W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej organizuje Spotkania Producentek i Producentów. Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów, które odbywają się w formule online do listopada 2023 roku. Celem Spotkań jest wypracowanie profesjonalnego wsparcia i narzędzi w zakresie rozwoju zawodowego grupy producenckiej w sektorze kreatywnym. 

Program powstał po to, by rozwijać sieciowanie w gronie profesjonalnych producentów i producentek sztuk performatywnych, określić wspólnie dobre praktyki i zasady standaryzacji zawodu, rozwijać kompetencje i zasoby zawodowe. W procesie tym uwzględnione zostaną aspekty inkluzywności oraz zrównoważoności produkcji. 

Regularne spotkania warsztatowe prowadzą doświadczone osoby zajmujące się pracą producencką i menadżerską, wyłonione w otwartym naborze. W programie bierze udział dedykowana grupa uczestników i uczestniczek.

W terminie 3-5 listopada 2023 w Gdańsku odbył się zjazd osób uczestniczących, któremu towarzyszył program warsztatów na żywo. 

Pytania o możliwość uczestnictwa w poszczególnych warsztatach prosimy kierować mailowo na adres: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl 

26 września

Justyna Czarnota: „Specyfika warsztatów i spektakli dla rodzin”

Opis warsztatu:

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój działań choreograficznych dedykowanych rodzinom – i tym właśnie rodzajem inicjatyw zajmiemy się w trakcie zajęć. 

Prowadząca przekrojowo zarysuje istniejące w Polsce projekty choreograficzne dla rodzin oraz przedstawi możliwe sposoby angażowania do nich osób dorosłych. Podzieli się swoimi doświadczeniami na tym polu i opowie o własnej ścieżce pracy. Duży nacisk położy na praktyczny wymiar zajęć: możliwe będzie aktywne uczestnictwo oraz praca w mniejszych grupach.

O prowadzącej:

Justyna Czarnota – pedagożka teatru, trenerka, kuratorka, managerka kultury, z doświadczeniem produkcyjnym i tourmanagerskim. Jako freelancerka prowadzi warsztaty dla różnych instytucji i organizacji w całej Polsce oraz projektuje materiały edukacyjne i rozwojowe. Jej głównym obszarem zainteresowania jest współczesny teatr dla dzieci, młodzieży i rodzin; ciekawią ją szczególnie przedstawienia eksperymentujące z pozycją publiczności i modele działania wzmacniające bliskość między osobami na widowni.

3 października

Julia Asperska: „Internacjonalizacja i strategie self care”

Opis warsztatu:

W trakcie spotkania podzielę się moimi doświadczeniami z zakresu budowania sieci kontaktów międzynarodowych i pracy przy wydarzeniach artystycznych o zróżnicowanej skali (Internationale Tanzmesse NRW w Düsseldorfie, Festiwal spotkań Nido w Urugwaju, Rezydencja wytchnieniowa w Czechach – Projekt Sanatorium). Opowiem o strategiach zrównoważonego rozwoju kariery międzynarodowej osób artystycznych. Podczas prezentacji skupię się na wyzwaniach, z którymi zmagają się producentki i producenci: nadprodukcji w sektorze sztuk performatywnych, izolacji branży, wszechobecnym wypaleniu zawodowym i przemęczeniu. 

Podczas warsztatu zaproponuję uczestniczkom i uczestnikom pracę w małej grupie opartą na studium przypadku i wspólnym szukaniu rozwiązania lub zmiany perspektywy danego problemu. Każda osoba uczestnicząca przedstawi jedno wyzwanie, z którym aktualnie się mierzy w swojej pracy (dotyczące pracy na arenie międzynarodowej, przemęczenia, relacji w środowisku itd.). Wspólnie wybierzemy dwa problemy do przepracowania na forum grupy. Spotkanie zakończymy krótkim podsumowaniem, wymianą wniosków i obserwacji. 

O prowadzącej:

Julia Asperska – kuratorka, managerka kultury, organizatorka i networkerka. Przez dziesięć lat reprezentowała osoby artystyczne na arenie międzynarodowej współpracując z agencjami ze Szwecji (w latach 2011–2020 jako Art Project Manager, www.keyperformance.se) oraz Niemiec (w latach 2020–2022 jako Wice Dyrektorka, www.somethinggreat.de); przez dwa lata (2020–2022) była menadżerką prywatnej kolekcji sztuk performatywnych (www.somethinggreatcollection.com). Od 2018 roku współpracuje z organizacją pozarządową z Urugwaju prowadzoną przez choreografkę Tamrę Cubas (www.campoabierto.uy). Pełni funkcję kuratorki targów choreograficznych – Internationale Tanzmesse NRW w Düsseldorfie (www.tanzmesse.com). 

17 października

Michał Rogulski:
„HOW TO: Relacje międzynarodowe w sztukach performatywnych”

Opis warsztatu: 

Warsztat spojrzy na obszar sztuk performatywnych z perspektywy stosunków międzynarodowych. Porozmawiamy o nich w kontekście mobilności, rozwijania organicznych relacji z partnerami oraz budowania nowych formatów przystosowanych do realiów kryzysu klimatycznego i finansowego.

Międzynarodowa platforma wymiany praktyk i prezentacji spektakli w sztukach performatywnych spotyka się dzisiaj z wyzwaniami. Z jednej strony można je określić jako ograniczenia przepływu artystów oraz produkcji, a z drugiej – dostrzegając w nich potencjał – potraktować jako przestrzeń kształtowania innowacyjnych sposobów produkcji, partycypacji i praktyki artystycznej. Podczas warsztatów poddamy krytyce dotychczasowy (wciąż obowiązujący) model myślenia o wymianie międzynarodowej jako „suchej” prezentacji spektakli i wspólnie postara się rozpoznać, nazwać oraz utrwalić nowe metody, których rozkwit obserwujemy w ostatnich latach.

Warsztat uzupełni omówienie „case study”, lista dobrych praktyk oraz nakreślenie mapy instytucji międzynarodowych, które patrzą na wymianę zagraniczną w nowoczesny sposób. 

O prowadzącym: 

Michał Rogulski (ur. 1990) – kurator i producent z zakresu teatru i tańca współczesnego. Absolwent Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie (2009-2014), Biennale College di Teatro (2014/2015) oraz ETC Theatre Academy (2020). W latach 2015-2019 drugi ekspert ds. teatru Instytutu Adama Mickiewicza. W latach 2020-2022 związany z Teatrem Kochanowskiego w Opolu, gdzie programował eksperymentalną scenę Modelatornia oraz działania międzynarodowe teatru, w tym spektakle „Danse Macabre” Renaty Piotrowskiej-Auffret oraz „ROHTKO” Łukasza Twarkowskiego. Obecnie pracuje pod własną marką kuratorsko-producencką ÆFEKT oraz jako manager projektów międzynarodowych Komuny//Warszawa.

Prace prowadzącego:

www.aefekt.pl 

24 października

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek:
„Kto decyduje o dostępie do sceny? Przewodnik po organizacji programowej i finansowej instytucji i organizacji”

Opis warsztatu:

Warsztat zmierzający do wypracowania przewodnika po organizacji programowej i finansowej instytucji oraz organizacji włączających taniec współczesny i choreografię w program edukacyjny, dyskursywny lub społeczny.

Wspólnie porozmawiamy o tym, jak różnego rodzaju, działające w Polsce, instytucje i organizacje kulturalne/artystyczne są finansowane, jaki jest ich rytm planowania programu, kto decyduje o programie, czym się przy tym kieruje i dlaczego? Zastanowimy się, czy publiczność decyduje o dostępie do sceny, a jeśli tak, to w jaki sposób. Zdefiniujemy, czym jest ryzyko programowe, omówimy, które z podmiotów są skłonne je podjąć i dlaczego. Zastanowimy się, jakie są szanse i zagrożenia (braki) w tak funkcjonującym systemie, zidentyfikujemy także grupy uprzywilejowane i wykluczane.

Zadaniem warsztatu jest zaoferować podstawową, praktyczną wiedzę otwierającą na zrozumienie mechanizmów stojących za tym, co publiczność ogląda i w czym uczestniczy oraz jak te mechanizmy pracują (lub nie) dla osób zajmujących się tańcem. W podsumowaniu zastanowimy się nad tym, w jaki sposób walczymy o dostęp do sceny, dla kogo i co produkujemy.

O prowadzącej:

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – producentka i kuratorka tańca, autorka i redaktorka publikacji o tańcu. Dyrektorka programowa Materii, skupionej na tańcu i choreografii. Współtworzy festiwale tańca: Połczyn na bosaka, Choreografie Miasta oraz Materia i Foremka. W Muzeum Sztuki w Łodzi koordynowała wystawy i wydawnictwa. Współtworzyła Festiwal Kino Tańca, producentka Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Tańca Sic! w Warszawie. Z Joanną Chitruszko programowała dwie odsłony Sceny Tańca Studio. Członkini zarządu Forum Tańca.

Prace prowadzącej:

www.materialodz.pl
@materialodz
@sonianiespialowska

31 października

Katarzyna Jodlowski:
„Koordynacja wolontariatu w ramach produkcji festiwalowych jako kluczowe wsparcie organizacyjne, promocyjne i innowacyjne dla wydarzeń artystycznych”

Opis warsztatu:

Dlaczego osoby angażują swój czas i energię, pracując jako wolontariusze, czyli bez perspektywy wynagrodzenia? Co zaoferować i jak pracować z wolontariuszami, żeby uzyskać optymalne korzyści dla obu stron? Jakie znaczenie ma dobrze zorganizowana i dobrana grupa wolontariuszy dla organizacji i promocji wydarzeń? O tym porozmawiamy w czasie warsztatu.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, dlaczego warto inwestować w budowanie grupy wolontariuszy na poziomie finansowym, czasowym i projektowym. Prowadząca zaproponuje listę zadań niezbędnych do zbudowania grupy wolontariuszy, która nie tylko wesprze funkcjonowanie festiwalu, ale również z odpowiedzialnością współtworzyć będzie wskazane wydarzenie artystyczne. Korzystając z własnych doświadczeń, opowie o tym, jak wielkie znaczenie mają wolontariusze dla budowania marki wydarzenia w mediach społecznościowych. Wspólnie z uczestnikami warsztatu zdefiniuje zasady dobrego wolontariatu.

O prowadzącej:

Katarzyna Jodlowski – producentka wydarzeń́ artystycznych (muzyka, taniec, teatr, instalacje) oraz specjalistka w zakresie muzyki współczesnej, twórczyni, koordynatorka, edukatorka. Posiada czternastoletnie doświadczenie w planowaniu strategicznym, przygotowywaniu budżetów festiwalowych, produkcji koncertów oraz prowadzeniu negocjacji z artystami. Zajmuje się koordynacją wolontariatu MFF Nowe Horyzonty, który co roku angażuje do współpracy ok. 160 osób wyłanianych spośród 600 zgłoszeń. Pracuje również jako specjalistka ds. zarządzania festiwalami i projektami interdyscyplinarnymi w Narodowym Forum Muzyki. Koordynatorka festiwalu Musicia Polonica Nova oraz Cyklu Taniec w NFM.

Prace prowadzącej:

@kasiajodlowski

7 listopada

Anna Duda:
„Kim jest osoba producencka? Zakresy czynności a system producencki w Polsce”

Opis warsztatu:

Wśród problemów środowiska producenckiego w Polsce wymienić można m.in. brak określonych standardów pracy, odpowiedniego zaszeregowania w strukturze zatrudnienia, adekwatnej do zakresu odpowiedzialności wyceny wykonywanej pracy, a także dewaluację merytorycznego aspektu pracy (np. potencjału wynikającego ze specjalistycznego wykształcenia). Analiza systemowych problemów będzie punktem wyjścia dla warsztatu Anny Dudy.

Podczas zajęć zostaną porozmawiamy m.in. o: charakterystyce pojęcia „ekosystem producencki” w kontekście różnorodności zadań;  problematycznej wieloaspektowości nazwy „producent/producentka” (na przykładzie autorskiego modelu ukazującego różne aspekty pracy producenckiej w zależności od typu zadań, wykształcenia osoby producenckiej, typu instytucji, z którą współpracuje oraz formy zatrudnienia); dobrych praktykach zwiększających świadomość dotyczącą produkcji (w tym o propozycjach zapisów w zakresach czynności, formach wsparcia pracowniczego i pełnym wykorzystaniu potencjału ludzkiego).

Warsztat zakończy próba autodiagnozy uczestników uwzględniająca omówione treści. Każda z osób uczestniczących stworzy i zaprezentuje własny krótki profil zawodowy zawierający omówione aspekty pracy producenckiej (poproszone zostaną również o wstępne przygotowanie określonych treści na spotkanie). Warsztat zakończy wspólna dyskusja z wykorzystaniem narzędzi feedbackowych.

O prowadzącej:

Anna Duda – wykładowczyni na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Współpracuje z Teatrem Rozbark w Bytomiu jako koordynatorka Obserwatorium Krytycznego. Prowadzi niezależne badania nad współczesnymi formami pracy z ciałem i treningiem fizycznym – w teatrze, tańcu i nie tylko. Realizuje też inne autorskie działania edukacyjne, produkcyjne i artystyczne.

14 listopada

Natalia Gorzelańczyk:
„Zrozumieć odbiorcę i algorytmy – o contencie i reklamie w wirtualnym świecie – w świecie kultury”

Opis warsztatu:

Czym jest marketing, na czym polega, po co jest, jak przeplata się z naszym życiem, kulturą i jak na nas wpływa? Od rozmowy o podstawowych definicjach z tego zakresu rozpoczniemy zajęcia. Wspólnie zastanowimy się również, na czym polega segmentacja rynku czy tworzenie person. Natalia Gorzelańczyk przedstawi charakterystyce i możliwe zastosowania dance marketingu – porozmawiamy o tym, w jaki sposób wykorzystać go jako narzędzie promocji marki i jak ten model może wpłynąć na postrzeganie tańca.

Po porządkującym i osadzonym w wiedzy teoretycznej wprowadzeniu przejdziemy do praktycznego poszukiwania rozwiązań. Angażując procesy kreatywne, będziemy omawiać i dyskutować konkretne problemy i zagadnienia marketingowe obecne w świecie kultury.

O prowadzącej:

Natalia Gorzelańczyk – producentka kreatywna, koordynatorka, menadżerka, marketing_owczyni, specjalistka ds. komunikacji i relacji. Popularyzatorka DANCE MARKETINGU. Pomysłodawczyni i producentka projektu #NIETAŃCZJAKCIZAGRAJĄ (w ramach programu Fundacji Santander: Haki na Cyberataki, realizowany przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny). Współinicjatorka oddolnej grupy Producentek Performatywnych. Od 2022 roku gościnnie prowadzi zajęcia z marketingu na UAM w Poznaniu. W latach 2019-2021 roku zajmowała się produkcją i promocją Art Stations Foundation Grażyny Kulczyk. Absolwentka teatrologii na UAM oraz zarządzania (specjalizacja: marketing) na WSB w Poznaniu. 

Prace prowadzącej:

www.nietanczjakcizagraja.pl

16 listopada

Filip Pawlak:
„Kaleka perspektywa w sektorze sztuk performatywnych”

Opis warsztatu: 

Warsztat Filipa Pawlaka jest okazją do spojrzenia na sektor sztuk performatywnych przez pryzmat artystów i artystek oraz profesjonalistów i profesjonalistek sztuki z niepełnosprawnościami.

W ostatnich latach w polskim i europejskim sektorze sztuk performatywnych coraz większe znaczenie zyskują artyści i artystki z niepełnosprawnościami. Ich obecność niesie ze sobą nowe narzędzia krytyczne (odbiorcze i twórcze), awangardową estetykę, pytania o wartości w sztuce i metody produkcji. Obecność osób kalekich podważa zastane standardy i normy, przez co jest bardzo odżywcza dla całego ekosystemu sztuk performatywnych. 

Warsztat oprze się na dwóch perspektywach: prywatnej, wynikającej z doświadczeń Filipa Pawlaka jako artysty z niepełnosprawnością oraz zawodowej, związanej m.in. z jego zaangażowaniem w projekt Europe Beyond Access. 

Warsztat zmierza m.in. do wskazania potencjału estetycznego i twórczego płynącego z zaangażowania w procesy kreatywne osób z niepełnosprawnościami, naszkicowania praktycznej strony tego zagadnienia oraz wskazania dobrych praktyk w tym obszarze.

O prowadzącym:

Filip Pawlak (ur. 1994) – niezależny producent sztuk performatywnych, absolwent Szkoły Filmowej w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Aktualnie student sztuk performatywnych na Lund University / Theatre Academy w Malmo. Samorzecznik artystów z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach zaangażowany w projekt Europe Beyond Access jako polski ambasador przedsięwzięcia oraz kurator. Doświadczony w instytucjonalnym i niezależnym sektorze sztuki (w przeszłości m.in. kierownik działu produkcji Nowego Teatru w Warszawie, producent cyklu 10Treffen na Theatertreffen w Berlinie, współpracownik Rafała Urbackiego).

 fot. Grzesiek Mart / Krakowski Teatr Tańca

21 listopada

Izabela Zawadzka:
„Pomiędzy = razem? Praca produkcyjna na styku instytucji publicznej i NGO”

Opis warsztatu:

Warsztat poświęcony pracy producenckiej wykonywanej na styku instytucji publicznej i NGO. Punktem wyjścia do rozmowy będzie analiza programu prezentacji tańca „Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń” realizowanego od 2018 roku przez Krakowski Teatr Tańca oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.

W formie otwartej dyskusji grupa omówi możliwe metody pracy między tymi dwoma formami organizacji. Zastanowimy się, jakie są potencjalne zyski i zagrożenia z tego rodzaju współpracy. Przypadek „Rollercoastera” pozwoli przedyskutować rolę osoby produkującej wydarzenie i jej miejsce w relacji pomiędzy instytucją, organizacją pozarządową a kuratorami wydarzenia. 

O prowadzącej:

Izabela Zawadzka – menedżerka kultury, teatrolożka, kuratorka wydarzeń performatywnych. Koordynatorka i producentka spektakli ruchowych. Obecnie współpracuje m.in. z Krakowskim Teatrem Tańca. Od 2018 roku koordynatorka i producentka programu prezentacji tańca „Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń”. Badaczka performansów chodzonych w przestrzeniach miejskich oraz instytucjach wystawienniczych. Doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ.

28 listopada

Katarzyna Peplinska-Pietrzak:
„Sztuka włączania. Tworzenie i prowadzenie projektów choreograficzno-tanecznych dla osób z różnymi potrzebami”

Opis warsztatu:

Taniec nasz widzimy dostępny i różnorodny – tak brzmi myśl przewodnia warsztatu. W jego trakcie zastanowimy się, co każda i każdy z nas może zrobić, aby taniec stał się przestrzenią dostępną dla wszystkich. Podczas zajęć dowiecie się, gdzie szukać odbiorców waszych działań i jak skutecznie się z nimi komunikować. Wspólnie przejdziemy ścieżkę odbiorcy działań kulturalnych: porozmawiamy o dostępnej rekrutacji i promocji, przyjrzymy się dostępności przestrzeni, doświadczymy włączających technik twórczych i metod prowadzenia warsztatów oraz dotkniemy tematu ewaluacji. Zastanowimy się, w jaki sposób dostępność może stać się filozofią twórczego działania i integralną częścią praktyki artystycznej i edukacyjnej. Porozmawiamy także o potencjale i potrzebie współpracy z samorzecznikami i samorzeczniczkami. Podczas warsztatów będziemy doświadczać, praktykować, dzielić się pomysłami i inspiracjami.

Prowadząca opowie o swoim doświadczeniu tworzenia i prowadzenia włączających projektów choreograficzno-teatralnych z udziałem osób z niepełnosprawnością wzroku i g/Głuchych. Opowie m.in. o potencjale poetyckiej audiodeskrypcji jako integralnej części spektaklu oraz warsztatach tanecznych, podczas których Głusi uczyli osoby niewidome znaków polskiego języka migowego.

Dostępność to proces i pasjonująca podróż, która rozwija kreatywność oraz zachęca do zrobienia przystanku na refleksję: Po co robisz, to co robisz? Dla kogo i z kim właściwie tworzysz wydarzenia kulturalne? Wybierzemy się w tę podróż razem.

O prowadzącej:

Katarzyna Peplinska-Pietrzak – pedagożka teatru, reżyserka, koordynatorka i trenerka dostępności, audiodeskryptorka, absolwentka wiedzy o teatrze oraz performatyki na UJ. Ukończyła dwuletni kurs choreografii eksperymentalnej (organizowany przez Centrum w Ruchu w Warszawie oraz Fundację Burdąg), gdzie za pomocą działań choreograficznych eksplorowała temat niewidzenia, audiodeskrypcji i pracy z wyobraźnią uczestnika. Pracuje w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie jako koordynatorka dostępności. Tworzy i koordynuje programy twórcze i prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Działa w obszarze innowacji społecznych, prowadząc autorskie projekty artystyczno-edukacyjne włączające osoby z niepełnosprawnością. Współtworzy działania performatywne i choreograficzne z osobami niewidomymi. Członkini Sieci Liderek i Liderów Dostępności zainicjowanej przez Fundację Kultury bez Barier. 

6 grudnia, 17:00-20:00


Paweł Świerczek:

„Zrzucanie masek. Ucieleśniona komunikacja (Authentic Relating)”

Opis warsztatu:

Każde wypowiadane słowo ma swój początek w ciele. Na jakość naszej komunikacji wpływa nie tylko siła i tembr głosu – czasem przebieg rozmowy zależy od tego, czy zdążyłaś zjeść śniadanie, czy w drodze na spotkanie przemoczył cię deszcz albo czy miałeś męczący dzień w pracy. Ucieleśniona komunikacja (Authentic Relating) to praktyka rozwijania świadomości ciała w celu nawiązania autentycznej relacji ze sobą oraz z drugą osobą. Pozwala lepiej poznać swoje potrzeby i granice. Bazuje ona na uważności, zwalnianiu tempa, ujawnianiu swojego doświadczenia oraz relacyjnej medytacji w rozmowie.

Authentic Relating to konkretne i użyteczne narzędzia służące zrzucaniu masek, które nakładamy na siebie w interakcjach z innymi osobami. Utrzymywanie póz i pozorów wiąże się z dużym wysiłkiem – ucieleśniona komunikacja może przynieść ulgę i wytchnienie. Narzędzia Authentic Relating poznawać będziemy w praktyce poprzez interpersonalne gry. Opierać się będą one na konwersacjach w parach i w większych grupach. Pracować będziemy więc z rozmową i spojrzeniem (które jest nieodłączną częścią rozmowy), dopuszczalny jest konsensualny dotyk. Duży nacisk położymy na kulturę zgody i self care.

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkie zainteresowane udziałem osoby – grupa odbiorcza jest w pełni otwarta.

O prowadzącym:

Paweł Świerczek – performer, organizator i promotor kultury. Od 15 lat pracuje ze słowem, zarówno w formie pisanej, jak i mówionej (jako dziennikarz, promotor, moderator, dramaturg, tłumacz). Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim oraz Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS. Od 2016 roku praktykuje improwizację kontaktową i regularnie zgłębia ruch, somatykę i świadomość ciała, m.in. poprzez jogę (metodą Iyengara) oraz Body Mind Centering. Ucieleśnioną komunikację praktykuje od 2020 roku. W 2022/2023 uczestniczył w kształcącym w tej metodzie kursie Authentic Leadership Program prowadzonym przez Authentic Relating International.

Prace prowadzącego:

Facebook 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej

Program Spotkania Producentek i Producentów w Gdańsku jest realizowany we współpracy z Fundacją Performat. Fundacja zajmuje się edukacją taneczną, jej celem jest promocja i rozpowszechnianie tańca jako narzędzia mającego potencjał społecznej zmiany. W swoich działaniach Performat promuje i wspiera osoby artystyczne oraz osoby produkujące działania w obszarze tańca i choreografii, których praca współtworzy ekosystem sztuk performatywnych.