Przymorze LAB to cykl profesjonalnych warsztatów tanecznych i choreograficznych dla osób zawodowo i niezawodowo zajmujących się tańcem. Instytut Kultury Miejskiej serdecznie zaprasza na dwa cykle warsztatowe: Spotkania w Praktyce oraz Weekendowe Warsztaty Choreograficzne. Zajęcia prowadzone przez osoby profesjonalnie poruszające się w różnych obszarach sztuki tańca odbywać się będą w Gdańsku, w Zakładzie Kulturalnym, od września do grudnia 2023 roku. 

Celem cyklów jest rozwój języka ruchowego i metod pracy z ciałem, wspieranie kreatywności, wymiana umiejętności i doświadczeń. Poruszając się w obszarze sztuki reagującej na współczesne zmiany społeczno-kulturowe, zamierzamy wspólnie poszukiwać innowacyjnych form ekspresji scenicznej. Zajęcia odbywać się będą w dwóch pasmach warsztatowych – jako Spotkania w Praktyce oraz Weekendowe Warsztaty Choreograficzne. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Kulturalnym (Gdańsk).
Zapraszamy do rezerwacji biletów na spotkania. Liczba miejsc ograniczona.  

1) Spotkania w Praktyce to cykl warsztatów w formule laboratorium przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się tańcem i zaangażowanych nieprofesjonalistek i nieprofesjonalistów. 

Spotkania skierowane są do osób zainteresowanych poszerzaniem języka i metodologii pracy choreograficznej w eksperymentalnych, interdyscyplinarnych kontekstach. Zajęcia poprowadzą praktycy tańca, choreografowie, dramaturdzy, performerzy z całego kraju. Osoby prowadzące zostały wyłonione w ramach otwartego naboru.  

Program każdego z warsztatów zakłada 3 dni kilkugodzinnych zajęć oraz otwarty dla widzów, studyjny pokaz pracy grupy połączony ze spotkaniem z osobą lub osobami prowadzącymi. 

Spotkania zaplanowane są w godz. od 10:00 do 16:00 (z przerwami). 


2) Weekendowe Warsztaty Choreograficzne to spotkania dedykowane grupie osób zainteresowanych sztuką budowania choreografii i rozwijania swojej techniki tańca oraz sprawności fizycznej.  

Cykl przeznaczony jest dla osób zawodowo i niezawodowo zajmujących się tańcem. Do udziału w warsztatach zapraszamy studentki i studentów kierunków artystycznych oraz wszystkie osoby zainteresowane sztuką budowania choreografii i działaniami interdyscyplinarnymi.  

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój języka ruchowego, otwartość na działania interdyscyplinarne i wspieranie kreatywności w tworzeniu choreografii przy użyciu specyficznej techniki tanecznej. 

Każdy z warsztatów zakończony będzie spotkaniem i rozmową z osobą prowadzącą zajęcia. Warsztaty zaplanowane są w godz. od 10:00 do 16:00 (z przerwami). 

WARSZTATY W RAMACH WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW CHOREOGRAFICZNYCH  

9–10 grudnia:
sobota (10:00-12:30, 13.30-15.30)
niedziela (9:00-11:30, 12:30-14:30)

Prowadząca: Sara Kozłowska  

„Świadome Ciało Ruchome” 

Bilety – [kliknij tutaj]
Bilet na pierwszy dzień warsztatów – 120 zł
Bilet na cały cykl warsztatowy (2 dni) – 200 zł

O warsztatach: 

„Świadome Ciało Ruchome” to intensywny warsztat inspirowany poszukiwaniami w obszarze tańca, ruchu, pracy z mobilnością odbywającą się z wykorzystaniem obiektów takich jak drewniane klocki, piłki tenisowe, kije. Trening nastawiony jest na zwiększanie świadomości własnego ciała, twórczą pracę indywidualną, z partnerem i w grupie. Eksplorując język ruchu, zanurzamy się głęboko w układ nerwowy, mięśnie i własną kreatywność. Łącząc wielopoziomową pracę ciała i umysłu, poszukujemy nowych możliwości ruchu. Wprowadzając tryb „zabawy” zaczynamy coraz lepiej rozpoznawać i budować nowe wzorce oraz pozwalać sobie na odkrywanie i zwiększanie potencjału własnego ciała. „Świadome Ciało Ruchome” to trening otwarty zarówno na sportowców wszystkich dyscyplin i poziomów oraz amatorów poszukujących nowych metod pracy z własnym ciałem. „Świadome Ciało Ruchome” to research pokazujący, że wielowymiarowy trening potrafi poszerzyć horyzonty i przynieść rozwój zarówno dorosłym, jak i dzieciom, a jednocześnie wspierać budowanie i rozumienie międzyludzkich relacji. Wykorzystując obiekty, „Świadome Ciało Ruchome” pozwala również na odnajdywanie potencjału scenicznego przedmiotów (przy tworzeniu choreografii, spektakli). 

Warsztat podzielony jest na:
a) pracę solową – skupienie się na jednostce, obserwacja, zwiększanie sprawności/mobilności ciała, praca nad koordynacją;
b) pracę z partnerem – gry improwizacyjne, partnerowania;
c) pracę w grupie – stymulowanie zależności pracy zespołowej, umiejętność odnajdywania się w grupie i przejmowania inicjatywy, improwizacja zespołowa;
d) pracę z przedmiotami – drewniane klocki, piłki tenisowe, drewniane kije, pasy  

Dla kogo? 

Zapraszamy osoby tańczące i zajmujące się ruchem w wieku 16+ lat. 

O prowadzącej: 

Sara Kozłowska – tancerka, choreografka, performerka, freelancerka, pedagog. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi oraz Akademię Muzyczną w Łodzi na kierunku choreografia i techniki tańca. Od 2010 roku jako tancerka i akrobatka współpracuje z Teatrem V6 w Łodzi, biorąc udział w spektaklach i pokazach komercyjnych. W latach 2011-2016 była związana z Grupą KIJO w Łodzi, z którą uczestniczyła w edycjach festiwalu Dotknij Teatru. Od 2015 roku współpracuje z Teatrem CHOREA w Łodzi, biorąc udział w spektaklach, kreując ruch oraz prowadząc zajęcia dla zespołu. W 2017 roku współpracowała z Iloną Gumowską, biorąc udział w dwóch kreacjach. W 2017 roku współpracowała z Anną Banasik, tworząc nagradzany duet „Pomiędzy”. W 2019 roku wzięła udział w spektaklu „SPOT” stworzonym z osobami z Zespołem Downa (chor. Adam Kuza). W 2021 otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem oraz animacją kultury oraz została rezydentką programu Przestrzenie Sztuki w Łodzi – Fabryka Lokalnie. W 2022 roku współpracowała ze Sceną Tańca AOIA, biorąc udział w edukacyjnej serii filmów „Ciekawa Sz(t)uka Tańca”. W 2022 roku współpracowała z Operą Królewską w Warszawie, tworząc ruch do spektaklu „Noc Kruków” (reż. Waldemar Raźniak). W 2022 roku została rezydentką programu „Szklarnia – Inkubator Teatralny” Przestrzeni Sztuki w Łodzi, w ramach którego, współpracując z Katarzyną Leszek, tworzy spektakl „PO” oraz razem z Emilią Biskupik została laureatką konkursu Materii w Łodzi na propozycję premiery krótkiej formy choreograficznej w ramach programu Przestrzenie Sztuki. 

Prace i twórczość:
instagram artystki
youtube – fragment spektaklu on your side
youtube
youtube – fragment spektaklu Porozmawiajmy o Nas

Zapraszamy do zapisów!

Już się odbyły:


27–29 września (środa–piątek, 10:00-16:00) 

Prowadząca: Aleksandra Borys 

„Przeplatające Choreografie” 

Bilety – [kliknij tutaj]
Na cały cykl warsztatowy (3 dni):
150zł

O warsztatach: 
„Przeplatające Choreografie” to swoiste laboratorium choreograficzne. Podczas zajęć techniki pracy z ruchem, ciałem i improwizacją ruchową łączymy i przeplatamy z mitologią, astrologią i fantastyką. Wcielamy ideę ciała jako przedłużenia otoczenia oraz otoczenia jako przedłużenia ciała. Zapraszam wszystkich do otwarcia definicji „ciała” i wyjścia poza indywidualne, antropologiczne postrzeganie go. Dzięki tej praktyce możliwe jest odkrywanie ciała między-gatunkowego, ciała-wielo-zmysłowego, ciała-fantastycznego.  

Metodologie, z którymi będziemy pracować, opierają się na Body Work, somatycznych praktykach, praktycznej anatomii, kompozycji ruchowej w czasie rzeczywistym. Będziemy korzystać z praktyk wspomagających rozszerzanie wizji ciała, przez pracę z dotykiem, ruchem oraz rysunkiem. Zagłębiając się w fizyczność i jej fantastyczne możliwości, sięgniemy do głębi Ziemi i w dal Kosmosu. Skupimy się na pracy z wyobraźnią ucieleśnioną – fantazją fizyczności wychodzącą poza logikę̨, w której ciało posługuje się̨ więcej niż̇ sześcioma zmysłami. Dzięki temu nasza fizyczność́ rozleje się̨ i poprzeplata z fizycznościami innymi-niż-ludzkie. Pozwolimy, by taniec przepływał przez ciała, tworząc przeplataną między ciałami historię / opowieść / doświadczenie. 

Dla kogo? 
Zapraszamy osoby dorosłe zajmujące się i/lub pracujące z ruchem, ciałem, performansem, kulturą. 

O prowadzącej: 
Aleksandra Borys pracuje z choreografią w nurcie art and science, włączając w badania artystyczne nauki ścisłe, kosmologię i ekologię. Rozwijała swoje badania artystyczne w ramach programu a.pass – performance and scenography studies w Brukseli (2022). Uzyskała tytuł magistra sztuki i nauk ścisłych na Central Saint Martins, University of the Arts w Londynie (2016); tytuł licencjata tańca współczesnego na CODARTS, University of the Arts w Rotterdamie( 2009). Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej w Łodzi (2003). 

Prowadzi niezależne czasopismo tekstów choreograficznych „Ruchome Teksty”, jest członkinią̨ warszawskiego stowarzyszenia choreografek Centrum w Ruchu. Nominowana do nagrody Prix Jardin d’Europe 2011, wyselekcjonowana do Aerowaves Listy 2012 oraz Polskiej Platformy Tańca 2012.  

Prace i twórczość: 

strona internetowa artystki

11–13 października (środa–piątek, 10:00-16:00) 

Prowadząca: Daniela Komędera-Miśkiewicz 

„Przyjemność doświadczania choreografii” 


Bilety – [kliknij tutaj]
Bilet na cały cykl warsztatowy (3 dni):
pula I  (do 06.10) – 250 zł
pula II (po 06.10) – 300 zł

O warsztatach: 
„Przyjemność doświadczania choreografii” to warsztat skoncentrowany na pracy z jakościami ruchowymi rozluźnionego, uległego, poddającego się ciała oraz dominującej, decyzyjnej, władczej fizyczności. Ważne w nim będzie budowanie relacji poprzez konfrontację i fragmentaryzację. Podczas zajęć zastosowana zostanie perspektywa ciał w stosunku do siebie – architektura ciała/ciał w przestrzeni. Prowadząca podzieli się praktyką ruchową opartą na jakościach: mobilności, łatwości przystosowania i miękkości jako narzędziach transformacji. Skupimy się na zdolności do adaptacji i uważności ciała. Będziemy korzystać z pojęcia transformacji, szybkiej zmiany jakości w pracy indywidualnej i w parach. W pracy wykorzystamy narzędzia montażu, wizualnych przedstawień oraz storyboardów jako formalny punkt wyjścia. Poprzez wielowarstwowe obrazy poruszające się pomiędzy rzeczywistością a fikcją, będziemy szukać wśród tego, co jest nam kulturowo znane i tego, co ukryte lub zamaskowane. Celem pracy warsztatowej będzie umożliwienie poszerzania własnego języka ruchowego i uruchomienie kreatywności, by bezpiecznie tworzyć nowe strategie ruchowe, choreograficzne i improwizacyjne.  

Dla kogo? 
Zapraszamy osoby w wieku od 12 lat. 

O prowadzącej
Daniela Komędera-Miśkiewicz – choreografka, tancerka, performerka. Absolwentka PWST w Krakowie (Wydział Teatru Tańca). Jest członkinią kolektywu Centrum w Ruchu. W swojej praktyce traktuje ciało jako materialny nośnik wspólnotowych wspomnień, budując na tym relację z drugim człowiekiem. Od 2020 roku pracuje nad strategiami działania z partnerem w temacie pożądania i różnorodnej natury przyjemności. Rozwija performatywne podejścia i ćwiczenia, aby zbadać ujęcia ciała, które ujawnią praktyki oporu wobec strukturalnych i społecznych nadużyć. Stworzyła choreografię do filmu-animacji malarskiej „Chłopi” (premiera w październiku 2023) w reżyserii Doroty Kobieli. Współpracowała jako choreografka przy filmie „Winterreise” w reżyserii Alex Helfrecht (premiera w 2024). Współpracuje ze Sławkiem Krawczyńskim, Anią Godowską, Teatrem Dada von Bzdulow, Lubelskim Teatrem Tańca, Agnieszką Glińską, Teatrem Amareya, Weroniką Pelczyńską, Joe Alterem. Jest współtwórczynią nagradzanego kolektywu Sticky Fingers Club. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca Grażyny Kulczyk w Starym Browarze, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Występowała na festiwalach m.in. w Brazylii, Holandii, Japonii, Grenlandii, Szwecji, Rosji, Niemczech, Włoszech, Austrii, Ukrainie, Gruzji, Białorusi. 

Prace i twórczość: 

strona internetowa artystki


21–22 października (sobota–niedziela, 10:00-16:00) 

Prowadzący: Omar Karabulut 

„Przyjmuję – wysyłam – modyfikuję” 

Bilety – [kliknij tutaj] 
Bilet na pierwszy dzień warsztatów – 120 zł
Bilet na cały cykl warsztatowy (2 dni) – 200 zł

Opis warsztatu: 

Podstawą pracy podczas warsztatu „Przyjmuję – wysyłam – modyfikuję” będzie poznanie metody „Flying Low & Passing Through” stworzonej przez Davida Zambrano oraz rozebranie jej na czynniki pierwsze, doprowadzając tym samym do ogólnej analizy tego podejścia. Prowadzący wybierze przy tym kilka wartości, które – poprzez zaproponowane strategie – ulegną przetworzeniu, jakie znajdzie swoje odzwierciedlenie w potrzebach twórczych uczestników. Wśród tych wartości znajdą się: doświadczenie obserwacji samego siebie i otaczającej przestrzeni dzięki przyjmowaniu i wysyłaniu energii; budowanie relacji z podłogą poprzez spiralną pracę ruchu; obserwacja precyzji działania w wyniku przyspieszenia i zwolnienia tempa. 

Warsztat będzie polegał na przeprowadzeniu grupy przez kilka etapów:
1) doświadczenie wybranej metody i jej ogólna analiza;
2) koncentracja na wartościach metody „Flying Low & Passing Through” Davida Zambrano i ich przetwarzanie;
3) użycie wybranych wartości i sprawdzanie ich w grupowych kompozycjach. Forma warsztatu koncentrować będzie się na intensywnej praktyce „Flying Low & Passing Through” poprzez pracę z zadaniami i sekwencjami ruchowymi, modyfikowanie wybranych wartości za pomocą strategii i działań improwizacyjnych oraz tworzenie grupowych kompozycji. 

Dla kogo? 

Zapraszamy do udziału osoby zaawansowane w wieku powyżej 16. roku życia. 

O prowadzącym: 

Omar Karabulut – tancerz, aktor, performer, nauczyciel. Absolwent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu i Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Uczestnik projektu badawczego „Joy of Discovery” w Chinach, rezydencji artystycznej „Goa Dance Residency” w Indiach oraz intensywnego kursu „Flying Low & Passing Through” Davida Zambrano w Belgii. Współtwórca Vagabond Physical Collective. Pełnił funkcję asystenta w Zakładzie Tańca Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego praktyka ruchowa to kumulacja doświadczeń zdobytych na lekcjach polskiej techniki tańca współczesnego Jacka Łumińskiego oraz „Flying Low & Passing Through” Davida Zambrano. 

Prace i twórczość:
https://linktr.ee/omarkarabulut 
https://www.instagram.com/damazy/ 

15–17 listopada (środa–piątek, 10:00-16:00) 

Prowadzące: Weronika Pelczyńska, Monika Szpunar, Magda Fejdasz 

„Praktyki siostrzeństwa – warsztaty uważności na ciało ponadindywidualne” 

Bilety – [kliknij tutaj]
1 dzień – 60zł
Cały warsztat (3 dni) – 150zł

O warsztatach: 
Punktem wyjścia do zbudowania warsztatu była potrzeba doświadczania idei siostrzeństwa w działaniu. Prowadzące zajęcia ciekawi, jak poprzez taniec, performatykę oraz choreografię można umacniać to, co wspólne, inkluzywne i czułe. Tytułowe „praktyki siostrzeństwa” są realną odpowiedzią na trwający obecnie wielowymiarowy kryzys bliskości i wzajemnej troski. Praktyki badają, jak dzielenie wspólnego celu może wzmocnić znaczenie jednego, zbiorowego – ponadindywidualnego ciała i poszerzyć pole jego interpretacji na to, co grupowe, społeczne i / lub globalne. Podczas warsztatów osobom uczestniczącym zaproponowane zostaną ćwiczenia odwołujące się do dziedzictwa improwizacji, improwizacji kontaktowej oraz kolektywnych form ruchu i tańca. Celem działań będzie przyjrzenie się zagadnieniu własnej narracji – kiedy tańczymy, poruszamy się oraz temu, jak ta perspektywa wpływa na taniec w kontakcie z innym ciałem/ciałami. Będziemy zatem działać zarówno indywidualnie, jak i w relacji z innymi, studiując ludzkie ciało oraz jego wielowymiarowy i polityczny potencjał. Rozwijana metodologia praktyk siostrzeństwa znajduje swoje performatywne i choreograficzne odzwierciedlenie we wspólnych pracach prowadzących zajęcia choreografek, tancerek i performerek: Weroniki Pelczyńskiej, Moniki Szpunar i Magdy Fejdasz. 

Dla kogo? 
Warsztat skierowany jest dla grupy wiekowej 16+ i ma poziom otwarty. Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w kontakcie, chętne do pogłębiania praktyki tanecznej oraz performatywnej. Warsztat powinien zainteresować osoby eksplorujące idee kolektywnego doświadczania lub/i poszukujące narzędzi do wyrażania się w dialogu. Zapraszamy również osoby chętne do poszerzania perspektywy na to, co rozumiemy jako taniec i choreografię.  

O prowadzących: 

Magda Fejdasz – aktorka, tancerka, choreografka. W 2013 roku ukończyła Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Brała udział w programie Teatr Formy – Działania Performera odbywającym się w Krakowie i Bergen, a prowadzonym przez Ole Martina Melanda (Carte Blanche, Norwegia). Uczestniczka warsztatów Choreo Lab Warszawa-Zurich dla młodych tancerzy i choreografów z Polski i Szwajcarii (Centrum w Ruchu). Stypendystka programu twórczego TanzMedienAkademie w Bauhaus-Universität (Weimar 2010). W 2016 roku otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Przemyśl. Współpracuje zarówno z teatrami instytucjonalnymi, kolektywami twórczymi, jak i niezależnymi artystkami. 

Monika Szpunar – tancerka, performerka, choreografka. Absolwentka ACTS/École de Danse Contemporaine w Paryżu oraz The Place, London Contemporary Dance School. W 2016 roku spędziła 7 miesięcy w Brazylii, współpracując z lokalnymi artystami i ucząc się na uniwersytecie Unicamp. Obecnie współtworzy międzynarodowy movement band BADBODYCHAOSCODE (fka The Yonis), jest członkinią Laboratorium Ciała w Krakowskim Centrum Choreograficznym, tworzy również autorskie projekty i spektakle oraz pracuje jako choreografka do filmów, muzeów oraz przedstawień teatralnych. Autorka nagrodzonego na licznych festiwalach krótkometrażowego filmu tanecznego „100 m”.  

Weronika Pelczyńska – choreografka, tancerka, performerka. Absolwentka Eksperymentalnej Akademii Tańca Współczesnego SEAD w Salzburgu, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programów: DanceWEB w ramach ImpulsTanz (2013), Carte Blanche (2013) oraz Alternatywnej Akademii Tańca (2017 i 2019). Od 2011 roku prowadzi indywidualne i kolektywne projekty artystyczne, m.in. „Europa. Śledztwo”, „polowanie”, „it will come later”, „kula”, „still standing”, „Kuliści”, „Rzeźbiary”. Współtworzy zrzeszenie Centrum w Ruchu oraz inicjatywę praktyk siostrzeństwa. Wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie.  

Prace i twórczość:
strona internetowa
instagram Praktyki Siostrzeństwa

25–26 listopada (sobota–niedziela, 10:00-16:00) 

Prowadząca: Katarzyna Ustowska-Gmerek 

„FIGURA: warsztat inspirowany pracą Anny Halprin” 

Bilety – [kliknij tutaj] 
Bilet na pierwszy dzień warsztatów – 120 zł
Bilet na cały cykl warsztatowy (2 dni) – 200 zł

O warsztatach: 

Propozycja warsztatowa opiera się na autorskim ujęciu pracy amerykańskiej choreografki i tancerki Anny Halprin. Jest to zaproszenie do doświadczania, świadkowania i tworzenia osobistego tańca. Celem warsztatu jest wspieranie zdolności percepcji, ekspresji, kompetencji komunikacji i empatii poprzez praktykę tańca. Punktem wyjścia do działań praktycznych będą teksty, skory (partytury taneczne) i zadania czerpiące z pracy Halprin. Główną inspirację będzie zakładający przenikanie się sztuki i życia Art/Life Process. To proces, w którym doświadczenie życiowe pogłębia zasoby twórcze, a doświadczenie sztuki poszerza znaczenia w życiu codziennym. Zasady tego kreatywnego procesu obejmują poziomy: percepcji, fizyczny, mentalny, emocjonalny i duchowy, pozostające w złożonym systemie relacji.  

Rozwijana przez prowadzącą praktyka jest wynikiem jej badań zgłębiających taniec w kontekście edukacji Montessori i biorących pod uwagę perspektywę pracy Anny Halprin. Ważną inspiracją dla Katarzyny Ustowskiej było również doświadczenie pracy warsztatowej z Ursulą Schorn (Touching Ground). Warsztat obejmuje pracę indywidualną, w parach oraz w grupie.  

Dla kogo? 

Do udziału zapraszamy osoby zawodowo i niezawodowo zajmujące się tańcem 

O prowadzącej: 

Katarzyna Ustowska – tancerka, pedagożka, choreografka. Autorka Montessori Dance Guide, projektu łączącego podejście pedagogiczne Montessori ze sztuką tańca. Absolwentka studiów w dziedzinie edukacji tańca: Master in Contemporary Dance Education, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem oraz Northern School of Contemporary Dance w Leeds (tytuł Bachelor in Performing Arts). Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Gdańsku.  

Zajmuje się tańcem i edukacją w nurcie Montessori, pracując z dziećmi, nauczycielami i osobami cierpiącymi na afazję. Pracuje z Sopocką Szkołą Montessori, Fundacją Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” i Aphasia Recovery Connection (USA). Współpracuje z Teatrem Dada von Bzdülöw i h.art company oraz współtworzy grupę niezależnych twórców Durski/Kania/Kamińska/Stanek/Ustowska. Bierze udział w projektach tanecznych, teatralnych i filmowych.

Prace i twórczość: 

www.dancemontessori.com,
strona internetowa artystki

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej. 

Program realizowany we współpracy z Zakładem Kulturalnym.