W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej organizuje Spotkania Producentek i Producentów. Prezentujemy wyniki naboru. Zajęcia odbywać się będą w formule online od września do listopada oraz na żywo w Gdańsku w terminie 3-5 listopada 2023. 

Program rozwija sieciowanie wśród producentów i producentek sztuk performatywnych, wspólne określanie dobrych praktyk oraz standaryzacji zawodu, zachęca do rozwijania kompetencji i zasobów zawodowych.

Do Konkursu zakwalifikowało się łącznie 26 zgłoszeń. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami i biorąc pod uwagę kryteria zgodne z Regulaminem Konkursu, Komisja postanowiła skierować do realizacji następujące zgłoszenia (w kolejności alfabetycznej):

1. Julia Asperska, Internacjonalizacja i strategie self care

2. Alicja Berejowska, Zrównoważone aspekty produkcji w sztukach performatywnych

3. Justyna Czarnota, Producentko, ile jest w Tobie artystki?

4. Justyna Czarnota, Specyfika warsztatów i spektakli dla rodzin

5. Olga Drygas, Showcase – jak, po co i dla kogo

6. Anna Duda, Kim jest osoba producencka? Zakresy czynności a system producencki w Polsce

7. Paweł Gałkowski, Kultura finansowana ze środków publicznych. Konkursy na zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego 

8. Natalia Gorzelańczyk, DanceThinking – czyli projektowe myślenie o tańcu w kontekście marketingu

9. Natalia  Gorzelańczyk, Zrozumieć odbiorcę i algorytmy – o contencie i reklamie w wirtualnym świecie – w świecie kultury

10. Katarzyna Jodlowski, Koordynacja wolontariatu w ramach produkcji festiwalowych jako kluczowe wsparcie organizacyjne, promocyjne i innowacyjne dla wydarzeń artystycznych

11. Aleksandra Kminikowska, Produkcja kreatywna. Jak być partnerem i współtwórcą przedsięwzięcia artystycznego?

12. Aleksandra Machnik, Marka osobista – producent/producentka 

13. Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Kto decyduje o dostępie do sceny? Przewodnik po organizacji programowej i finansowej instytucji i organizacji  

14. Filip Pawlak, Kaleka perspektywa w sektorze sztuk performatywnych 

15. Katarzyna Peplinska-Pietrzak, Sztuka włączania. Tworzenie i prowadzenie projektów choreograficzno-tanecznych dla osób z różnymi potrzebami

16. Michał Rogulski, HOW TO: Relacje międzynarodowe w sztukach performatywnych

17. Agata Wittchen-Barełkowska, Znajdź swoje miejsce – warsztaty dla producentek i producentów

18. Izabela Zawadzka, Pomiędzy = razem? Praca produkcyjna na styku instytucji publicznej i NGO 


Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym osobom!

Jednocześnie dziękujemy za wszystkie nadesłane przez Was zgłoszenia i zachęcamy do zapoznania się z naborami w innych programach w ramach Przestrzeni Sztuki Gdańsk.

Wszystkie wydarzenia – [kliknij tutaj]

Protokół z obrad Komisji Konkursowej


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej

Program Spotkania Producentek i Producentów w Gdańsku jest realizowany we współpracy z Fundacją Performat. Fundacja zajmuje się edukacją taneczną, jej celem jest promocja i rozpowszechnianie tańca jako narzędzia mającego potencjał społecznej zmiany. W swoich działaniach Performat promuje i wspiera osoby artystyczne oraz osoby produkujące działania w obszarze tańca i choreografii, których praca współtworzy ekosystem sztuk performatywnych.