W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej otwiera nabór na propozycje warsztatów z szeroko pojętej dziedziny choreografii i tańca. Warsztaty odbywać się będą w Gdańsku w Zakładzie Kulturalnym od września do listopada 2023.

Przymorze LAB to cykl profesjonalnych warsztatów tanecznych i choreograficznych dla osób zawodowo i niezawodowo zajmujących się tańcem. Celem cyklu jest rozwój języka ruchowego i metod pracy z ciałem, wspieranie kreatywności, wymiana umiejętności i doświadczeń. Zamierzamy wspólnie poszukiwać innowacyjnych form ekspresji scenicznej, poruszając się w sztuce reagującej na współczesne zmiany społeczno-kulturowe.

Propozycje można zgłaszać w ramach dwóch cykli warsztatowych:

1. Weekendowe warsztaty choreograficzne
Dla kogo:
do wysyłania zgłoszeń zapraszamy należące do młodego pokolenia osoby tańczące i/lub tworzące choreografie, które chcą podzielić się wybranymi metodami pracy choreograficznej lub specyficzną techniką taneczną.

Format:
dwudniowy (weekendowy) warsztat choreograficzny zakończony spotkaniem i rozmową z osobą prowadzącą zajęcia.

Zgłoszenia:
czekamy na propozycje ukierunkowane na rozwój języka ruchowego, otwartość na działania interdyscyplinarne i wspieranie kreatywności w tworzeniu choreografii przy użyciu specyficznej techniki tanecznej.

Grupa odbiorców:
warsztaty dedykowane grupie osób zainteresowanych sztuką budowania choreografii i rozwijania swojej techniki tańca oraz sprawności fizycznej (osoby zawodowo i niezawodowo zajmujące się tańcem).

Terminy:
warsztaty odbywać się będą w Zakładzie Kulturalnym (Gdańsk) w soboty i niedziele w terminach:
9-10 września,
21-22 października,
25-26 listopada 2023.

2. Spotkania w Praktyce
Dla kogo:
do wysyłania zgłoszeń zapraszamy osoby z całego kraju, które twórczo zajmują się tańcem, choreografią, dramaturgią, performansem i chcą podzielić się autorskimi metodami pracy oraz indywidualnym podejściem do tworzenia w obszarze tańca i choreografii.

Format:
trzydniowe (środa-piątek) kilkugodzinne warsztaty oraz otwarty dla widzów, studyjny pokaz pracy grupy połączony ze spotkaniem z osobą/osobami prowadzącą/prowadzącymi warsztat.

Zgłoszenia:
zachęcamy do przesyłania nowatorskich pomysłów oraz eksperymentalnych propozycji wychodzących naprzeciw potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się współcześnie w obszarze sztuki tańca i choreografii. Celem projektu jest umożliwienie pogłębionej praktyki w obrębie warsztatu, stworzenie przestrzeni na wspólne, niespieszne poszukiwania oraz zaoferowanie szansy wymiany umiejętności i doświadczeń w szerszym gronie.

Grupa docelowa:
Spotkania w Praktyce to cykl warsztatów w formule laboratorium przeznaczony dla osób poszukujących nowych kierunków rozwoju choreografii, zawodowo zajmujących się tańcem lub zaangażowanych nieprofesjonalistek i nieprofesjonalistów.

Terminy:
trzydniowe (środa-piątek) warsztaty odbywać się będą w Zakładzie Kulturalnym (Gdańsk) w terminach:
27-29 września,
11-13 października,
15-17 listopada 2023.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

  •  imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
  •  wskazanie wybranego cyklu warsztatowego (opisy cyklu 1. i cyklu 2. znajdują się powyżej);
  •  tytuł i opis warsztatu (obszar tematyczny, metodologia / sposób prowadzenia warsztatu) – objętość do 1500 znaków;
  •  informacje o grupie odbiorczej (preferowana grupa docelowa, wiek i liczba osób);
  •  ewentualne zapotrzebowanie techniczne;
  •  preferowane daty w danym cyklu warsztatowym (spośród dat wskazanych poniżej);
  • biogram osoby prowadzącej – objętość do 500 znaków (oraz opcjonalnie adresy strony WWW, mediów społecznościowych, linki do prac);
  • inne uwagi.

Szczegółowe warunki zgłoszeń i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w regulaminie. Każda osoba może zgłosić do dwóch propozycji warsztatowych, a wyłonimy maksymalnie sześć zgłoszeń. Przewidywane wynagrodzenie wynosi 300 zł brutto za 90-minutowy warsztat.
Formuła projektu zakłada:

  • Weekendowe warsztaty choreograficzne: łącznie 6 warsztatów w ciągu dwóch dni (wynagrodzenie osoby prowadzącej wynosi 1800 zł);
  • Spotkania w Praktyce: łącznie 12 warsztatów w ciągu trzech dni (wynagrodzenie osoby prowadzącej wynosi 3600 zł).

IKM zapewnia prowadzącym spoza Trójmiasta noclegi w czasie trwania warsztatu oraz zwrot kosztów podróży do Gdańska (do wysokości ceny biletu 2. klasy PKP).


Zgłoszenie przez Google Forms wraz z wyborem danego programu należy wysyłać do 13 sierpnia 2023 roku. (koniec zapisów)
Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie do 21 sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl.

Link do regulaminu: REGULAMIN

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru i nadsyłania zgłoszeń!


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program realizowany we współpracy z Zakładem Kulturalnym.

Zakład Kulturalny powstał we wrześniu 2019 roku w Gdańsku z inicjatywy Natalii Murawskiej. Jej motywacją była chęć stworzenia miejsca do swobodnej, wolnej pracy twórczej, które pełni rolę otwartej sceny dla artystów i artystek, teatrów, w szczególności działających niezależnie, oraz ożywienie trójmiejskiego amatorskiego i profesjonalnego ruchu tanecznego. Misją Zakładu Kulturalnego jest rozpowszechnianie i promocja tańca, oraz większa dostępność spektakli tanecznych dla widowni lokalnej.