W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej organizuje cykl warsztatów wytchnieniowych podejmujących tematykę odpoczynku i troski o siebie. Celem zajęć jest zapobieganie wypaleniu w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty odbywać się będą od października do listopada 2023.

W dniu 18 września br. odbyło się posiedzenie Komisji w ramach Konkursu pod nazwą Projekt wytchnieniowy — prowadzenie warsztatów” realizowanego w ramach krótkoterminowego projektu prozdrowotnego Przestrzenie Sztuki Gdańsk. 

Do Konkursu wpłynęło łącznie 46 zgłoszeń w ramach dwóch cykli warsztatowych:

 1. Warsztaty dla rodziców oraz opiekunek i opiekunów (23 zgłoszenia) skierowane do osób dorosłych potrzebujących uzupełnić swoje zasoby niezbędne do sprawowania opieki nad innym osobami.
 2. Warsztaty dla kadr kultury (23 zgłoszenia) skierowane do osób zawodowo zajmujących się produkcją, organizacją, koordynacją lub kierowaniem projektami kulturalnymi.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami i biorąc pod uwagę kryteria zgodne z Regulaminem Konkursu, Komisja postanowiła skierować do realizacji następujące zgłoszenia (w kolejności alfabetycznej):

Warsztaty wytchnieniowe dla rodziców, opiekunek i opiekunów:

 1. Agata Gregorkiewicz, “uWAŻNI w pomaganiu”,
 2. Kolektyw Sanatorium Somatyczne, “Zaopiekuj się sobą w ruchu”,
 3. Adam Kuza, “Wiele w ciele”,
 4. Wera Morawiec, “Poczywanie – towarzyszenie w odpoczynku”,
 5. Katarzyna Żeglicka, “Przystań (samo)ukojenia. Troska wobec siebie w sytuacji przeciążenia pracą opiekuńczą”.

Warsztaty wytchnieniowe dla kadr kultury:

 1. Aleksandra Jach, “Od empatii dla siebie do empatii dla innych”
 2. Pamela Leończyk, “Bliżej dobrostanu. Warsztaty o wypaleniu zawodowym dla pracowników i pracowniczek instytucji kultury”,
 3. Michał Prus, “Brakująca cząstka wakacji”,
 4. Agnieszka Skowrońska, “Dlaczego musimy zaspokajać 66 potrzeb”,
 5. Paweł Świerczek, “Zrzucanie masek. Ucieleśniona komunikacja/Authentic Relating”.

Dziękujemy Kandydatom i Kandydatkom za wszystkie zgłoszenia!

Protokół z obrad Komisji – [kliknij tutaj]

Zapraszamy na wszystkie wydarzenia Przestrzeni Sztuki Gdańsk!Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.