LAGMA to środowisko, w którym poruszają się cztery performerki: Dana Chmielewska, Alicja Czyczel, Aleksandra Gryka i Marta Szypulska. Choreografia do spektaklu powstała na bazie licznych improwizacji tanecznych. Opiera się na pracy z głosem i oddechem oraz dzieli się na trzy akty. Widzowie i widzki wchodzą w mroczną, momentami dystopijną atmosferę spektaklu, przywodzącą na myśl estetykę filmów science-fiction. Partytura wokalna LAGMY utkana jest z krzyków, pisków, mlaśnięć i pomruków, które podkreślają warstwę narastającego niepokoju lub wyzwolonej przyjemności. LAGMĘ obejrzymy 20 listopada o godz. 19.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Bilety w cenie 25/30 zł dostępne na www.bilety.ikm.gda.pl 

Weź Lagmę. 
Lagma powstaje przy użyciu pyłu bagiennego. 
Włóż Lagmę, ona nieustannie drży. 
Lagma jest z innego miejsca, jest zamkniętymi oczami. 
Jak o niej mówić? 
Lagma, lepka laguna, lateks, lapis, lawa. 

Spektakl jest efektem zbiorowej praktyki ruchowej i obserwowaniu wynurzających się z niej struktur, codziennych rytuałów i euforycznych tańców. Ważnym elementem tworzenia LAGMY było działanie kolektywne – dbanie o bezpieczną przestrzeń dla wszystkich ciał, obiektów oraz pojawiających się w niej stanów. Alicja Czyczel zaobserwowała, jak taniec dźwięczy i stapia się w ryczącą hybrydę. Marta Szypulska stworzyła narzędzia dla performerek i obrazu wizualnego. Aleksandra Gryka odpowiada za architekturę dźwięku. Dana Chmielewska podjęła się organizacji ruchu skóry w czasoprzestrzeni. 

Kostiumy-obiekty Marty Szypulskiej powstały z inspiracji dźwiękiem oraz procesem wyłaniania się LAGMY. Ich formy i kształty są wynikiem improwizacji ruchowej, pracy z wyobraźnią i zabawy z materiałem. Tytułowa LAGMA została uszyta z 50 kilogramów skórzanych kurtek zakupionych w salonach odzieży używanej. Autorki interesował dotykowy, wizualny i symboliczny aspekt włączenia do spektaklu czarnej zwierzęcej skóry oraz zagadnienie bliskości i współistnienia ciała ludzkiego z (martwym) ciałem zwierzęcym. Obecność tego obiektu-bytu w spektaklu odsyła do pytań o miejsce natury, zwierzęcości i kobiecości, które splatają się w jednym pełnym energii tańcu. Choreografka Alicja Czyczel dbała o to, by barokowa kompozycja zachowała swój abstrakcyjno-organiczny rys i pobudzała wyobraźnię widzek i widzów do spekulowania i współtworzenia jej licznych interpretacji. 

fot. Bartosz Zalewski

„LAGMA jest o tym, co wydarzyło się między artystkami, gdy spotkały się, by ją stworzyć; ale jest także o skórze zdartej ze zwierząt, o katastrofie klimatycznej, w której bierzemy udział i której jesteśmy głównymi aktorami; jest fantazją o tym, co po końcu; może też o tym, że jest w nas nie-ludzkie, które w tym kontekście może okazać się czymś lepszym i ciekawszym niż to, co ludzkie.” – czytamy w recenzji Teresy Fazan na taniecpolska.pl.  

Publiczność ma możliwość przyglądać się wyłanianiu się fantastycznego świata, który zamieszkują ludzko-zwierzęce hybrydy, gadatliwe nimfy oraz postać naukowczyni-dyrygentki, która rozszyfrowuje niesłyszalny dla ludzkiego ucha język. Od strony dźwiękowej LAGMA to nieskończenie drżąca osobliwość, która wibruje na ultra i infra częstotliwościach. Kompozytorka Aleksandra Gryka śledzi ruch performerek i obiektów na scenie. Odczytuje i performuje ich wibracje oraz przedstawia je widzom jako słyszalne lub niesłyszalne, widzialne bądź niewidzialne. Dla choreografki Dany Chmielewskiej ważny jest w LAGMIE ciągły potencjał transformacji – obrazów, dźwięków, stanów i możliwych narracji oraz naprzemienne rysowanie i zacieranie się ram znaczeniowych.  

LAGMA. Chmielewska/Czyczel/Gryka/Szypulska. 20 listopada o godz. 19.00.  

Instytut Kultury Miejskiej ul. Targ Rakowy 11, audytorium. Bilety 25/30 zł dostępne na www.bilety.ikm.gda.pl 

fot. Bartosz Zalewski

—- 

LAGMA powstała w ramach StartUp – SCENA DLA MŁODYCH, programu produkcyjnego CTiT w Warszawie. 

Premiera online: 16 listopada 2020, foyer Teatru Studio w Warszawie. 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej.