Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. obsługi technicznej.

Poszukujemy osób zajmujących się obsługą techniczną wydarzeń kulturalnych, specjalizujących się w dziedzinach oświetlenia scenicznego, nagłośnienia lub realizowania transmisji wideo na żywo. Miejscem pracy będzie Instytut Kultury Miejskiej w nowej siedzibie – budynku Kunsztu Wodnego przy Targ Rakowym 11. Obsługa wydarzeń dotyczy głównie sali audytoryjnej nowego budynku i sal multimedialnych. Chcemy stworzyć zespół, który będzie poszerzał i uzupełniał kompetencje, współpracował z działami merytorycznymi i aktywnie współtworzył ofertę wydarzeniową Instytutu Kultury Miejskiej.

Zakres obowiązków:

 • obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych organizowanych w budynku Kunsztu Wodnego, pod kątem realizacji oświetlenia scenicznego (system oświetlenia teatralnego / efektowego oparty na lampach Chauvet Professional wraz z konsolą GrandMA 3 Compact)
 • przygotowywanie sali audytoryjnej i multimedialnych pod kątem wymagań danego wydarzenia, w tym obsługa mechaniki sceny, mechaniki trybuny oraz mechaniki mostów oświetleniowych,
 • obsługa pokazów filmowych i prezentacji (po przeszkoleniu),
 • obsługa systemu inspicjenta w czasie trwania wydarzeń,
 • dostosowywanie wyposażenia sali audytoryjnej pod kątem wprowadzania nowych technologii,
 • konsultacja oraz wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych w sali audytoryjnej przez podmioty zewnętrzne,
 • utrzymywanie sali audytoryjnej oraz znajdującego się w niej sprzętu w stanie sprawności technicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • doświadczenie w obsłudze technicznej wydarzeń kulturalnych lub rozrywkowych,
 • umiejętność czytania riderów technicznych,
 • dobra organizacja czasu i pracy własnej.

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury,
 • znajomość protokołu dmx oraz konsoli oświetleniowej serii grandMA,
 • znajomość protokołów Dante, AVB, Madi oraz konsoli nagłośnieniowej firmy DiGiCo
 • Doświadczenie w pracy z kamerami PTZ
 • Umiejętność obsługi projektorów kinowych firmy Barco
 • Umiejętność realizacji nagłośnienia i odsłuchu na scenie

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach,
 • pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole
 • wynagrodzenie w wysokości 4800 – 5500 zł brutto

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. obsługi technicznej w Instytucie Kultury Miejskiejprosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 22 listopada 2023 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.