W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej zaprasza we wrześniu na pierwszą, gdańską edycję Roztańczonych Rodzin – programu z obszaru tańca eksperymentalnego, tworzonego we współpracy z Fundacją Performat. Celem programu jest integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie więzi rodzinnych i wspólna zabawa. Spotkania odbywać się będą od września do grudnia 2023 w nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, Kunszcie Wodnym.

Warsztaty będą opierać się na różnych praktykach somatycznych i improwizacji ruchowej, a także wykorzystywać inne metody pracy międzygeneracyjnej. Ich odbiorcami będą rodziny z dziećmi w wybranych przedziale wiekowym (do 12. roku życia). Propozycje spotkań są zbudowane wokół idei podmiotowego traktowania i czynnego udziału dzieci i bliskich im dorosłych.

Do Konkursu zakwalifikowało się łącznie 18 zgłoszeń.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami i biorąc pod uwagę kryteria zgodne z Regulaminem Konkursu, Komisja postanowiła skierować do realizacji następujące zgłoszenia (w kolejności alfabetycznej):

1. Dana Chmielewska, To tylko słowa!

2. Alicja Czyczel, Słodkie leniuchowanie

3. Katarzyna Gilgenast, Tańce Turlańce – laboratorium ruchu 

4. Monika Kiwak, co czuje ciało? 

5. Aurora Lubos, Taniec w Pudełku

6. Karolina Mielczarek, „Cały las tańczy” – Opowiadanie w ruchu dla całej rodziny

7. Ania Straczyńska, Ruchowy Kosmos

8. Dominika Szala-Wentland, Razem (ciałko-relacyjne działania warsztatowe)

9. Monika Szpunar, Uruchomić nieruchome – rodzinne warsztaty choreografii z przedmiotem

10. Katarzyna Ustowska-Gmerek, Pas de Chat (Krok kota) – o własnym wyrazie 


Gratulujemy wyłonionym osobom i dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia!

Niedługo zaprosimy trójmiejskie rodziny do udziału w warsztatach.
Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej programu www.roztanczonerodziny.pl


Wszystkie wydarzenia – kliknij tutaj

Protokół z obrad Komisji Konkursowej


Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program Roztańczone Rodziny w Gdańsku jest realizowany we współpracy z Fundacją Performat.

Projekt Roztańczone Rodziny jest kontynuacją programu „Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci – Roztańczone Rodziny” realizowanego przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w latach 2011–2021, a w latach 2020–2022 przez Teatr Polski w Poznaniu. W 2023 roku projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Teatrem Ochoty im. Jana i Haliny Machulskich w Warszawie oraz Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Operatorem projektu jest Fundacja Performat. Opieka merytoryczna nad programem: Hanna Bylka-Kanecka.

Fundacja Performat zajmuje się edukacją taneczną i przywiązuje dużą wartość do rozwijania świadomości tanecznej wśród najmłodszych i ich rodzin. Prezentując metody pracy z dziećmi za pomocą narzędzi tanecznych i choreograficznych oraz rozwijając artystyczne projekty wielopokoleniowe, w tym program Roztańczone Rodziny, Fundacja zachęca do rodzinnej zabawy, ale też do kształcenia grona eksperckiego edukatorów i edukatorek oraz pedagogów i pedagożek pracy z rodzinami.