Climate and Culture Summit Glasgow 2024 to drugie wydarzenie w ramach projektu Turning the Tide (TTT). Szczyt łączy perspektywy z całego sektora sztuki i kultury wraz z liderami z samorządu lokalnego, sektora wolontariatu, szkolnictwa wyższego, sektora zdrowia i innych, aby debatować i dyskutować na temat różnorodnych ról, jakie sztuka, kultura i praktyki kreatywnego obywatelstwa mogą odegrać w walce ze zmianami klimatu. 25 kwietnia od godz. 10:30 zapraszamy na transmisję online wydarzenia – zapisz się!

Zapisz się – [kliknij tutaj]

Turning the Tide to transformacyjny projekt współpracy europejskiej, współfinansowany przez Kreatywną Europę, poświęcony badaniu i rozwiązywaniu palącej kwestii zmian klimatu poprzez praktyki artystyczne i kulturalne. Misją projektu jest wykorzystanie potęgi sztuki i kultury do walki ze zmianami klimatu i wspierania zrównoważonych społeczności.


9:30 Szkocja / 10:30 (CET):
Powitanie:
Iwona Preis z Intercult (Sztokholm) i dr Liz Gardiner z Fablevision (Szkocja) przedstawią kontekst wydarzenia. Dowiemy się o celach Szczytu Klimatycznego i Kulturowego oraz o tym, w jaki sposób opiera się on na postępach poczynionych od czasu inauguracji w grudniu 2024 r.


10:45 (CET):
Keynote 1: Ben Twist, Creative Carbon Scotland
Ben Twist z Creative Carbon Scotland rozpocznie szczyt przemówieniem inauguracyjnym, przedstawiając spostrzeżenia na temat tego, w jaki sposób kreatywne podejście może sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.


11:15 (CET):
Keynote 2: Lia Ghilardi: Planowanie kulturalne – rozwijające się społeczności
Lia Ghilardi zbada rolę planowania kulturalnego w rozwoju społeczności i wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Zdobądź cenne perspektywy na temat tego, w jaki sposób inicjatywy kulturalne mogą przyczynić się do wzmocnienia społeczności w obliczu wyzwań środowiskowych.


12:15 (CET):
Dyskusja: Prezentacje partnerów
Odbędą się prezentacje partnerów z Turning the Tide, zapewniające wgląd w ich nieoceniony wkład w projekt. Nasi partnerzy, reprezentujący różne regiony i doświadczenie, to:
Intercult, Sztokholm (Szwecja)
ARTIT, Evoia (Grecja)
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku (Polska)
Wiener Bildungsakademie, Wiedeń (Austria)
Prezentacje te oferują wgląd w działalność i w innowacyjne podejścia stosowane przez naszych partnerów w całej Europie.


13:15 (CET):
Refleksje na temat wody: Astrid Rompolt i Gary Craig. Badanie żywotności publicznej gospodarki wodnej:
Dyskusja na temat znaczenia utrzymania dostaw wody w rękach publicznych. Zagłębimy się w ten kluczowy temat z Astrid Rompolt, posłanką do wiedeńskiego parlamentu z Wiener Wasser i Garym Craigiem ze Scottish Water. Ich refleksje rzucą światło na zalety zarządzania wodą przez ludzi, dla ludzi. Zbadajmy, w jaki sposób zapewnienie publicznej kontroli nad zasobami wodnymi przyczynia się do dobrobytu społeczności i zrównoważonego rozwoju.


14:30 (CET):
Keynote 3 dr Bena Parry’ego z Bath Spa University.
Wystąpienie dr Parry’ego zagłębia się w przecięcie sztuki, środowiska akademickiego i działań na rzecz klimatu, oferując innowacyjne spojrzenie na to, w jaki sposób kreatywne podejście może napędzać znaczące zmiany w obliczu wyzwań środowiskowych.


15:00 (CET):
Dyskusja panelowa: „Najlepsze praktyki w partnerstwie na rzecz celów klimatycznych”.
Dołącz do cenionych panelistów – Jackie Sands, Vinishree Solanki, Karen Ridgeway, Lorna Jarvie i Becca Thomas, którzy badają skuteczne strategie współpracy w radzeniu sobie z wyzwaniami klimatycznymi. Prowadzona przez profesora Grahama Jeffery’ego z UWS dyskusja ma rzucić światło na skrzyżowanie sztuki, partnerstwa i zrównoważonego rozwoju.
Climate and Culture Summit służy jako kluczowa platforma wspierania współpracy i innowacji.


16:30 (CET):
Zanurz się w sferze interdyscyplinarnych badań nad zmianami klimatu z cenionymi przedstawicielami szkockich uniwersytetów.
Dołącz do dr Sennana Mattara z Centrum Sprawiedliwości Klimatycznej na Uniwersytecie Glasgow Caledonian, wraz z dr Chrisem Fremantle z Uniwersytetu Roberta Gordona, którzy badają innowacyjne podejścia badawcze i wspólne wysiłki na rzecz rozwiązania złożoności zmian klimatu.

Interdyscyplinarna współpraca jest kluczem do radzenia sobie z wieloaspektowymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Poprzez projekt Turning the Tide, szczyt służy jako światło nadziei, pokazując siłę zbiorowej wiedzy i kreatywnych rozwiązań w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

Więcej: https://www.turning-thetide.com/