Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu skupionym wokół zachowania i digitalizacji Szlaków Dziedzictwa Kulturowego.

W ramach inicjatywy zbudujemy debatę na temat praktyk cyfrowych powiązanych z działalnością badawczą i dydaktyczną na rzecz poznania, wykorzystania i waloryzacji dziedzictwa kulturowego na przykładzie Szlaku Fortyfikacji Gdańskich, Jaime I w Walencji oraz Upper Kamma w Kraju Permskim (Rosja),  które zostały opracowane w wyniku realizacji międzynarodowego projektu Prometheus w ramach programu Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2018.

Prelekcje wygłoszą profesorowie i badacze z Gdańska, Pawii, Florencji i Walencji.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy prezentujące wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu Prometheus przez międzynarodowe, interdyscyplinarne zespoły badawcze Wydziałów: Inżynierii i Architektury Uniwersytetu w Pawii (Włochy), Uniwersytetu we Florencji (Włochy), Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Politechniki w Walencji (Hiszpania) oraz przedsiębiorstw: Sisma  (Włochy), Meta Heritage (Włochy), Ebime (Hiszpania) i Blesarq (Hiszpania) i CTA.ai z Gdańska  w formach drukowanych i cyfrowych.

Co więcej, uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć projekty studentów stworzone podczas międzynarodowych warsztatów programu Erasmus + w Gdańsku i Pavii, przeniesione do wirtualnej rzeczywistości przez zespół Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej Politechniki Gdańskiej oraz CTA.ai.

Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Konferencja w ramach Kulturalnego Forum Cyfrowego Gdańsk jako wydarzenie towarzyszące.

Dofinansowanie z projektu: H2020 PROMETHEUS: PROtocols for information Models librariEs Tested on HEritage of Upper Kama Sites – project for the documentation of the architectural heritage of the monuments within the cultural heritage routes; (EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie; Grant AgreementNo. 821870).