20 stycznia spotkaliśmy się w gronie profesjonalistek i profesjonalistów tańca, przedstawicielek instytucji trójmiejskich, a także widzek i widzów, aby podsumować gdańskie Przestrzenie Sztuki Taniec w 2023 roku. Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z potrzebami lokalnego środowiska tanecznego. Zebrane wnioski zostały przedstawione formie graficznej.

Wydarzenie było cenną okazją do środowiskowego spotkania, a także zebrania i opracowania wniosków z realizacji programu, które mogą wesprzeć artystki i artystów w komunikowaniu potrzeb infrastrukturalno-organizacyjnych w perspektywie przyszłej polityki kulturalnej regionu. 

W pierwszej części odbyła się prezentacja projektów zrealizowanych w ramach Przestrzeni Sztuki przez osoby kuratorujące i produkujące zeszłoroczną edycję programu, w kolejnej – wspólna dyskusja nad zagadnieniami budowania i wspierania środowiska lokalnego. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu podnosiły tematy: rozwoju kompetencji, budowania publiczności, zmiany warunków pracy na lepsze i konkretnych działań potrzebnych do zainicjowania tych zmian.

W ramach programu odbyły się łącznie 94 wydarzenia na żywo i on-line od sierpnia do połowy grudnia ubiegłego roku, w których wzięło udział ponad cztery i pół tysiąca osób (w tym czterysta osób uczestniczyło w wydarzeniach on-line), a także ponad sto zaangażowanych artystek i artystów. Przy programie pracowały dwie instytucje kultury (IKM, Opera Bałtycka), dwie organizacje pozarządowe (Fundacja Performat, Fundacja Polka dot) oraz firma prywatna (Zakład Kulturalny). Sprzedano około 1600 biletów na wydarzenia taneczne. 

Spotkanie moderowała Alicja Jelińska, a ewaluację w formie graficznej przygotowała Maja Demska.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami graficznymi, ilustrującymi wnioski z przebiegu warsztatowej części spotkania dostępnymi na platformie issuu.com – [kliknij tutaj].

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym we współtworzenie programu – artystkom i artystom, choreografkom i choreografom, tancerkom i tancerzom, uczestniczkom i uczestnikom, widzkom i widzom wszystkich tanecznych wydarzeń, a także naszym  instytucjom partnerskim.

Cieszymy się, że w ciągu kilku miesięcy udało się stworzyć nowe możliwości do rozwoju sztuki tańca w Trójmieście.