rozwoju sieciowania w gronie zawodowym producentów i producentek sztuk performatywnych, określenia wspólnie dobrych praktyk i standaryzacji zawodu, rozwijania kompetencji i zasobów zawodowych. 

Zgłoszenie przez Google Forms należy wysyłać do 20 sierpnia 2023

Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie 29 sierpnia 2023

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl  

Link do regulaminu:  

REGULAMIN

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru i nadsyłania zgłoszeń! 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej 

Program Spotkania Producentek i Producentów w Gdańsku jest realizowany we współpracy z Fundacją Performat. Fundacja zajmuje się edukacją taneczną, jej celem jest promocja i rozpowszechnianie tańca jako narzędzia mającego potencjał społecznej zmiany. W swoich działaniach Performat promuje i wspiera osoby artystyczne oraz osoby produkujące działania w obszarze tańca i choreografii, których praca współtworzy ekosystem sztuk performatywnych.