Gdański Fundusz Filmowy ogłasza 1. edycję konkursu scenariuszowego Gdansk Script! Nagrodzone zostaną najlepsze scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych oraz konceptów seriali powiązanych z Gdańskiem. W puli nagród jest 56 000 zł. Wnioski przyjmowane są od 17 lipca do 30 września. Operatorem GFF jest Instytut Kultury Miejskiej.  

– Konkurs na scenariusz filmu lub serialu, które w fabule wykorzystają bogactwo gdańskiej architektury i krajobrazów, historię miasta czy ważne postacie związane z Gdańskiem jest szansą na zaprezentowanie miasta szerokiej publiczności. W ramach działalności Gdańskiego Funduszu Filmowego wspieramy wartościowe produkcje filmowe, których akcja lub bohaterowie związani są z Gdańskiem. W tym roku po raz pierwszy zwracamy uwagę na pracę scenarzystów i scenarzystek, których twórczość jest punktem wyjścia dla produkcji filmowych. Konkurs jest ogólnopolski, ale w szczególności liczymy na zgłoszenia osób związanych z Gdańskiem – mówi Barbara Frydrych, dyrektorka Biura Prezydenta ds. kultury.   

Kryteria zgłoszeń do Gdansk Script 2023 
Scenariusze zgłaszane do konkursu muszą być napisane w języku polskim. Mogą być zarówno pełnometrażowymi fabułami jak i koncepcjami serialowymi. W przypadku serialu wymagane jest przygotowanie streszczenia fabuły oraz odcinka pilotażowego. Muszą być to scenariusze oryginalne, osadzone w Gdańsku przez akcję, bohaterów czy historię oraz takie, na podstawie których nie rozpoczęto jeszcze realizacji filmu oraz nie został im przyznany budżet produkcyjny z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.  

Nagrody Gdansk Script 2023 
Spośród finalistów/finalistek operator konkursu, Instytut Kultury Miejskiej, wyłoni laureatów/laureatki w obu kategoriach (scenariusz filmu fabularnego oraz koncept serialu), którym przyzna następujące nagrody pieniężne: Nagroda Główna – 20 000 zł, Druga Nagroda – 5 000 zł, Trzecia Nagroda – 3 000 zł.  Partnerem tegorocznej edycji jest międzynarodowa platforma networkingowa dla branży filmowej Crew United.    

Zbuduj międzynarodową sieć kontaktów z Crew United 
Niezależnie od nagród przyznanych w ramach Konkursu, przedstawicielki zespołu Crew United przyznają dodatkową nagrodę dla Najlepszego Scenariusza Konkursu. Nagrodę stanowi 5-letnia, darmowa subskrypcja premium na platformie networkingowej Crew United i darmowa konsultacja w zakresie tworzenia efektywnego profilu oraz nawiązywania międzynarodowych kontaktów w celu rozwoju kariery filmowej.  

Jury konkursu Gdansk Script 2023
W skład Jury Konkursu wejdą powołani przez Operatora (IKM): filmowcy/filmowczynie, scenarzyści/scenarzystki, przedstawiciele/przedstawicielki branży i kultury filmowej, przedstawiciele/przedstawicielki Prezydenta Miasta Gdańska – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, członkowie i członkinie Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, przedstawicielki Instytutu Kultury Miejskiej, przedstawiciele/przedstawicielki lokalnego środowiska akademickiego, specjalizujący/a się w dziedzinie filmoznawstwa lub produkcji filmowej oraz członkinie CREW UNITED.  

Składanie wniosków: 
Wniosek można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w formie archiwum w formacie .zip lub.7z poprzez stronę: https://gdanskifunduszfilmowy.pl. Szczegółowe informacje o składaniu wniosków oraz potrzebnych dokumentach, dostępne są w Regulaminie Konkursu.  

Aplikacje przyjmowane są od 17 lipca 2023 r. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2023 r. do godziny 23:59.  

Za termin złożenia uważa się datę wpływu uzupełnionego formularza z załączonymi dokumentami na stronie. Potwierdzenia złożenia wniosków będą wysyłane elektronicznie. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne załączniki dostępne są na stronie internetowej www.gdanskifunduszfilmowy.pl