W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do udziału w grupie warsztatowej Spotkania Producentek i Producentów. Zajęcia odbywać się będą w formule online od września do listopada (10 warsztatów) oraz na żywo w Gdańsku w terminie 3-5 listopada 2023. 

Pracujesz w sektorze kreatywnym i zajmujesz się produkcją i organizacją działań? Chcesz rozwijać swoje kompetencje w zawodzie? Spotkania Producentek i Producentów zostały stworzone właśnie z myślą o Tobie.

Zasadniczą częścią Spotkań będzie seria warsztatów poruszających zróżnicowaną tematykę związaną z produkcją w sektorze kreatywnym. Gdańska – stacjonarna – odsłona warsztatów połączona będzie ze zjazdem i spotkaniem osób uczestniczących.

Program zmierza do rozwoju sieciowania w gronie zawodowym producentów i producentek sztuk performatywnych, wspólnego określenia dobrych praktyk oraz standaryzacji zawodu, rozwijania kompetencji i zasobów zawodowych.

Poprzez organizację cyklu warsztatów pragniemy zaproponować profesjonalne wsparcie oraz stworzyć narzędzia w zakresie rozwoju zawodowego grupy producenckiej w sektorze kreatywnym. Zaadresujemy przy tym aspekty inkluzywności oraz zrównoważoności produkcji.

Do udziału w warsztatach szczególnie mocno zapraszamy osoby z doświadczeniem w pracy przy różnych formatach produkcji działań w obszarze sztuki tańca i choreografii. W ramach warsztatów podejmowane będą tematy dotyczące specyfiki produkcji i managementu prac artystycznych.

Warsztaty zostaną poprowadzone przez osoby posiadające doświadczenie w pracy w różnych obszarach tematycznych, na przykład:

 1. specyfika produkcji w sektorze kreatywnym, w tym sztuk performatywnych (tańca, teatru, sztuk wizualnych, performansu);
 2. produkcja zróżnicowanych formatów prezentacji sztuki (np. premiery, festiwale, przeglądy, koprodukcje międzynarodowe itd.);
 3. produkcja kreatywna, eksperymenty i innowacje;
 4. produkcja międzysektorowa;
 5. produkcja międzysektorowa lub we współpracy z biznesem;
 6. produkcja projektowa lub instytucjonalna;
 7. produkcja eventowa;
 8. produkcja ekologiczna, zrównoważona;
 9. aspekty dostępnościowe i antydyskryminacyjne w produkcji;
 10. zagraniczne rynki produkcyjne;
 11. produkcja a reklama i marketing.

Udział w warsztatach i seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Zapisy dotyczą całego cyklu, nie zaś poszczególnych spotkań.
Terminy planowanych warsztatów:

 1. Warsztaty i seminaria na platformie Zoom (17:00-20:00) – wtorki w terminach:
  12, 19, 26 września;
  10, 17, 31 października;
  7, 14, 21, 28 listopada;
 2. Otwarte seminarium w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku:
  3–5 listopada 2023.

Zgłoszenie przez Google Forms należy wysyłać do 20 sierpnia 2023 roku.

Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie do 25 sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program Spotkania Producentek i Producentów w Gdańsku jest realizowany we współpracy z Fundacją Performat. Fundacja zajmuje się edukacją taneczną, jej celem jest promocja i rozpowszechnianie tańca jako narzędzia mającego potencjał społecznej zmiany. W swoich działaniach Performat promuje i wspiera osoby artystyczne oraz osoby produkujące działania w obszarze tańca i choreografii, których praca współtworzy ekosystem sztuk performatywnych.