Po raz kolejny zachęcamy aktywnych mieszkańców Gdańska i metropolii: działaczy, animatorów kultury, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, do realizowania pomysłów na wydarzenia kulturalne i edukacyjne ze wsparciem finansowym, merytorycznym i technicznym IKM. W ramach programu Otwarty IKM możliwe jest m.in. uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości 4000 zł. Nabór wniosków trwa do 28 lutego do godziny 16. 

Konkurs Otwarty IKM to formuła, która pozwala na realizację autorskich pomysłów na działania z pomocą i wykorzystaniem zasobów Instytutu Kultury Miejskiej. Po raz kolejny udostępniamy przestrzeń naszej nowej siedziby przy Targu Rakowym 11 na realizację ciekawych inicjatyw, które zaktywizują mieszkańców i mieszkanki Gdańska.  

Zależy nam na otwieraniu instytucji kultury i udostępnianiu naszych zasobów. Z jednej strony jako Instytut Kultury Miejskiej realizujemy nasz autorski program działań i wydarzeń, z drugiej chcemy reagować na inicjatywy i potrzeby mieszkańców – mówi Katarzyna Buczek – koordynatorka programu Otwarty IKM. – Od początku realizacji programu Otwarty IKM zasady tej współpracy są transparentne i mam nadzieję zaktywizują nowe osoby chcące realizować z nami swoje pomysły na inicjatywy. Wartością jest nasze wsparcie merytoryczne – jako zespół mamy różne kompetencje i doświadczenia, którymi chcemy się dzielić. Działania, jakie mogą być organizowane w ramach Programu to m.in.: warsztaty rękodzielnicze, ekologiczne, literackie, fotograficzne, spotkania autorskie, prezentacje bajek dla dzieci, wykłady, debaty, prezentacje. Katalog działań ma charakter otwarty, uczestnik może zgłosić każdy rodzaj wydarzenia, które będzie możliwe do realizacji w nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.  

Do Programu mogą się zgłaszać zarówno pełnoletnie osoby indywidualne (np. osoby twórcze, animatorzy/animatorki kultury, artyści/artystki, edukatorzy/edukatorki, aktywiści/aktywistki), jak też grupy nieformalne, kolektywy artystyczne, stowarzyszenia, fundacje.   

Jak aplikować do konkursu Otwarty IKM? Regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie otwarty.ikm.gda.pl  

Osoby, które chcą się dopytać o szczegóły dotyczące realizacji Programu mogą kontaktować się w dniach 12-28 lutego 2024 r. w godz. 12.00 – 14.00 mailowo lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 798 377 354 lub email: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. 

Zapraszamy również do Punktu konsultacyjnego dla osób zainteresowanych współorganizacją wydarzeń w ramach programu Otwarty IKM! Na Was i Wasze pytania czekamy w dniach 22 i 23 lutego 2024 r. w godz. 14:00 – 16:00 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11. 

Zrealizuj swój projekt i dołącz do Organizatorów i Organizatorek programu Otwarty IKM!