„Słownik tańca współczesnego” to pionierska publikacja opracowana przez polski zespół badawczy, przedstawiająca na ponad siedmiuset stronach historię sztuki tanecznej od początku XX wieku. W 2022 roku książka otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach. 13 grudnia o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej rozmowę o tańcu współczesnym z prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki) i dr Joanna Szymajda (Instytut Sztuki PAN) poprowadzi Katarzyna Pastuszak (Uniwersytet Gdański). Wstęp wolny.

„Słownik tańca współczesnego” jest pierwszą tak obszerną publikacją leksykograficzną opracowaną przez polskich badaczy. Obejmuje kompleksową wiedzę dotyczącą tańca od początku XX w. do chwili obecnej, a w wymiarze geograficznym koncentruje się na zjawiskach i twórcach polskich przedstawionych na tle dziejów tańca w szerokiej perspektywie międzynarodowej, co pozwoliło uchwycić z jednej strony powiązania, zależności i wpływy tańca światowego na rozwój sztuki tańca i baletu w Polsce, z drugiej zaś ukazać obecność i osiągnięcia polskich tancerzy i choreografów na scenach zagranicznych. Szczególną uwagę poświęcono przypadającym na minione dwie dekady najnowszym zjawiskom w polskim środowisku tanecznym, które dotychczas nie zostały zaprezentowane łącznie. Służy to także ukazaniu różnorodności i intensywności, z jaką rozwija się młody taniec w Polsce. 

(Z wstępu do Słownika Małgorzaty Leyko).  

Na spotkanie zaprasza Pracownia Badawcza Between.Pomiędzy (UG) pod kierunkiem prof. Tomasza Wiśniewskiego (Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG). Wydarzenie jest częścią Festiwalu Rozproszonego Between.Pomiędzy 2023. 

W spotkaniu wezmą udział redaktorki Słownika: prof. dr hab. Małgorzata Leyko (UŁ) i dr Joanna Szymajda (IS PAN), jak również, artyści i artystki reprezentujący gdańskie środowisko tańca. Spotkanie poprowadzi współautorka haseł Słownika – Katarzyna Pastuszak (UG).  

Słowa w ruchu. Spotkanie wokół „Słownika tańca współczesnego” 

13 grudnia, godz. 18.00, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Targ Rakowy 11, wstęp wolny 

Prof. dr hab. Małgorzata Leyko – zajmuje się badaniami w dziedzinie teatrologii, specjalizując się w dziejach teatru oraz historii europejskich doktryn i teorii teatralnych. Jej prace naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak teatr niemieckojęzyczny w XIX i XX wieku, teatr żydowski w Polsce, polsko-niemieckie stosunki teatralne oraz rozwój teorii teatralnych od początku XIX wieku. Ważną część jej dorobku naukowego stanowią przekłady tekstów naukowych z języka niemieckiego. Była kierowniczką zespołowych grantów badawczych w ramach badań własnych UŁ oraz KBN (Teatr masowy – teatr dla mas). Jest członkinią Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Komitetu Nauk o Sztuce PAN. 

dr Joanna Szymajda – adiunkta w Instytucie Sztuki PAN, badaczka tańca, menadżerka kultury. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu kulturoznawstwa i psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz z psychologii międzykulturowej i teatru na Université Lyon II. Pracę doktorską obroniła na Université Paris III Sorbonne Nouvelle i Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2010-2017 wicedyrektorka (Narodowego) Instytutu Muzyki i Tańca, w latach 2018—2020 kierowniczka baletu Opery Wrocławskiej, w latach 2007–2010 i ponownie od 2021 koordynatorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. Współpracuje z Akademią Teatralną w Warszawie i z Uniwersytetem Łódzkim oraz jako dramaturżka przy spektaklach tańca. Przy Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN prowadzi międzyinstytucjonalną grupę badawczą ds. tańca. Celem tego nieformalnego zespołu osób związanych z różnymi ośrodkami w Polsce (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański) jest wspólne prowadzenie badań nad tańcem, uzupełnienie braków w przekładach i opisach historii tańca w Polsce i na świecie, w metodologii badań, współorganizowanie konferencji, prowadzenie seminariów, nawiązywanie współpracy międzynarodowej i realizacja wspólnych projektów badawczych. 

dr Katarzyna Pastuszak – tancerka/performerka, choreografka i dyrektor artystyczna Amareya Theatre & Guests, adiunktka w Zakładzie Badań nad Sztukami Performatywnymi (IAiA – Uniwersytet Gdański), członkini Grupy Badawczej Between.Pomiędzy (UG) związana także z CEMiPoS (Sapporo, Japonia). Autorka i tłumaczka artykułów z zakresu tańca i teatru, redaktorka i tłumaczka. Laureatka licznych stypendiów artystycznych przyznawanych przez Miasto Gdańsk, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najważniejsze działania artystyczne z obszaru tańca zrealizowane w 2023 roku to projekt „Instabilités naturelles” (Naturalna niestabilność) realizowany we wrześniu 2023 w Polsce i we Francji we współpracy z artystkami Sonnets 3 Fois (Sarah Turquety, Coralie Neuville/FR) i Natalią Chylińską; autorski projekt badawczy „Ciała wspólne – choreograficzne spotkania z grzybami” realizowany w 2023 w Polsce i USA.