Chcesz być częścią naszej przełomowej artystycznej inicjatywy, mającej na celu rozwiązanie kryzysu klimatycznego w miastach nadbrzeżnych? Zapraszamy artystki i artystów z Polski do aplikowania na rezydencję artystyczną w Gdańsku. Do wzięcia udziału zapraszamy również obywatelki i obywateli Ukrainy mieszkających obecnie w Polsce. Czekamy na Wasze aplikacje do 1 kwietnia 2024 r.

Turning the Tide (TTT) to ambitny projekt artystyczny i transdyscyplinarny dialog mający na celu twórczą reakcję na konkretne zagrożenie związane z kryzysem klimatycznym w miastach położonych nad wodą. Projekt ma na celu zaangażowanie lokalnych mieszkańców, wzmocnienie niewysłuchanych dotąd głosów i zwiększenie świadomości na temat kwestii klimatycznych.  W projekt TTT zaangażowanych jest 5 partnerów – Intercult (Szwecja), Artit (Grecja), Wiener Bildungsakademie (Austria), DEAR HUNTER (Holandia) i Instytut Kultury Miejskiej (Polska) we współpracy z Fablevision Scotland i siecią River//Cities.

REZYDENCJA ARTYSTYCZNA W GDAŃSKU DLA LOKALNYCH ARTYSTEK I ARTYSTÓW

Zapraszamy polskie artystki i artystów do aplikowania na rezydencję artystyczną w Gdańsku. Do udziału w rezydencji zachęcamy także osoby narodowości ukraińskiej, mieszkające obecnie w Polsce.

Zapraszamy artystki i artystów działających w obszarach sztuki społecznie zaangażowanej, poświęconej ochronie środowiska czy też kwestiom klimatu nadmorskiego.

Rezydencja artystyczna dla artystek/ów w Polski (i Ukrainy) potrwa 3 miesiące, w czasie których wybrane osoby będą mogły skupić się na mapowaniu kulturowym, badaniach artystycznych i stworzeniu dzieła, będącego ostatecznym efektem rezydencji, zaprezentowanego na wystawie online. 

LOCAL URBAN LABS
Artystki i artyści wybrani w ramach 3-miesięcznych rezydencji artystycznych wezmą udział w tzw. Local Urban Labs (LUL). Dzięki organizowanym przez LUL warsztatom, spotkaniom i wydarzeniom, wybrane osoby będą badać i pogłębiać wiedzę na tematy związane z projektem (sprawiedliwość społeczna, kwestie środowiskowe i klimatyczne), przedstawiając swoje pomysły i koncepcje artystyczne w czasie rezydencji online, jak również wspierając artystki i artystów wybranych w ramach rezydencji międzynarodowych. 

Efekty rezydencji artystów lokalnych w Gdańsku zostaną opracowane i zaprezentowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych projektu TTT. 

Wszystkie osoby biorące udział w rezydencjach artystycznych organizowanych w ramach TTT, zarówno lokalne jak i międzynarodowe, będą spotykać się podczas regularnych webinariów cyfrowych, mających na celi uzyskania dostępu i wykorzystania informacji z map kartograficznych przygotowywanych przez Dear Hunter, jednego z partnerów projektu.  

WYMAGANIA

TTT zaprasza profesjonalne artystki i artystów z różnych środowisk i dyscyplin artystycznych, w tym m. in. sztuk wizualnych, performansu i multimediów. 

Zgodnie z oczekiwaniami, artystki i artyści będą aktywnie angażować się w życie lokalnych społeczności, wspierając tworzenie znaczących więzi i współpracę międzysektorową. Przyjmujemy zgłoszenia od osób na każdym etapie kariery, którzy mogą w pełni zaangażować się w program wydarzeń i współtworzyć społeczny program LUL. 

WYNAGRODZENIE

W zamian za udział w projekcie artystki i artyści wybrani do lokalnej rezydencji artystycznej otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3700 euro.

Osoby zainteresowane lokalną rezydencją w Gdańsku (6/5/2024-3/8/2024) zapraszamy do składania aplikacji za pośrednictwem poniższego linku do 1 kwietnia 2024 r.

https://forms.gle/AqNozkwne1seCkMJ9

Kandydatki i kandydaci otrzymają informację o decyzji do 8 kwietnia 2024 roku.