Chwasty rosną jak chcą. Zapuszczają korzenie tam, gdzie nie są chciane, są zawsze nie na miejscu. Rozrastają się, choć nie zostały przez nikogo zasadzone. Są wszędzie, mimo, że większość z nas nawet ich nie zauważa. Magda Jędra w swoim performansie „Złe ziele”, który zobaczymy 30 października w Instytucie Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11, porównuje strategie adaptacyjne niechcianych roślin do społecznych technik adaptacyjnych, miejskich strategii przetrwania i oporu oraz ruchów politycznych czerpiących siłę z decentralizacji. Bilety w cenie 30 zł dostępne na https://bit.ly/ZłeZiele_bilety.

Performans Złe ziele to próba wykształcenia czułej praktyki bycia z odrzuconymi roślinami, poznawania ich potrzeb i doświadczania ich sprawczej mocy. 

– Od kilku lat pogłębiam wiedzę na temat przyrody, szukając kanałów komunikacji ciała ludzkiego z ciałem roślinnym. Tym razem skupiam się na roślinności dziko rosnącej, panoszącej się i niemile widzianej – takiej, która zagraża nie tylko ludzkiej potrzebie porządku i kontroli, ale i antropocentrycznej wizji rzeczywistości – mówi Magda Jędra. 

Za spektakl dramaturgicznie odpowiada Anka Herbut. Koncepcję performansu przygotowały wspólnie z choreografką Magdą Jędrą. Muzykę stworzyła Justyna Stasiowska, za kostiumy i przestrzeń odpowiada Marta Szypulska, a reżyserię świateł Jacqueline Sobiszewski. „Złe ziele” premierowo wystawiane było w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu Ciało/Umysł w 2021 roku w Lublinie. 

„Złe ziele” nawiązuje do idei trzeciego krajobrazu. W taki sposób francuski teoretyk Gilles Clément określił miejsca zaniedbane, bujne i różnorodne biologicznie, ale człowiekowi niepotrzebne, bo niemożliwe do skapitalizowania. Koncepcja trzeciego krajobrazu wywodzi się zaś z pojęcia stanu trzeciego – grupy społecznej opisywanej przez Emmanuela-Josepha Sieysa w 1789 roku w manifeście Rewolucji Francuskiej jako nic, które żąda, żeby stać się czymś. Marginalizowane, słabe ciała ludzi-i-roślin porastają trzecie krajobrazy.

Magda Jędra eksploruje strefy kontaktu między własnym ciałem i otoczeniem, sonduje przestrzeń w poszukiwaniu możliwych punktów styku i zakorzenienia zarówno na poziomie fizycznym, jak i symbolicznym. Wchodząc w interakcje ze zmieniającym się środowiskiem i inicjując wymianę energii kinetycznej łączy pracę z bezruchem z elementami parkouru. Za pomocą strategii storytellingowych wchodzi w dyskusję z ludzką roślino-ślepotą (plant blindness), która nie pozwala zauważyć roślin w ich naturalnym środowisku. Pielęgnując relacje ze złym zielem na poziomie jednostkowym, uruchamia wizje społecznego uchwastowienia.

„Złe ziele”, Magda Jędra. 30 października, godz. 19.00

Audytorium, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Targ Rakowy 11.

Bilety 30 zł: https://bit.ly/ZłeZiele_bilety.

Producent: Fundacja Ciało/Umysł
Koprodukcja: Centrum Kultury w Lublinie, Goyki 3 Art Inkubator

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.