W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na pierwszą gdańską edycję Roztańczonych Rodzin – projektu z obszaru tańca eksperymentalnego dla rodzin, tworzonego we współpracy z Fundacją Performat. Jego celem jest integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie więzi rodzinnych i wspólna taneczna zabawa. Zapraszamy na warsztaty rodziny z dziećmi w wybranych przedziałach wiekowych (do 12. roku życia). 

Spotkania odbywać się będą od września do grudnia 2023 roku w nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, Kunszcie Wodnym przy Targu Rakowym 11.

„Roztańczone Rodziny to pionierski na skalę Polski program edukacyjny z dziedziny tańca eksperymentalnego dla rodzin. Stawiając ciało w centrum, od lat przyglądamy się wspólnie jak funkcjonuje ono w roli mediatora wyobraźni. Co przynosi rodzinie skupienie na aktywności ruchowej? Jak “małe” i “duże” ciała mogą tańczyć razem? Co wnosi wspólna z dzieckiem zabawa na podłodze? Jak wyglądają nasze rodzinne choreografie? Jak wsłuchiwać się w sygnały ciała i dać im się prowadzić w życiu codziennym? To między innymi wokół tych pytań zbudowane są Roztańczone Rodziny”  – opisuje Hanna Bylka-Kanecka, opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny.

Warsztaty opierają się na technikach tańca współczesnego i tak zwanych technikach wspomagających, między innymi praktykach somatycznych i improwizacji. Propozycje spotkań są zbudowane wokół idei podmiotowego traktowania i czynnego udziału dzieci i bliskich im dorosłych.

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką programu Roztańczone Rodziny poprzez:

–   odwiedziny strony internetowej:
www.roztanczonerodziny.pl
–   lekturę dwujęzycznej (polsko-angielskiej) publikacji „Ruchome dialogi”:
https://roztanczonerodziny.pl/wp-content/uploads/ruchome-dialogi.pdf
–   wizytę w Media-Bibliotece Roztańczonych Rodzin:
https://roztanczonerodziny.pl/media-biblio-teka/

Zapraszamy rodziny z dziećmi w wybranych przedziale wiekowym (do 12. roku życia). 

Spotkania warsztatowe Roztańczonych Rodzin odbywają się w niedziele.
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.

1 października (niedziela)


Katarzyna Gilgenast:

„Tańce Turlańce – laboratorium ruchu”
Warsztat dla rodziców z dziećmi w wieku 2–5 oraz warsztat dla rodziców z dziećmi w wieku 6–10 lat

Bilety: [kliknij tutaj]
warsztaty w godz. 11:30; 14:30

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

„Tańce Turlańce – laboratorium ruchu” to przestrzeń dla beztroskiej gry, emocji, tańca, ruchu i bliskości. To kreatywna zabawa dla rodziców i dzieci, w której spontaniczność, naturalność, obserwacja, słuchanie i podążanie za dzieckiem dzieje się w sposób naturalny. Każde spotkanie z Turlańcami to nowa historia i fabuła, w której głównym bohaterem jesteś ty i twoje dziecko. Daj się zabrać w magiczną podróż, gdzie zapomnisz o swoich troskach, odkryjesz spontaniczność i radość z zabawy, którą z pewnością powtórzysz z dzieckiem w swoim domu.

Naszą inspiracją do eksploracji ruchu będzie KONTAKT IMPROWIZACJA, czyli technika tańca, której głównym założeniem jest badanie fizyki ruchu oraz świadomości ciała w kontakcie z drugą osobą. Uzupełnieniem warsztatu ruchowego są elementy ARTETERAPII, będącej narzędziem do plastycznego wyrazu naturalnej ekspresji. Obie te formy łączy doświadczanie dostępnymi nam ZMYSŁAMI. To one zabiorą was w podróż do krainy dźwięku, zapachu, dotyku i wzroku.

KORZYŚCI/EFEKTY: budowanie relacji w bliskości rodzic-dziecko, dziecko-dziecko, partner-partnerka; rozwijanie wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia; poprawa motoryki ruchu, świadomości ciała; kontakt z emocjami poprzez ruch i ekspresję twórczą; umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz trudnościami; nauka współpracy w grupie, integracja; nauka stawiania jasnych granic z umiejętnością słuchania i czytania pozawerbalnych potrzeb dziecka; jasna i bezkonfliktowa komunikacja rodzic-dziecko, partner-partnerka; przestrzeń na wyrażanie, czucie i bycie takim, jakim się jest… 

Dla kogo?

Warsztat o godz. 11:30 – zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 2–5 lat. Warsztat o godz. 14:30 – zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 6–10 lat.

O prowadzącej:

Katarzyna Gilgenast – arteterapeutka z piętnastoletnim stażem, która pracuje z dziećmi w różnym wieku. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi m.in mającymi trudności w nauce, z zachowaniem oraz dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Jej pasją jest taniec kontakt improwizacja (inaczej improwizacja kontaktowa), który wykorzystuje również w pracy z rodzicami i dziećmi, prowadząc zajęcia budujące relację i uzdrawiające kontakt między nimi. Doświadczenie w tańcu zdobywała zarówno w ramach cyklicznych zajęć i warsztatów w Polsce, jak i na festiwalach kontakt improwizacji za granicą, m.in na Ukrainie, w Finlandii i Mołdawii.
Prowadzi m.in. zajęcia artystyczno-ruchowe w oparciu o metody pracy arteterapeutycznej, a w szczególności choreoterapii, technik zaczerpniętych z kontakt improwizacji, ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne oraz różnych technik plastycznych. Za największą wartość w pracy z dziećmi uważa pracę z ich naturalną kreatywnością i żywymi emocjami. Na co dzień prowadzi warsztaty rozwoju osobistego oraz indywidualne sesje oddechowe, których celem jest nauka bycia i radzenia sobie z emocjami i efektownego nimi zarządzania.

Prace prowadzącej:

Facebook
@sztuka_kontaktu
YouTube
Tańce Turlańce – laboratorium ruchu

8 października (niedziela)


Katarzyna Ustowska-Gmerek:

„Pas de Chat (Krok kota) – o własnym wyrazie”
Warsztat opiekunów z dziećmi w wieku 3–6 oraz 6–12 lat

Bilety: [kliknij tutaj],
warsztaty w godz. 11:30; 14:30

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

Warsztat tworzy przestrzeń do wspólnego badania połączeń między muzyką a tańcem. Działania prowadzą pedagożki Katarzyna Ustowska-Gmerek (taniec) i Barbara Misiewicz (wiolonczela), które dają uczestnikom warsztatu przestrzeń na eksplorowanie własnej cielesności, twórczości i wynikającej z niej przyjemności w tańcu. Warsztat tworzy przestrzeń do badania formy, percepcji, zmysłów, uczuć i różnorodnych sposobów tworzenia i współtworzenia ruchu i choreografii. 

Sam tytuł, „Pas de Chat”, ma podwójne znaczenie. W dosłownym tłumaczeniu z języka francuskiego oznacza „krok kota”, ale odnosi się również do nazwy skoku baletowego o dokładnie określonym kształcie i historii. Inspirując się tymi obrazami, stworzymy przestrzeń do osobistej ekspresji, czerpiąc z niezależnej i wolnej natury kotów. Podobnie jak te pełne wdzięku stworzenia postaramy się pracować z naszą indywidualnością i unikalnym sposobem poruszania się, jednocześnie podążając własnymi i wspólnymi ścieżkami. 

Inspiracją dla projektu jest praca Anny Halprin „Life/Art Process”, w której artystka koncentruje się na połączeniu życia codziennego ze sztuką, oraz podejście Montessori Dance Guide łączące filozofię Montessori z tańcem, w którym zasady kreatywnego procesu integrują poziom percepcji, fizyczny, mentalny, emocjonalny i duchowy. Projekt umożliwia samopoznanie i rozwój poprzez odkrywanie ruchu i tańca jako środków osobistego wyrazu. Umożliwia zagłębienie się w poszukiwanie sposobów rezonansu pomiędzy tym, co wewnątrz nas i tym, co na zewnątrz.

Dla kogo?

Warsztat o godz. 11:30 – zapraszamy opiekunów z dziećmi w wieku 3–6 lat.
Warsztat o 14:30 – zapraszamy opiekunów z dziećmi w wieku 6-12 lat.

O prowadzącej:

Katarzyna Ustowska-Gmerek – tancerka, pedagożka, choreografka. Autorka Montessori Dance Guide, projektu łączącego podejście pedagogiczne Montessori ze sztuką tańca. Absolwentka studiów w dziedzinie edukacji tańca: Master in Contemporary Dance Education, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem oraz Northern School of Contemporary Dance w Leeds (tytuł Bachelor in Performing Arts). Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Baletową w Gdańsku.

Zajmuje się tańcem i edukacją w nurcie Montessori, pracując z dziećmi, nauczycielami i osobami cierpiącymi na afazję. Pracuje z Sopocką Szkołą Montessori, Fundacją Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” i Aphasia Recovery Connection (USA). Współpracuje z Teatrem Dada von Bzdülöw i h.art company oraz współtworzy grupę niezależnych twórców Durski/Kania/Kamińska/Stanek/Ustowska. Bierze udział w projektach tanecznych, teatralnych i filmowych.

Prace prowadzącej:

https://www.dancemontessori.com/

22 października (niedziela)


Monika Kiwak:

„Co czuje ciało?”
Warsztat dla opiekunów z dziećmi w wieku 4–6 lat (dwa warsztaty)

Bilety: [kliknij tutaj],
warsztaty w godz. 11:30; 14:30

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

Dramaturgia warsztatu „co czuje ciało?” opiera się na zadawaniu sobie tytułowego pytania, starając się określić relację ze sobą samym, z ciałem osoby, z którą przyszliśmy, relację do przestrzeni (ogólnej i osobistej), czasu i tempa ruchu/bezruchu, tekstury ruchu. Dodatkowo zajęcia wspierać będą bliskość opartą na wspólnych działaniach, działaniach solo oraz na wzajemnej obserwacji siebie w ruchu i we względnym bezruchu. Jedno z zadań jest także oparte na współpracy z ciałami, których nie znaliśmy wcześniej, z innymi osobami, które są na sali. Prowadząca wykorzystuje podejście oparte na creative dance, auto masażu, wzajemnego masażu i praktyce w duchu Body Mind Centering oraz elementy metodyki duetu Segni Mossi.

Warsztat jest zaprojektowany w ten sposób, by dorosły i dziecko mieli swoje własne, osobne doświadczenie ruchu oraz, by wzmacniała się między nimi więź, by wzrastała bliskość emocjonalna i fizyczna. Pracujemy z muzyką i w ciszy, w odcinkach czasowych, w których prowadząca podąża za dynamiką grupy lub też takich, kiedy czas jest ściśle określony, dając możliwość doświadczenia „poczucia” czasu i jego ograniczeń. We wszystkich działaniach prowadząca występuje w roli liderki, która towarzyszy doświadczeniom osób na sali. Stwarza też przestrzeń na propozycje ruchu płynące od osób uczestniczących w warsztacie. Warsztat domyka możliwość zwerbalizowania swoich odczuć, ujęcia ich w słowa zapisane lub rysunki, by móc świadomie korzystać z doświadczenia swojego ciała podczas warsztatu także po jego zakończeniu.

Dla kogo?

Zapraszamy opiekunów z dziećmi w wieku 4–6 lat.

O prowadzącej:

Monika Kiwak – performerka i edukatorka; stypendystka Performers House w Danii (2009). Dzięki praktyce improwizacji z Body Mind Centering w Eksperymentalnym Studio Tańca Iwony Olszowskiej (2008-2015) oraz kursom Somatic Movement Educator (2011-2015) stawiam pytania: co czuje ciało? Do jakiego ruchu nas zapraszają odczucia, gdy towarzyszy nam wyobraźnia? Dzięki stypendium Art Stations Foundation umożliwiającym jej udział w Alternatywnej Akademii Tańca (2013 2019) poszerza somatyczną pracę o narzędzia nowej choreografii. 

Prace prowadzącej:

https://taniecpolska.pl/ludzie-tanca/monika-kiwak/

Facebook

https://vimeo.com/monikakiwak

29 października (niedziela)


Alicja Czyczel:

„Słodkie leniuchowanie”
Warsztaty dla opiekunów z dziećmi w wieku 4–7 lat (dwa warsztaty)

Bilety: [kliknij tutaj],
warsztaty w godz. 11:30; 14:30

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

Odkrywanie świata i nauka nowych rzeczy, a nawet zabawa, potrafią być dla nas bardzo męczące. Pytanie, które będzie nam towarzyszyć w trakcie warsztatu, brzmi: za co lubimy odpoczynek i jak możemy go uwzględniać, gdy jesteśmy w ruchu? Warsztaty będą podzielone na trzy etapy: rozbudzania ciekawości wobec potrzeb i możliwości własnego ciała, ruchu uwzględniającego różne intensywności i sprawności oraz aktywnej relaksacji. 

Pierwsza część będzie zbudowana z ćwiczeń z dotykiem i ciężarem ciała oraz anatomią doświadczalną. W jej centrum będzie zagadnienie doświadczania przyjemności. Na co moje ciało ma ochotę? Jak smakuje leniuchowanie? Jak nic nie robić i dobrze się z tym czuć?

W następnej części będziemy tańczyć, wygłupiać się i doświadczać odmiennych intensywności oraz obserwować, kiedy pojawia się w nas poczucie zmęczenia. Z pewnością będziemy dużo się śmiać, uwolnimy głosy i być może się spocimy. Na koniec spotkania zanurzymy się w krótką, regeneracyjną drzemkę, której będzie towarzyszyć narracja głosowo-dźwiękowa improwizowana przez prowadzącą.  

Warsztaty są skierowane do rodzin, zarówno do dzieci, jak i osób opiekujących się. Ich celem jest rozwijanie świadomości własnego ciała, uczenie się wsłuchiwania się w jego potrzeby oraz umiejętności ich komunikowania. Połączenie ruchu i odpoczynku ma uwrażliwić osoby biorące udział w warsztacie na wagę wytchnienia, relaksu i przyjemności w procesie edukacyjnym.

Dla kogo?

Zapraszamy opiekunów z dziećmi w wieku 4-7 lat.

O prowadzącej:

Alicja Czyczel (ona/jej) – choreografka, edukatorka, facylitatorka grupowych procesów twórczych. Koncentruje się na budowaniu wspólnoty poprzez uprawianie sztuki, na tworzeniu bezpieczniejszych przestrzeni do doświadczania przyjemności i wiedzy płynącej z ciała oraz praktykowaniu kolektywnej troski. Czyczel tworzy choreografie sceniczne, interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz spacery dźwiękowe. Współtwórczyni kolektywu Przestrzeń Wspólna.

Prace prowadzącej:

https://cargocollective.com/alicjaczyczel

@alicja__czyczel

12 listopada (niedziela)


Monika Szpunar:

„Uruchomić nieruchome – rodzinne warsztaty choreografii z przedmiotem”
Warsztaty dla dzieci w wieku od 3 lat, także ze szczególnymi potrzebami oraz bliskich im dorosłych.

Bilety: [kliknij tutaj];
warsztaty w godz. 11:30 i 14:30

Cena biletów: 20/25zł


Opis warsztatu:
„Uruchomić nieruchome” to rodzinne warsztaty, w ramach których odkrywamy możliwości tańczenia, poruszania się i komponowania ruchu, stawiając w centrum uwagi przedmioty codziennego użytku. Zajęcia koncentrują się na improwizacji i kompozycji, wykorzystując przy tym wrażenia sensoryczne oraz bliskie obcowanie z wybranymi przedmiotami. Celem warsztatu jest pobudzenie wyobraźni uczestników oraz zainspirowanie ich do obserwowania otaczającej przestrzeni i przedmiotów z różnych, nowych perspektyw.

Poprzez zabawę z uruchamianiem nieruchomych przedmiotów ćwiczymy koordynację oraz mobilność ciała. Na przykład w ćwiczeniu ze zwykłą kartką papieru jedna osoba trzyma kartę, bawi się nią, porusza, ugina, zwija, drze itd., a druga naśladuje ruch kartki. Następuje zamiana i role się odwracają. Zadania warsztatowe prowadzone przez Monikę Szpunar realizowane są najczęściej w parach opiekun-dziecko. Nie ma tu podziału na stereotypowo przypisane role lidera i naśladującego, co otwiera przestrzeń na bliskie spotkanie w niecodziennym działaniu wypełnionym dobrą zabawą, ale i uważnością na drugą osobę. 

Dla kogo?

11:30 – Warsztaty dedykowane są dzieciom w wieku 3-6 lat, także ze szczególnymi potrzebami oraz bliskim im dorosłym. 

14:30 – Warsztaty dedykowane są dzieciom w wieku od 6 lat, także ze szczególnymi potrzebami oraz bliskim im dorosłym. 

Na warsztaty zapraszamy w parach dorosły/opiekun – dziecko.

O prowadzącej:

Monika Szpunar – tancerka, performerka, choreografka działająca międzynarodowo. Absolwentka ACTS/École de Danse Contemporaine w Paryżu oraz London Contemporary Dance School. W 2016 roku spędziła 7 miesięcy w Brazylii, współpracując z lokalnymi artystami i ucząc się na uniwersytecie Unicamp. Aktualnie współtworzy movement band BADBODYCHAOSCODE, projekt Still Stading z W. Pelczyńską i A. Janus, tworzy autorskie prace oraz tańczy w czeskim zespole POCKETART (J. Pocková i S. Bočková).

Prace prowadzącej:

https://monikaszpunar.com/education-and-other-projects/
https://www.instagram.com/mon.szpunar/

19 listopada (niedziela)

Karolina Mielczarek:
„Cały las tańczy. Opowiadanie w ruchu dla całej rodziny”
Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 3–6 lat (2 warsztaty)

Bilety: [kliknij tutaj];

Cena biletów: 20/25zł
warsztaty w godz. 11:30; 13:30

Opis warsztatu:

Opowiadanie w ruchu dla dzieci i rodzin to twórcze działanie taneczne łączące tekst, taniec, pracę z uważnością oraz międzypokoleniowe współdziałanie i współtworzenie. Na podstawie własnoręcznie napisanych opowiadań, autorka-twórczyni zaprasza do odkrywania i rozwijania ruchu, który jest naturalny i kreatywny, do poszukiwania podobieństw i wzajemnych relacji ruchowych pomiędzy człowiekiem i przyrodą, do rozwijania indywidualnej, pięknej i wyjątkowej ekspresji. Wybrane historie, jakie wykorzystane zostaną podczas warsztatu, pochodzą z serii opowiadań o lesie, ruchu i uważności zatytułowanej „Cały las tańczy”.

Treść opowiadań i działanie taneczne mają zainteresować dzieci lasem, gdzie siła wiatru, kierunek słońca czy bieg wilka posiadają swój kształt, ruch i rytm. „Za sprawą idei storytellingu, czyli tworzenia opowiadań, pragnę zwrócić uwagę na to, jak możemy jeszcze opowiadać. Jak mogą być czytane historie. Jak przekazywanie treści może stać się działaniem, twórczą aktywnością, taneczną historią. Podążając tym tropem, chciałabym zaproponować opowiadania, które są kreatywne, angażujące i taneczne dla całej rodziny”, mówi Karolina Mielczarek.

Dla kogo?

Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku 3–6 lat.

O prowadzącej:

Karolina Mielczarek – tancerka, edukatorka, choreografka, pedagożka i twórczyni Storytelling in Movement – metody zorientowanej na opowiadanie ruchem. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi oraz Uniwersytetu Maltańskiego, gdzie studiowała teatrologię i psychologię. Jako tancerka pracowała w Polsce, Portugalii, Izraelu i na Malcie. Tworzyła choreografie i przedstawienia dla różnych grup odbiorców: dzieci, dorosłych i seniorów. Współpracowała m.in. z Bożeną Eltermann, Idit Hermann, Moniką Czyszek, dr. Mariem Frendo. Jest także terapeutką tańcem Dance for Parkinson’s dla osób z chorobą Parkinsona. W pracy twórczej Karolina bazuje na  nierozerwalnym połączeniu ciało-umysł / ruch-myśl.

Prace prowadzącej:

www.storytellinginmovement.com 

@storytellinginmovement

25 listopada (sobota)

Aurora Lubos:
„Taniec w pudełku”
Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 7-8 lat

Bilety: [kliknij tutaj]
warsztaty w godz. 11:30

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

Czym jest „Taniec w pudełku”? To karty z ilustracjami, które zawierają instrukcje pomagające stworzyć własny taniec. Karty w prosty sposób przedstawiają postaci wykonujące różne elementy ruchowe. Niektóre z obrazków powstały, by pobudzać wyobraźnię, inne zaś mają charakter instruktażowy, podpowiadając, w jakim kierunku lub w jaki sposób się poruszać. Wizerunki osób tańczących, które zobaczycie na kartach, są bardzo różnorodne: znajdziecie ilustracje osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych osób w różnym wieku, czasami traficie na obrazki ze zwierzętami, roślinami lub przedmiotami. Karty zawierają również instrukcje opisowe.

„Taniec w pudełku” powstał, by integrować ludzi w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk. Inicjując pozytywne i kreatywne działanie wspólne, zajęcia mają akcentować w ludziach to, co w nich najpiękniejsze: ich różnorodność i indywidualność. Warsztat jest autorskim działaniem Aurory Lubos, która nie tylko wymyśliła „Taniec w pudełku”, ale też zaprojektowała i wykonała ilustracje do niego oraz opracowała zasady i opisy tańca. 

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 7–8 lat.

O prowadzącej:

Aurora Lubos – tancerka, choreografka, artystka i performerka. Od 1997 roku jest związana z gdańska sceną tańca, współpracowała z licznymi instytucjami organizacjami i inicjatywami w Trójmieście i poza nim. Od 2000 roku aktorka angielskiego teatru Vincent Dance Theatre. Współzałożycielka Stowarzyszenie Arbuz , które działa na rzecz uchodźców. Autorka realizacji solowych, instalacji, performansów, krótkich animacji, audycji wizualno-słownych, instalacji performatywnej oraz prac wideo. Jej autorskie spektakle były pokazywane podczas wielu prestiżowych festiwali w Polsce i za granicą. W swojej ponad dwudziestoletniej pracy prowadziła opierate na improwizacji warsztaty artystyczne w bardzo zróżnicowanych środowiskach 

Prace prowadzącej:

„Taniec w pudełku” można zobaczyć w zakładce projekty na stronie: https://cargocollective.com/auroralubos

26 listopada (niedziela)

Ania Straczyńska:
„Ruchowy Kosmos”

Warsztat dla rodzin z dziećmi w wieku 6–10 lat

Bilety: [kliknij tutaj], warsztaty w godz. 11:30

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

Kosmos fascynuje wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Główną osią warsztatu jest wspólna ruchowa eksploracja praw fizyki, które są obecne w kosmosie, a szczególnie w relacji pomiędzy słońcem a Ziemią. 

Ziemia to ogromny magnes, a dzięki grawitacji nie podróżujemy w przestrzeni kosmicznej. Podczas warsztatu poczujemy czym grawitacja jest dla nas na co dzień oraz jak wykorzystać ją w ruchu. Porozmawiamy też o tym, w jaki sposób pole magnetyczne Ziemi spełnia funkcję naszej tarczy ochronnej. 

Wykorzystamy naszą wyobraźnię, aby udać się na słońce. Wyobrazimy sobie ruchy jego powierzchni oraz eksplozje, które mają na niej miejsce, aby stworzyć ruch w naszej przestrzeni. Słońce wysyła nam energię potrzebną do życia, a co my możemy dać mu w zamian, jaki rodzaj kreatywnej energii możemy wysłać naszej rodzinie? Wspólnie ułożymy krótkie kosmiczne formy ruchowe. 

Warsztat uruchomi ciało i wyobraźnię. Zapraszamy uczestniczące rodziny do aktywnych poszukiwań ruchowych, wykorzystując metody improwizacji i kreatywne zadania. 

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 6–10 lat. 

O prowadzącej:

Ania Straczyńska – producentka i artystka tańca. Absolwentka Trinity Laban (MFA Choreography). Aktualnie pracuje w Londyńskim The Place w roli producencko-artystycznej jako ekspertka od pracy z dziećmi, zarządza także zespołem artystów pracujących w szkołach. Jako artystka tańca pracuje głównie z małymi społecznościami, dziećmi oraz rodzinami. Od 2018 roku prowadzi również organizację non-profit SE19DanceProject. Poza doświadczeniem choreograficzno-artystycznym, Ania ukończyła szereg kursów pozwalających jej dbać o inkluzywność projektów, przy których pracuje. 

Prace prowadzącej:

se19dance.co.uk 

9 grudnia (sobota)

Dominika Szala-Wentland:
„Razem (ciałko-relacyjne działania warsztatowe)”
Warsztat dla rodzin z dziećmi w wieku 5–7 lat – 11:30

Bilety: [kliknij tutaj]

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

Co można robić razem?
Jak to jest być razem ze sobą, kiedy kochamy całe nasze ciało, całych siebie?
A z drugą osobą? Jak to jest być razem z drugą osobą, kiedy towarzyszy nam ciekawość, co się wydarzy w przestrzeni między nami?
Bycie razem w grupie to dopiero nieskończoność inspiracji.
Czy razem to zawsze znaczy bardzo blisko siebie?
Czy można też być razem, będąc trochę dalej?
Jak to jest być razem – z uwagą i spokojem, a jak będąc w biegu?
Jak możemy działać razem i razem odpoczywać?
Na te i inne pytania będziemy razem szukać odpowiedzi poprzez ciało i ruch, a naszymi najlepszymi przewodnikami będziemy my sami.
Ubierzcie się wygodnie żebyśmy razem czuli się swobodnie.

Dla kogo?

Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku 5–7 lat na godzinę 11:30.

O prowadzącej:
Dominika Szala-Wentland – instruktorka tańca współczesnego, tancerka, improwizatorka. Zajmuje się także teorią i historią tańca. Mama. Od ponad 15 lat prowadzi zajęcia z dziećmi, rodzinami, młodzieżą oraz dorosłymi z zakresu szeroko pojętego tańca współczesnego, improwizacji ruchowej i historii tańca. Absolwentka kulturoznawstwa, teorii tańca oraz kursu Body-Mind Centering® w Bratysławie ze specjalizacją Infant Development Movement Education oraz Projektu Pilotażowego Wyższej Szkoły Sztuk Performatywnych przy Śląskim Teatrze Tańca. Współpracowała m. in. z Davidem Zambrano, Hielke Diemer, Iwoną Olszowską (Eksperymentalne Studio Tańca), Jackiem Owczarkiem (Pracownia Fizyczna), Anitą Podkową-Brańką (Scena Tańca Współczesnego, Teatr Witkacego), Erykiem Makohonem (Krakowski Teatr Tańca). Brała udział w projektach, spektaklach oraz warsztatach w Polsce i za granicą. Prowadziła warsztaty taneczne, improwizacyjne oraz zajęcia teoretyczne, m.in. w Akademii Muzycznej w Łodzi, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Krakowskim Centrum Choreograficznym, Teatrze Figur w Krakowie, ARTzonie w Krakowie, Teatrze Ochoty w Warszawie.

10 grudnia (niedziela)

Dana Chmielewska:
„To tylko słówka!” oraz „To tylko słowa!”
Warsztaty dla osób opiekuńczych z dziećmi w wieku 4-6 lat – 11:30

Warsztaty dla osób opiekuńczych z dziećmi w wieku 7–9 lat – 14:30

Bilety: [kliknij tutaj]; warsztaty w godz. 11:30 i 14:30

Cena biletów: 20/25zł

Opis warsztatu:

Osią działania jest twórcza zabawa ruchem i słowem, poprzez którą uczestnicy będą odkrywać i poznawać język poezji. W każdym słowie jest moc stwarzania obrazu: słowo niesie z sobą wyobrażenie, wspomnienie, emocję, skojarzenie. Jest kodem, dzięki któremu możemy komunikować się i porozumieć. Ale są też słowa, które każdy z nas rozumie po swojemu! Są słowa, które wymyślamy sami lub które pojawiają się w naszym języku zupełnie przypadkiem i zostają z nami na długo. Są słowa typowe dla naszej rodziny, są przydomki, są wyjątkowe imiona naszych zwierząt i śmieszne nazwy potraw. Słowa wynikają z myśli, myśli z odczuć, a odczucia – z ciała. 

Czy ruch może wpływać na to, co i jak mówimy? Jak mówimy, gdy skaczemy, a jak, gdy mocno przytulamy się z naszymi bliskimi? I czy można szeptać stopami lub śpiewać rękami? Podróżując pomiędzy „prawdziwymi” i zmyślonymi słowami, stworzymy nasz własny język, starając się zrozumieć, jakie obrazy i opowieści w sobie kryje. Poznamy materię słów – żując je przeciągle w buzi lub wyklaskując ich rytm, świszcząc lub wypuszczając je przez szeroko otwarte usta. Skorzystamy z rymów, metafor i porównań, których używamy na co dzień, a które są przecież narzędziem poezji. Przede wszystkim jednak odkryjemy, jaki taniec kryją w sobie słowa.

Dla kogo?

11:30, warsztaty „To tylko słówka” – zapraszamy osoby opiekuńcze z dziećmi w wieku 4–6 lat. 

14:30, warsztaty „To tylko słowa” – zapraszamy osoby opiekuńcze z dziećmi w wieku 7–9 lat.

O prowadzącej:

Dana Chmielewska – artystka, choreografka, tancerka i performerka. Ceni niestrudzoną pracę nad sobą i ćwiczenie swojej wrażliwości. Wierzy w transformujący i polityczny wymiar pracy z ciałem. Towarzyszy przy nauce ruchu i improwizacji, uczy jogi, praktykuje ilustrację. Fascynuje się dziecięcym światem wyobraźni, towarzyszy dzieciom w zajęciach tańca kreatywnego i improwizacji. Współtworzy kolektyw Przestrzeń Wspólna – niezależną grupę badającą i praktykującą rozmowy o choreografii. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kierunku Dance and Body Studies na WSUS w Poznaniu, studentka Uniwersytetu Barcelońskiego. Ukończyła I i II moduł kursu choreografii eksperymentalnej Centrum w Ruchu w Warszawie. Stypendystka programu ATLAS ImpulsTanz 2023, Alternatywnej Akademii Tańca (Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk) i stypendiów twórczych w kraju i za granicą. 

Prace prowadzącej:

@polyestra

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.

Program Roztańczone Rodziny w Gdańsku jest realizowany we współpracy z Fundacją Performat.

Projekt Roztańczone Rodziny jest kontynuacją programu „Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci – Roztańczone Rodziny” realizowanego przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w latach 2011–2021, a w latach 2020–2022 przez Teatr Polski w Poznaniu. W 2023 roku projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Teatru Ochoty im. Jana i Haliny Machulskich w Warszawie oraz Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Operatorem projektu jest Fundacja Performat. Opieka merytoryczna nad programem: Hanna Bylka-Kanecka.

Fundacja Performat zajmuje się edukacją taneczną i przywiązuje dużą wartość do rozwijania świadomości tanecznej wśród najmłodszych i ich rodzin. Prezentując metody pracy z dziećmi za pomocą narzędzi tanecznych i choreograficznych oraz rozwijając artystyczne projekty wielopokoleniowe, w tym program Roztańczone Rodziny, Fundacja zachęca do rodzinnej zabawy, ale też do kształcenia grona eksperckiego edukatorów i edukatorek oraz pedagogów i pedagożek pracy z rodzinami.