Dzielnice kulturalne i kreatywne to zjawisko w Polsce bardzo mało znane, choć miejsca, które można tak opisać, w naszym kraju również istnieją i zapewne będą powstawać. Opisał je francuski badacz Basile Michel. Czym są zatem tytułowe dzielnice kreatywne i jaki mają wpływ na rozwój miast? Dowiadujemy się tego z książki Michel’a „Dzielnice kulturalne i kreatywne. Wieloznaczność sztuki i kultury w mieście postindustrialnym”, której polskie tłumaczenie (przekład: Paweł Łapiński) właśnie ukazuje się na rynku współwydawnictwem Krakowskiego Biura Festiwalowego, Instytutu Kultury Miejskiej i Wydawnictwa Wysoki Zamek przy wsparciu Galerii Kazimierz.  

Dzielnice kreatywne to miejsca powstające bardzo często spontanicznie, łączą miejskie działania kulturalne, artystyczne i kreatywne. Stanowią przestrzeń, w której twórcy i artyści mają możliwość swobodnej pracy twórczej.   

– Miejska kreatywność w moim pojęciu jest bliska pojęciu miejskiej kultury – to splot czynników takich jak relacje, interakcje, architektura, drobne inicjatywy, aktywizm, wykorzystywanie swoich talentów. W tym mieści się też sztuka, to w jak urządzonej przestrzeni żyjemy, jakie miejsca wybieramy jako „naszą” przestrzeń publiczną. Tak to rozumiemy jako zespół Instytutu Kultury Miejskiej, którego misją jest działanie na rzecz zmiany miasta i mieszkańców – budowanie świadomości miejskich procesów, wzmacnianie poczucia wpływu, potencjału, wiedzy, kreatywności – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.  

Premiera wydawnictwa odbędzie się na wydarzeniu Design w Krakowie, 25 listopada. O książce porozmawiają Carolina Pietyra (dyrektorka KBF) i Artur Celiński (redaktor naczelny DNA Miasta). Prowadzenie: Katarzyna Jakubowiak (rzeczniczka prasowa KBF). Streaming z rozmowy dostępny będzie na kanale YouTube KBF: https://www.youtube.com/@biurofestiwalowe.  

– Sięgnięcie po tę książkę, gdy proces powstawania dzielnicy kreatywnej w Krakowie nabiera dopiero tempa, daje możliwość przeanalizowania, jakich wyzwań się spodziewać, jak myśleć o komunikacji, o rolach, celach politycznych i potrzebach społecznych.  Liczne przykłady dzielnic kreatywnych i artystycznych z całego świata wraz z ich sukcesami, ale i wyzwaniami, trudnościami, a czasem niepowodzeniami, mogą nam wskazać drogę w procesie modelowania rozwiązań u nas – opowiada Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego.  

Dziś dzielnice te są źródłem transformacji miast oraz rozwoju turystyki i przez to powinny być szeroko wspierane przez władze publiczne. Wyzwań jest wiele: twórczość artystyczna, dostęp do kultury dla wszystkich, miejski charakter, wpływy i atrakcyjność terytorialna, wreszcie gentryfikacja, a także nierówności i fragmentacja społeczna.  

Poprzez dobrze zilustrowaną naukową analizę autor rzuca światło na realia funkcjonowania i znaczenie tych dzielnic. Pokazuje to na szerokim przykładzie miast z całego świata, między innymi Paryża, Nantes, Szanghaju czy Montrealu.   

Książka ta skierowana jest do badaczy, nauczycieli, studentów, animatorów kultury, specjalistów do spraw planowania, decydentów publicznych i szerzej – do wszystkich osób zainteresowanych problematyką miejską, przyszłością miast oraz rolą działań artystycznych i twórczych w rozwoju obszarów miejskich.  

  

Książka została wydana przez Wydawnictwo Wysoki Zamek we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Instytutem Kultury Miejskiej z Gdańska. Partnerem wydania książki jest Galeria Kazimierz. 

Książkę można będzie kupić m.in. w Księgarni IKM NURTY przy Targu Rakowym 11 w cenie 48 zł.  

— 

Basile Michel jest doktorem geografii i wykładowcą na Uniwersytecie Cergy w Paryżu z tytułem profesora zwyczajnego, a także członkiem laboratorium PLACES i pracownikiem naukowym w laboratorium Espaces et Sociétés (UMR CNRS ESO). Jego badania skupiają się na związkach pomiędzy sztuką, kulturą, kreatywnością w miastach. Jest autorem licznych artykułów naukowych na temat dzielnic kulturalnych i kreatywnych.