Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do udziału w seminarium artystyczno-badawczym Nature of Us. Spotkanie ma na celu dzielenie się praktykami i wymianę wiedzy, metodologii, spostrzeżeń i pomysłów między twórcami i naukowcami w obliczu kryzysu społecznego i ekologicznego. Do udziału w grupie artystyczno-badawczej zaproszone zostały: choreografki Aleksandra Borys i Natalia Wilk, dr Paulina Pakszys (IOPAN) oraz dr Katarzyna Słoboda. Efekty pracy zaproszonych osób zostaną zaprezentowane podczas sesji online 16 października 2023r o godzinie 18:00. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk. 


UWAGA: Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom 16 października, 18:00-20:00.

Długofalowy projekt Nature of Us wynika z potrzeby refleksji i podjęcia działań w obliczu kryzysu społecznego i ekologicznego, w tym nadprodukcji i konsumpcji, które dominują również obszar sztuk performatywnych. W rzeczywistości tych wyzwań wspólnie z twórcami i twórczyniami oraz badaczami i badaczkami poszukujemy nowej roli i świeżych formuł sztuki. Podczas poniedziałkowego (16.10) seminarium online Nature of Us, zaproszone artystki i badaczki opowiedzą o swoich doświadczeniach w kontekście poszukiwania nowego typu działań odpowiadających na potrzeby zmieniającego się świata. Swoimi praktykami podzielą się Aleksandra Borys, dr Paulina Pakszys (IOPAN), dr Katarzyna Słoboda oraz Natalia Wilk. 

Spotkanie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki i jest podsumowaniem działań grupy artystyczno-badawczej, jaka w sierpniu tego roku pracowała podczas trzydniowego zjazdu.
Seminarium Nature of Us ma na celu stworzenie platformy do dzielenia się praktykami i wymiany wiedzy, metodologii, spostrzeżeń i pomysłów pomiędzy osobami pracującymi w obszarze sztuki i nauki.  

Uwaga uczestniczek seminarium skupiona będzie wokół nowych funkcji i możliwości sztuki oraz nauki w procesach komunikowania wartości i konieczności wprowadzania zmian w codziennym życiu jednostek i społeczeństw. Intencją seminarium jest wcielanie pogłębionej refleksji na temat potrzeb otaczającego świata w procesy i produkcje artystyczne.  

Gościnie zaprezentują swoje tematy w formie krótkich prezentacji, które w dalszej części spotkania przekształcą się w otwartą dyskusję dającą przestrzeń na pytania i refleksje osób uczestniczących.  

  1. Taniec w bezgrawitacji – freediving, self-care i dwutlenek węgla  

Natalia Wilk – rekordzistka Polski we freedivingu, tancerka i instruktorka. Tworzy podwodne filmy tańca i prowadzi warsztaty z freedivingu i tańca w wodzie. Mieszka w Niemczech, działa w Polsce, Niemczech, głębokich i płytkich wodach. Aktualnie zajmuje się ekologicznymi metodami budowania tiny-housu w Saksonii-Anhalt.  

  1. Ocean of changes. Nowoczesne podejście do transferu wiedzy 

dr Paulina Pakszys – adiunktka w Pracowni Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe na właściwościach aerozoli w Arktyce Europejskiej, a także ich roli w systemie ocean-atmosfera, kształtowaniu i modyfikacji procesów klimatycznych czy wpływie zmian klimatu na środowisko naturalne. Aktywnie uczestniczy w działaniach edukacyjnych, które upowszechniają wiedzę na temat zmian klimatu, w szczególności tych związanych z oceanem i klimatem.  

  1. Ekologia percepcji i uważności w ramach praktyk tanecznych i choreograficznych 

Katarzyna Słoboda (ona/jej) – kuratorka, autorka tekstów, redaktorka, doktorka nauk humanistycznych, badaczka tańca i choreografii. W latach 2009-2022 była związana z Muzeum Sztuki w Łodzi. Jest redaktorką i autorką publikacji oraz tekstów na temat tańca współczesnego, choreografii i sztuki współczesnej. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, inicjatywy Przestrzeń Wspólna oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Wykładowczyni w Akademii Sztuki w Szczecinie. Razem z Kubą Gawkowskim kuratoruje tegoroczne NARRACJE #14: Czułe punkty na gdańskiej Oruni. 

  1. Choreografia w kosmologii – rozmywanie granic ciała 

Aleksandra Borys – pracuje z choreografią w nurcie art and science, włączając w badania artystyczne nauki ścisłe, kosmologię i ekologię. Rozwijała swoje badania artystyczne w ramach programu a.pass – performance and scenography studies w Brukseli (2022). Uzyskała tytuł magistra sztuki i nauk ścisłych na Central Saint Martins, University of the Arts w Londynie (2016); tytuł licencjata tańca współczesnego na CODARTS, University of the Arts w Rotterdamie(2009). Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej w Łodzi (2003). Prowadzi niezależne czasopismo tekstów choreograficznych „Ruchome Teksty”, jest członkinią̨ warszawskiego stowarzyszenia choreografek Centrum w Ruchu. Nominowana do nagrody Prix Jardin d’Europe 2011, wyselekcjonowana do Aerowaves Listy 2012 oraz Polskiej Platformy Tańca 2012.  


UWAGA: Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom – wszystkie osoby zainteresowane znajdą seminarium pod tym linkiem:  

https://us02web.zoom.us/j/87069593136?pwd=QklyNjg0S0xzTEhtVk9DcGRDOGk3dz09
Identyfikator spotkania: 870 6959 3136 
Kod dostępu: 542848 
16 października 2023, 18:00-20:00

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.