W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej otwiera nabór dla trójmiejskich artystów i artystek ruchu na propozycje warsztatów z zakresu szeroko pojętego tańca i choreografii dla lokalnych pasjonatów i pasjonatek tych form sztuki. Warsztaty odbywać się będą od sierpnia do grudnia 2023 w Zakładzie Kulturalnym w Gdańsku.

Ciała Tańczące to inicjatywa, której celem jest wzmacnianie oraz integracja środowiska taneczno-artystycznego w Trójmieście. Program opiera się na spotkaniach poświęconych wspólnej praktyce i regeneracji poprzez taniec. Ciała Tańczące w Mieście włączają mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta w regularną aktywność taneczną.

Do składania zgłoszeń zapraszamy trójmiejskie tancerki i tancerzy, choreografki i choreografów, artystki i artystów ruchu – osoby pragnące podzielić się swoją praktyką i wybranymi metodami pracy z lokalnym środowiskiem osób zainteresowanych ruchem jako formą samorozwoju, regeneracji i rekreacji.

Warsztaty mogą być przeznaczone dla różnorodnych grup odbiorców (np. młodzieży, seniorów, osób o alternatywnej motoryce) pozostających na różnych poziomach zaawansowania (osoby z lub bez doświadczenia tanecznego).

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

●     imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

●     tytuł i opis warsztatu (obszar tematyczny, metodologia / sposób prowadzenia warsztatu) – objętość do 1500 znaków;

●     biogram osoby prowadzącej – objętość do 500 znaków (oraz opcjonalnie adresy strony WWW, mediów społecznościowych, linki do prac);

●     informacje o grupie odbiorczej (preferowana grupa docelowa, wiek i liczba osób uczestniczących);

●     planowany czas trwania warsztatu (maks. 90 minut);

●     ewentualne zapotrzebowanie techniczne;

●     preferowane daty (spośród wymienionych poniżej);

●     inne uwagi.

Warsztaty odbywać się będą w Zakładzie Kulturalnym w czwartki (18:30-20:00), w terminach:
31 sierpnia,
7, 14, 21, 28 września,
5, 12, 19, 26 października,
9, 16, 23, 30 listopada,
7 grudnia 2023.

Szczegółowe warunki zgłoszeń i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w regulaminie. Każda osoba może zgłosić do trzech propozycji warsztatowych, spośród których wyłonimy maksymalnie czternaście zgłoszeń. Przewidywane wynagrodzenie wynosi 400 zł brutto za 90-minutowy warsztat. Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zgłoszenie przez Google Forms należy wysyłać do 7 sierpnia 2023 roku (koniec zapisów).

Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie do 17 sierpnia 2023 roku.

Wyniki naboru – [kliknij tutaj]

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl

Link do regulaminu: REGULAMIN 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru i nadsyłania zgłoszeń! 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program realizowany we współpracy z Zakładem Kulturalnym.

Zakład Kulturalny powstał we wrześniu 2019 roku w Gdańsku z inicjatywy Natalii Murawskiej. Jej motywacją była chęć stworzenia miejsca do swobodnej, wolnej pracy twórczej, które pełni rolę otwartej sceny dla artystów i artystek, teatrów, w szczególności działających niezależnie, oraz ożywienie trójmiejskiego amatorskiego i profesjonalnego ruchu tanecznego. Misją Zakładu Kulturalnego jest rozpowszechnianie i promocja tańca, oraz większa dostępność spektakli tanecznych dla widowni lokalnej.