Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury miasta Gdańska poszukuje osoby na stanowisko Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej: 
Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców. Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej oraz kultura czytelnicza. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. 
IKM organizuje projekty związane z rozwojem tożsamości lokalnej (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka) oraz obecnością sztuki w przestrzeni publicznej (Festiwal Narracje- Instalacje i Interwencje w przestrzeni publicznej). Jesteśmy organizatorem festiwalu Europejski Poeta Wolności i Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”. Jestęśmy operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego oraz Gdańskiej Komisji Filmowej. W ramach działania na rzecz kadr kultury organizujemy m.in. Konferencję Marketing w Kulturze, warsztaty, szkolenia. Badamy kulturę i rozpowszechniamy badania (Obserwatorium Kultury). Wydajemy publikacje i prowadzimy księgarnię. Instytut Kultury Miejskiej działa przy ul. Targ Rakowy 11, gdzie prowadzimy Punkt informacji Kulturalnej, kino, spotkania, debaty,  kameralne koncerty czy działania performatywne. 

Osoba na stanowisku Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji będzie odpowiedzialna za: 
 
– współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji i promocji  dla prowadzonych w IKM projektów, 
– przygotowywanie i prowadznie działań promocyjnych, 
– planowanie i koordynacja kampanii marketingowych, 
– utrzymywanie i rozbudowywanie relacji z dziennikarzami, liderami opinii i ekspertami, 
– organizację konferencji prasowych/wydarzeń specjalnych/eventów, itp.,  
– tworzenie informacji prasowych, newsletterów, materiałów informacyjnych oraz materiałów promocyjno-reklamowych, 
– nadzór  nad prowadzeniem strony internetowej i portalami społecznościowymi IKM, 
– monitoring mediów i ocenę skuteczności prowadzonych działań, reagowaniem na zaistniałe wydarzenia medialne, 
– bieżącą współpraca z kluczowymi partnerami, współpracownikami i dostawcami  zewnętrznymi  
– koordynację działań Punktu Informacji Kulturalnej, 
– pozyskiwanie publiczności oraz kanałów dotarcia do nowych odbiorców, 
– inicjowanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 
– inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Komunikacji z pozostałymi działami IKM przy realizowanych projektach, 
– nadzór nad efektywnym gospodarowaniem budżetem Działu komunikacji, 
– planowanie i koordynowanie pracy Działu oraz zarządzanie podległymi pracownikami,  
– przygotowywanie planów, sprawozdań, raportów z wykonanych zadań. 

Wymagania: 
– wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, dziennikarstwo, kulturoznawstwo) 
– minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze komunikacji, promocji, marketingu, 
– znajomość rynku i narzędzi marketingowych,  
– praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania planów promocji i komunikacji, 
– doskonałe posługiwanie się polszczyzną i językiem angielskim w mowie i piśmie, 
– doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych, 
– kreatywność, otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań, 
– swoboda w wystąpieniach publicznych – umiejętność prowadzenia prezentacji, moderowania dyskusji, 
– wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji, 
– bardzo dobra organizacja pracy. 

Mile widziane: 
– doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami 
– doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury lub organizacji pozarządowej o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym 

Oferujemy: 
– pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole, otwartym na pomysły i inspiracje 
– przestrzeń do kreowania i realizacji własnych pomysłów komunikacyjnych i poszukiwania niestandardowych rozwiązań 
– zatrudnienie na umowę o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i /lub nieokreślony 
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udziału w szkoleniach i warsztatach, 
– elastyczny czas pracy 
– wynagrodzenie całkowite w wysokości 6500 zł – 7500 zł brutto uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji 
– miejsce pracy: siedziba IKM, ul. Targ Rakowy 11 

Kandydatów i kandydatki na stanowisko Kierownik/Kierowniczka zespołu ds. komunikacji prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 22 marca 2024 (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem. 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia. (Pobierz)