Powstanie i historia Instytutu Kultury Miejskiej nierozerwalnie związana jest Aleksandrą Szymańską, dyrektorką Biura Gdańsk 2016 (w latach 2008-2011) i Instytutu Kultury Miejskiej (2011-2024).

Dziś dziękujemy jej za 15 lat pracy dla Gdańska. Za zaangażowania w sprawy miasta i jego społeczności, a szczególnie – artystów i artystek oraz lokalnego sektora kultury. Za odkrywanie miastotwórczych tematów i łączenie nowych wątków w programie IKM.

„Po 15 latach pracy w i dla Gdańska, w tym po 13 latach tworzenia i zarządzania Instytutem Kultury Miejskiej, podjęłam decyzję o niebraniu udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora/Dyrektorki IKM, który ogłoszony został 6 grudnia 2023. Decyzja ma charakter osobisty.

Jednocześnie jestem ogromnie dumna z tego jaki zespół i dorobek udało się nam stworzyć, a praca nad otwarciem nowej siedziby, jej kształtem i programem była ukoronowaniem tego procesu. IKM jest nowoczesną, interdyscyplinarną i prężną instytucją, wymarzonym miejscem dla realizowania działań kulturotwórczych i miastotwórczych, a jej zespół najlepszym z możliwych.

Nie rozstaję się z Gdańskiem na dobre – będę zaangażowana w wybrane projekty, które współtworzyłam m.in. przez udział w radzie programowej Gdańskiego Funduszu Filmowego, projektach literackich, organizacjach sieciowych.” – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka IKM.

Kadencja Aleksandry Szymańskiej kończy się 10 marca 2024.  Od tego dnia, do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki dyrektorki IKM pełnić będzie dotychczasowa zastępczyni dyrektorki Barbara Sroka. Ponowne ogłoszenie konkursu planowane jest na II kwartał 2024 roku.