Wydaje się oczywistym elementem życia: pada z nieba, leci z kranu, szumi w morzu. Żyjąc w naszej szerokości geograficznej, mieliśmy jej zawsze pod dostatkiem. Nie rozmyślaliśmy, czy się kiedyś skończy albo że komuś jej brakuje. Zapraszamy na Laboratorium Badań nad Szczęściem, spotkanie z ekspertkami i ekspertami, 22 czerwca w godzinach 12:00-16:00. Więcej na: https://postkomfortocen.info/.

„Woda? Mamy jej w bród!”. Dopiero w ostatnich latach świadomość zagrożeń związanych z jakością i ilością wody zaczęła się zwiększać. Maleją zasoby pitnej, rosną stany morskiej, a każdy z tych faktów pociąga za sobą określone problemy. 

Co tak naprawdę wiemy dziś o wodzie? Czego uczymy nasze dzieci i jak w porównaniu z rzeczywistością wypada wiedza, którą sami przyswoiliśmy w dzieciństwie? Zapraszamy na wydarzenie, które poświęcone będzie tematowi wody pitnej i jej malejących zasobów w obliczu realnego zagrożenia zalaniem Pomorza przez Bałtyk.  

Podczas wydarzenia 22 czerwca, spotkamy się z: 

Tymonem Zielińskim, naukowcem z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) i edukatorką Izabelą Kotyńską-Zielińską, którzy poprowadzą interaktywne warsztaty „Moja relacja z oceanem. Czy jako jednostka odpowiadam za stan oceanu?”.

Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, mamy wpływ na stan środowiska naturalnego oceanu. Świadome wybory konsumenckie, samoograniczanie się w codziennych potrzebach czy działania proekologiczne mają bardzo pozytywny wpływ na ocean.

W trakcie spotkania uczestniczki_cy dowiedzą się, jaki jest stan środowiska naturalnego oceanu światowego, jakie są zagrożenia dla oceanu oraz ze strony oceanu dla człowieka. Będzie można posmakować mórz i oceanu w ramach eksperymentów dotyczących różnych rodzajów wody morskiej. Biorąc pod uwagę skromność zasobów wody pitnej na ziemi, przedyskutujemy kwestię śladu wodnego i porozmawiamy o tym, jak go redukować.

Anniką Brunner z berlińskiej organizacji Atiptap (https://atiptap.org/en/) angażującej się w promowanie picia wody kranowej i ograniczanie sprzedaży wód konfekcjonowanych. angażującej się w promowanie picia wody z kranu i ograniczanie sprzedaży wód konfekcjonowanych.

Annika pojawi się ze specjalnym stoiskiem organizacji i opowie o jej działalności. AtipTap to stowarzyszenie non-profit, które m.in. tworzy kampanie informacyjne skierowane do mieszkańców Berlina, edukuje najmłodszych, wywiera nacisk na organy odpowiedzialne za jakość wody kranowej, wspiera powstawanie miejskich czy szkolnych poidełek zapewniających dostęp do bezpłatnej i bezpiecznej wody.

„Mamy (nadal) luksus dostępu do bezpiecznej, czystej wody pitnej, a mimo to kupujemy wodę butelkowaną. Woda z kranu jest lepsza dla środowiska, tańsza dla portfela i pomaga nam zrozumieć wartość tego cennego zasobu”, mówi Annika Brunner.

Natalią Brylowską, socjolożką i specjalistką od foresightu miejskiego, która przeprowadzi wśród uczestników ankietę dotyczącą ich nawyków, zwyczajów i przekonań związanych z wodą. 

Marianną Marszałkowską, artystką która przygotuje instalację artystyczną będącą jednocześnie prototypem narzędzia edukacyjnego. Instalacja-prototyp reprezentować będzie gdańską odsłonę Laboratorium podczas wystawy w Rondzie Sztuki w Katowicach (wrzesień 2024). Podczas wydarzenia artystka zaprezentuje ideę kinetycznej instalacji o charakterze artystycznym. Jej bohaterką będzie poszukująca wody żabka osadzona w rzeczywistości miasta piętnastominutowego.

Wątki środowiskowe pojawią się również podczas artystycznego Laboratorium Performatywnego, na jakie zapraszamy do IKM tego samego dnia, 22 czerwca, w godzinach 18.00-22.00. W programie wydarzenia znalazły się koncerty, perfomans, instalacje artystyczne oraz finisaż prezentacji prac Zorki Wollny i Krzysztofa „Arszyna Topolskiego.  

Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny

„Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie” to międzynarodowy cykl badawczo-artystyczny skupiony na prognozowaniu scenariuszy przyszłości. Projekt łączy we wspólnych przedsięwzięciach środowisko sztuki, nauki, dizajnu, technologii i przedsiębiorczości. Gdańsk reprezentują w nim działania prowadzone przez Instytut Kultury Miejskiej. We wrześniu 2024 roku, podczas wystawy w Rondzie Sztuki w Katowicach, projekt zakończy się prezentacją wypracowanych rozwiązań. 

Projekt Goethe-Institut, Fundacji Bęc Zmiana oraz Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlin), realizowany jest przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Partnerami w projekcie są: Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Stowarzyszenie Media Dizajn (Szczeciński Inkubator Kultury) oraz Galeria Arsenał w Białymstoku.