Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osób na stanowisko: Opiekun/Opiekunka sali z makietą Śródmieścia Gdańska 

Od jesieni 2023 Instytut Kultury Miejskiej działać będzie w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego, w którym dostępna będzie makieta współczesnego Śródmieścia Gdańska.


Szukamy osób, które na co dzień dbać będą o przestrzeń i obsługę multimediów w Sali makiety Śródmieścia Gdańska, w szczególności o osoby odwiedzające tę przestrzeń.  

Zakres obowiązków:
– opieka nad ekspozycją makiety,
– dbanie o bezpieczeństwo i należyte użytkowanie makiety,
– obsługa multimediów (np. projektorów, monitorów, komputera),
– udzielanie informacji i pomoc zwiedzającym,
– pomoc przy organizacji zajęć edukacyjnych oraz promujących działania edukacyjne.

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie
– doświadczenie w obsłudze klienta
– dyspozycyjność (praca także w soboty i niedziele)
– odpowiedzialność, zaangażowanie i samodzielność
– umiejętność pracy z ludźmi i w zespole
– komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca udzielanie informacji zwiedzającym.

Mile widziane:
– doświadczenie zawodowe w instytucji kultury lub w obsłudze widza podczas wydarzeń kulturalnych,
– 
znajomość dodatkowego języka obcego.

Oferujemy:
– elastyczną 
formę zatrudnienia 
– przeszkolenie z obsługi multimediów 
– pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole
– wynagrodzenie w wysokości 26 zł/h brutto
– pracę w lokalizacji w samym sercu miasta, w nowocześnie wyposażonym budynku

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Opiekun/Opiekunka Sali z makietą w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2023 (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Pobierz klauzulę informacyjną RODO