Przymorze LAB to cykl profesjonalnych warsztatów tanecznych i choreograficznych dla osób zawodowo i niezawodowo zajmujących się tańcem. Instytut Kultury Miejskiej jako operator Przestrzeni Sztuki Gdańsk przedstawia propozycje warsztatów wyłonionych w otwartym naborze. Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku w Zakładzie Kulturalnym od września do listopada 2023.

Celem projektu jest rozwój języka ruchowego i metod pracy z ciałem, wspieranie kreatywności, wymiana umiejętności i doświadczeń. Projekt zostanie zrealizowany w ramach dwóch cykli warsztatowych: Weekendowe warsztaty choreograficzne i Spotkania w Praktyce.

Weekendowe warsztaty choreograficzne to dwudniowy warsztat zakończony spotkaniem z osobą prowadzącą zajęcia, dedykowany grupie osób zainteresowanych sztuką budowania choreografii i rozwijania swojej techniki tańca oraz sprawności fizycznej (osób zawodowo i niezawodowo zajmujących się tańcem). 

Spotkania w Praktyce to trzydniowy cykl warsztatów w formule laboratorium przeznaczony dla osób poszukujących nowych kierunków rozwoju choreografii, zawodowo zajmujących się tańcem lub zaangażowanych nieprofesjonalistek i nieprofesjonalistów, zakończony otwartym dla widzów, studyjnym pokazem pracy grupy oraz spotkaniem z osobą/osobami prowadzącą/prowadzącymi warsztat.

Do Konkursu zakwalifikowało się łącznie 38 zgłoszeń (15 zgłoszeń w cyklu Weekendowe warsztaty choreograficzne, 23 zgłoszenia w cyklu Spotkania w Praktyce). Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami i biorąc pod uwagę kryteria zgodne z Regulaminem Konkursu, Komisja postanowiła skierować do realizacji następujące zgłoszenia (w kolejności alfabetycznej):

a) w cyklu Weekendowe Warsztaty Choreograficzne:

1. Omar Karabulut, Przyjmuję – wysyłam – modyfikuję
2. Sara Kozłowska, Świadome Ciało Ruchome
3. Katarzyna Ustowska-Gmerek, FIGURA: warsztat inspirowany pracą Anny Halprin

b) w cyklu Spotkania w Praktyce:

1. Aleksandra Borys, Przeplatające Choreografie
2. Daniela Komędera-Miśkiewicz, Przyjemność doświadczania choreografii
3. Weronika Pelczyńska, Monika Szpunar, Magda Fejdasz, Praktyki siostrzeństwa – warsztaty uważności na ciało ponadindywidualne

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym osobom!

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie nadesłane przez Was zgłoszenia i zachęcamy do zapoznania się z naborami w innych programach w ramach Przestrzeni Sztuki Gdańsk.
Wszystkie wydarzenia – kliknij tutaj

Protokół z obrad Komisji KonkursowejProgram Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej

Program realizowany we współpracy z Zakładem Kulturalnym.