Instytucje z Trójmiasta i Pomorza zjednoczyły siły na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ten sposób powstała otwarta i partnerska sieć współpracy na rzecz zielonych rozwiązań w instytucjach z obszaru kultury, edukacji i nauki. List intencyjny podpisało 21 podmiotów, ale inicjatywa ma charakter otwarty. Dokument sygnowany 8 maja 2024 roku jest konsekwencją rocznej wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami.  

– Nasza sieć jest otwarta i partnerska – zgodnie podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia, Marta Szadowiak z Goyki 3 Art Inkubatora i Bartosz Rief z Europejskiego Centrum Solidarności. – Zapraszamy do dołączania do nas przedstawicieli i przedstawicielki instytucji i organizacji działających w obszarze kultury, edukacji i nauki w Trójmieście oraz na Pomorzu.  

Oprócz wzajemnej edukacji, sieć będzie wspierać tworzenie zielonych rozwiązań w zakresie organizacji wydarzeń, proekologiczny model funkcjonowania instytucji oraz organizację wspólnych działań programowych. Efektem współpracy, oprócz pomocy we wprowadzaniu zmian wewnątrz instytucji, będzie budowanie świadomości społecznej na temat wpływu człowieka na wspólne dziedzictwo naturalne i angażowanie społeczności do współpracy na rzecz zielonych zmian. 

Grupa inicjująca zielone działania w instytucjach kultury, edukacji i nauki spotyka się od roku. Poszczególne podmioty już teraz mają na swoim koncie realne doświadczenia, w takich obszarach jak np. wdrażanie zielonych procedur, wprowadzanie zrównoważonej promocji, stosowanie zielonych rozwiązań przy organizacji wystaw czy festiwali, prowadzenie zielonej edukacji, a nawet szacowanie kosztu środowiskowego wydarzenia. 

– Cieszymy się z dołączenia do sieci. To wspólna szansa na wspieranie się i wzajemne inspirowanie do działań, które wspierać będą tworzenie zielonych rozwiązań w naszych instytucjach – wspomina Barbara Sroka, p.o. dyrektora IKM. 

List intencyjny podpisali przedstawiciele i przedstawicielki następujących instytucji (kolejność alfabetyczna):  

Bałtycka Agencja Artystyczna BART 
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 
Centrum Sztuki Galeria EL 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 
Europejskie Centrum Solidarności 
Gdańska Galeria Miejska 
Gdański Archipelag Kultury  
Gdański Teatr Szekspirowski 
Gdyńskie Centrum Filmowe 
Gdyńskie Centrum Kultury 
Goyki 3 Art Inkubator 
Hevelianum 
Instytut Kultury Miejskiej 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni 
Miejski Teatr Miniatura 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Muzeum Gdańska 
Muzeum Narodowe w Gdańsku 
Nadbałtyckie Centrum Kultury 
Opera Bałtycka w Gdańsku 
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia