Aleksandra Zbroja – polska reportażystka, eseistka, nominowana do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody im. Witolda Gombrowicza za książkę Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu. Wyróżniona nagrodą „Odkrycie Empiku” w kategorii literatura piękna. Przebywa na rezydencji literackiej w Gdańsku, gdzie zajmuje się pisaniem swojej nowej powieści pod roboczym tytułem Muszę ci coś powiedzieć. Książka oparta na faktach będzie opowiadać o losach dwudziestoletniej Jagny, która dowiaduje się, że została zarażona wirusem HIV przez narzeczonego i ma zostać deportowana do Polski.  

– Chorujący jest „nosicielem”, zagrożeniem dla zdrowia publicznego, kimś podejrzanym, wpisanym na listę sanepidu. Jego ciało — poddawane nieustannej kontroli, testowane  
i sprawdzane — czeka w kolejkach do okienka z lekami, gdzie musi złożyć sygnaturę, że oto odebrało swój comiesięczny przydział. Opowieść o współczesności z HIV powstaje na przecięciu dramatyzmu z administracyjną nudą, rytuałem lekarskich wizyt i urzędniczej spowiedzi. Wierzę, że powieść ma szanse na tłumaczenia, gdyż figura seropozytywnej dziewczyny/matki/żony nie znalazła dla siebie miejsca w literaturze światowej. Uznanie, jakie zdobyła moja debiutancka książka „Mireczek” (nominacja do Nike, Nagrody Gombrowicza oraz tytuł Odkrycia Empiku) daje nadzieję, że również i ten projekt uda mi się zrealizować na wysokim poziomie, godnym gdańskiej rezydencji – opowiada Aleksandra Zbroja.  

Aleksandra Zbroja – ur. w 1986 roku, redaktorka, autorka. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i Polskiej Szkoły Reportażu. Stypendystka „Taiwan Enrichment Scholarship”. Autorka m.in.: Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu, A co wyście myślały. Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi a także Nie uciekaj, historii Eurydyki w książce Ziarno Granatu. Mitologia według kobiet. 

Program Rezydencji literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką  
i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  Skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W aktualnym naborze wpłynęło ponad 50 zgłoszeń. Komisja konkursowa zaprosiła osiem osób do realizacji swoich projektów literackich w Gdańsku.   

W ramach programu przewidziane są trzy rodzaje pobytów rezydencyjnych: skierowana do badaczy i badaczek kultury, dla tłumaczek i tłumaczy z języka obcego na język polski oraz dla autorów i autorek, którzy: wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki, lub pracują aktualnie nad projektem literackim.  

Rezydentki i rezydenci korzystający z programu otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdańsku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium. Goście i gościnie zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego.   

Więcej informacji na temat Rezydencji literackich: https://literaryresidenciespoland.pl. 

Podsumowanie Rezydencji literackich w Gdańsku 2022: https://www.youtube.com/watch?v=hIDy2RFGT4I&t=2s