Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku poszukuje pracownika/pracowniczki do Działu Badań i Rozwoju. 

Zdjęcie. Kilka osób pracuje przy komputerach.

Stanowisko: Specjalista ds. badań 

Szukamy badacza/badaczki zainteresowanego/zainteresowanej kulturą, socjologią, antropologią miasta, urbanistyką i dołączeniem do zespołu Obserwatorium Kultury w Instytucie Kultury Miejskiej. 

W pracy z nami dobrze odnajdą się osoby, które: 

• interesują się badaniami miejskimi, badaniami kultury, trendami

• mają analityczne podejście do problemów, 

• posiadają chęć uczenia się i przekazywania wiedzy, 

• są zainteresowani tym, aby wiedza z badań była upowszechniana i stosowana 

• dobrze współpracują w zespole i komunikują się ze współpracownikami, 

• potrafią opisywać skomplikowane idee w przystępny sposób  

W pracy przydadzą się:

• znajomość technik badań ilościowych i jakościowych, 

• analiza statystyczna danych (preferowane), 

• doświadczenie badawcze, 

• wykształcenie wyższe, preferowane: socjologia, etnografia, antropologia, psychologia 

społeczna, kulturoznawstwo, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (obowiązkowa) 

Oferujemy: 

• pracę na pełen etat, 

• możliwość rozwoju zawodowego przez szkolenia, konferencje, seminaria, 

• możliwość rozwoju pasji i zainteresowań badawczych związanych z kulturą miejską, 

• możliwość wpływu na kształtowanie kulturowego krajobrazu miasta i wsparcie sektora 

kultury wiedzą 

• wynagrodzenie w wysokości 4800 – 5500 zł 

Zakres obowiązków: 

W zespole Obserwatorium Kultury pracujemy wspólnie, dyskutujemy i wzajemnie się 

inspirujemy do działania. Osoba, która dołączy do nas będzie zajmować się między innymi: 

• Projektowaniem i realizacją badań kultury miejskiej, jej twórców i publiczności, aspektów społecznych, ekonomicznych,  

• Współpracą przy projektowaniu i realizacji badań diagnostycznych i ewaluacyjnych 

związanych z działalnością instytutu 

• Projektowaniem i organizacją wydarzeń rozwijających kompetencje kadr kultury w oparciu o wiedzę i badania 

• Organizacją wykładów, warsztatów, spotkań, seminariów upowszechniających wiedzę na 

temat kultury miejskiej 

• Współpracą przy promocji i komunikacji działań Obserwatorium Kultury,  

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego z dookreśleniem zainteresowań badawczych, optymalnie propozycji projektów badawczych, które chciałby/chciałaby realizować.  

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista ds. badań w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Klauzula RODO_2023