Instytut Kultury Miejskiej zakończył nabór do programu Rezydencji Literackich 2024. Siedem osób będzie mogło zrealizować swoje projekty literackie w Gdańsku. W tym roku będą to: Yulia Artemova (Białoruś), Ivan Baidak (Ukraina), Olga Kukuła (Ukraina) oraz Urszula Jabłońska, Juliusz Pielichowski, Katarzyna Roman-Rawska, Piotr Sobolczyk z Polski. 

Program Rezydencji Literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie, Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  Projekt skierowany jest do osób związanych z branżą tłumaczeniową, autorów/autorek oraz osób autorskich z Białorusi i Ukrainy, a także osób działających w obszarze badań kultury. Z ponad 70 zgłoszeń, komisja konkursowa wyłoniła siedem osób, które swoje projekty literackie będą mogły realizować w Gdańsku. Każda z nich będzie miała zapewnione warunki umożliwiające skupienie się na pracy, wsparcie merytoryczne, logistyczne i honorarium. Wszyscy zostaną również włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej.  

Projekt przewiduje trzy rodzaje pobytów rezydencyjnych. Na pierwszy z nich, czyli rezydencję dla osób autorskich, zaprosiliśmy pięć osób. Z Polski będą to: pisarka, tłumaczka, publicystka Katarzyna Roman-Rawska oraz reporterka i pisarka – Urszula Jabłońska. Z Ukrainy i Białorusi do Gdańska przyjadą: Olga Kukuła – ukraińska poetka, feministka oraz aktywistka społeczna, Ivan Baidak, ukraiński pisarz i poeta oraz białoruska pisarka Yulia Artemova

Rezydencja humanistyczna, skierowana do osób związanych z badaniami kultury, dotyczy pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion. W tym roku będzie to pracujący w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Piotr Sobolczyk

Gościem rezydencji dla branży tłumaczeniowej będzie Juliusz Pielichowski, poeta i tłumacz z języka angielskiego. W swoim dorobku ma przekłady dzieł takich twórców jak Zygmunt Bauman, Wystan Hugh Auden, T. S. Eliot, Joseph Conrad, Henry David Thoreau, Elisabeth Bishop. Marek Hłasko. Jest również autorem tomików poezji „Czarny organizm” i „Przeciwwiersze”. 

Rezydencje w Gdańsku to nie tylko możliwość spędzenia kilku tygodni w innym mieście w skupieniu nad pracą, to również czas wytchnienia i bezpiecznej działalności twórczej, a także poznanie lokalnego środowiska artystycznego. 

Więcej informacji na temat Rezydencji Literackich: https://literaryresidenciespoland.pl 

Zobaczcie podsumowanie Rezydencji Literackich w Gdańsku 2023: 

Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej. 

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska.