Turning the Tide (TTT) to międzynarodowy projekt skupiający się na artystycznym i transdyscyplinarnym dialogu, mającym na celu twórczą reakcję na konkretne zagrożenie kryzysu klimatycznego w miastach nadmorskich. W ramach projektu zrealizowane zostaną cztery międzynarodowe rezydencje artystyczne, w których weźmie udział 10 artystek/artystów. Poszukujemy artystek i artystów z Grecji, Szwecji oraz Szkocji do udziału w międzynarodowej rezydencji artystycznej w Gdańsku w maju i czerwcu 2024.

OPEN CALL
REZYDENCJA ARTYSTYCZNA W GDAŃSKU 28/5/2024 – 28/6/2024

OPEN CALL IN ENGLISH – Turning The Tide 2024 residencies in Gdansk | Turning the Tide (turning-thetide.com)

Turning the Tide (TTT) to międzynarodowy projekt skupiający się na artystycznym i transdyscyplinarnym dialogu, mającym na celu twórczą reakcję na konkretne zagrożenie kryzysu klimatycznego w miastach nadmorskich.  W ramach projektu zrealizowane zostaną cztery międzynarodowe rezydencje artystyczne, w których weźmie udział 10 artystek/artystów (2 z Polski, 2 z Grecji, 2 z Austrii i 2 ze Szwecji), cztery lokalne rezydencje dla 32 artystek/artystów z Gdańska (PL), Evoi (GR), Sztokholmu (SE) i Wiednia (AU), oraz szereg tzw. LABów, czyli spotkań i warsztatów z lokalnymi społecznościami.  
W projekt TTT zaangażowanych jest 5 partnerów – Intercult (Szwecja), Artit (Grecja), Wiener Bildungsakademie (Austria), DEAR HUNTER (Holandia) i Instytut Kultury Miejskiej (Polska).


Do udziału z międzynarodowej rezydencji w Gdańsku zapraszamy artystki i artystów z Grecji, Szwecji i Szkocji. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2024.

Wkrótce zostaną ogłoszone nabory dla artystek i artystów lokalnych i krajowych.

ZGŁOSZENIA I PROCEDURA WYBORU


Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia załączonego formularza Open Call, zawierającego szczegółowe informacje na temat ich wykształcenia artystycznego, wcześniejszych prac i koncepcji planowanego działania w ramach projektu TTT. Wybrane osoby otrzymają powiadomienie o przyjęciu do konkursu w ciągu siedmiu dni od jego zakończenia. 


OKRES REZYDENCJI


Rezydencja w Gdańsku potrwa 28 dni, dając artystkom i artystom czas na mapowanie kultury, badania i realizację prac artystycznych. Oczekuje się, że wybrane osoby stworzą w trakcie trwania rezydencji prace artystyczne odzwierciedlające ich doświadczenia i wnioski zdobyte w czasie pobytu w Gdański. Prace te zostaną zaprezentowane podczas wystawy podsumowującej rezydencję. W ramach rezydencji artystki i artyści wezmą także udział w 3-dniowej sesji warsztatów i spotkań z lokalna społecznością.
Okres rezydencji: 28/5/2024 – 28/6/2024


WYMAGANIA


TTT zaprasza do udziału w projekcie osoby z różnych środowisk i dyscyplin, w tym między innymi sztuk wizualnych, performansu i multimediów. Aplikująca/y artystka/artysta musi wykazać się wystarczającą liczbę prac artystycznych, pozwalających na ocenę dotychczasowego doświadczenia. Wcześniejszy udział w projektach skupionych na naturze, ekologii lub zaangażowanych społecznie będzie atutem, ale nie stanowi warunku uczestnictwa w projekcie. 


ZOBOWIĄZANIA ARTYSTÓW


Oczekuje się, że artystki i artyści biorący udział w projekcie TTT:
– będą obecni i podejmą aktywną współpracę z organizatorami projektu podczas rezydencji badawczej w wyznaczonym mieście, angażując się w lokalne wyzwania, prowadząc mapowanie kulturowe i włączając się w dialog społeczno-artystyczny;
– będą brać udział w spotkaniach online przed, w trakcie i po zakończeniu rezydencji, w celu raportowania i bieżącego informowania o realizowanych zadaniach. Wybrane osoby będą także brać udział w webinarach dla artystów, mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy artystami, kuratorami i organizatorami projektu;
– będą prowadzić dokumentację procesu artystycznego;
– będą uczestniczyć w lokalnych LABach organizowanych w celu ułatwienia współpracy i dialogu między artystkami, artystami i lokalnymi społecznościami, oraz wezmą udział w wystawie końcowej, prezentującej wspólne rezultaty artystyczne rezydencji.
– spełnią wymogi dotyczących sprawozdawczości finansowej projektu.


WYNAGRODZENIE


Artystki/Artyści biorący udział w projekcie TTT otrzymają:
– wynagrodzenie w wysokości 3700 euro za udział w projekcie;
– budżet produkcyjny w wysokości 600 euro na wsparcie procesu twórczego i realizację projektów artystycznych w trakcie rezydencji;
– pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania w okresie rezydencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w języku angielskim)

Kliknij tutaj – APPLICATION FORM FOR ARTISTS RESIDENCY PROGRAM

Prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do 30 marca 2024:

Artystki i artyści ze Szwecjihttps://forms.gle/SyRcNG4tymTYyBEC7
Artystki i artyści z Grecjihttps://forms.gle/eXksxcEKRy5aJ7MY6
Artystki i artyści ze Szkocjihttps://forms.gle/UHfwvgjwrmPZJGdx5

Osoby zgłaszające się zostaną poinformowane o wyniku naboru do 15 kwietnia 2024.