Zapraszamy artystki i artystów z Polski i Grecji do aplikowania na międzynarodową rezydencję w Wiedniu w projekcie Turning the Tide! Dołącz do ważnej inicjatywy, która poprzez sztukę walczy z kryzysem klimatycznym w miastach położonych nad wodą. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 10 lipca 2024.

Turning the Tide (TTT) to ambitna interwencja artystyczna i transdyscyplinarny dialog mający na celu twórczą reakcję na konkretne zagrożenie kryzysem klimatycznym w miastach położonych nad wodą. Projekt ma na celu zaangażowanie lokalnych mieszkańców, wzmocnienie niesłyszanych głosów i zwiększenie świadomości na temat kwestii klimatycznych w miastach położonych nad wodą. Poprzez współpracę w czterech miastach, TTT wykorzystuje metodologię planowania kulturalnego, współpracując z artystami zaangażowanymi społecznie, aby poprowadzić międzynarodowy eksperyment badający potencjalny wkład artystów i społeczności lokalnych w narrację na temat zmian klimatu i sprawiedliwości klimatycznej. W projekt TTT zaangażowanych jest 5 partnerów – Intercult (Szwecja), Artit (Grecja), Wiener Bildungsakademie (Austria), DEAR HUNTER (Holandia) i Instytut Kultury Miejskiej (Polska) we współpracy z Fablevision Scotland i siecią River//Cities.

REZYDENCJA W WIEDNIU

Rezydencja w Wiedniu w Austrii potrwa 28 dni, dając artystkom i artystom czas na mapowanie kultury, badania i tworzenie dzieł artystycznych.

Podczas rezydencji artystki i artyści stworzą dzieła artystyczne, które odzwierciedlają ich doświadczenia i spostrzeżenia zdobyte podczas rezydencji, a prace te zostaną zaprezentowane podczas wystawy online jako zwieńczenie rezydencji.

Artystki i artyści zostaną zakwaterowani w wyznaczonej przestrzeni w mieście, w środowisku sprzyjającemu eksploracji artystycznej i zaangażowaniu społeczności.

Data rezydencji i laboratorium: 23.09.2024 – 21.10.2024

Artyści zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w spotkaniach online przed, w trakcie i po zakończeniu rezydencji, aby otrzymywać informacje zwrotne i wskazówki dotyczące ich prac. Ponadto wezmą udział w maksymalnie czterech lokalnych laboratoriach, ułatwiając artystyczne i społeczne interakcje z lokalną społecznością i innymi wybranymi artystami. Laboratoria te oferują artystom cenne możliwości współpracy, wymiany pomysłów i uzyskania wglądu w kontekst kulturowy i środowiskowy Wiednia.

Rezydencja odbędzie się w Seestadt, najnowocześniejszym obszarze rozwoju miejskiego w Wiedniu. Znany ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i innowacyjne planowanie urbanistyczne, Seestadt posiada w swoim centrum sztuczne jezioro, pozyskiwane z wód gruntowych. Obszar ten jest przykładem nowoczesnego projektowania architektonicznego i środowiskowego, z rozległymi terenami zielonymi, budynkami wielofunkcyjnymi i udogodnieniami dla społeczności. Projekty artystów będą zagłębiać się w tematy związane z wyjątkowym środowiskiem, infrastrukturą i tkanką społeczną Seestadt, odzwierciedlając przyszłościowy etos dzielnicy i jej interakcję z elementami naturalnymi.

Artyści i artystki będą mieszkać w Seestadt podczas rezydencji, żeby związać ich pracę z tym obszarem. Temat ich prac musi odnosić się do Seestadt w jakiejś formie, integrując jego odrębne cechy i wspierając głęboki związek między ich sztuką a lokalnym otoczeniem. Doświadczenie to umożliwi artystkom i artystom czerpanie inspiracji bezpośrednio z otoczenia i wniesienie znaczącego wkładu w życie społeczności.

WYMAGANIA

TTT zaprasza profesjonalnych artystów i artystki z różnych środowisk i dyscyplin, w tym między innymi sztuk wizualnych, performansu i multimediów.

Chcemy, żeby wybrane w naborze artystki i artyści aktywnie angażowali się w lokalną społeczność, wspierali ją i współpracowali. Przyjmujemy zgłoszenia od artystek i artystów na każdym etapie ścieżki zawodowej, którzy mogą w pełni zaangażować się w program wydarzeń, proces i wkład w publiczny program laboratoriów.

Wcześniejsze doświadczenie w projektach skupionych na naturze, ekologii lub praktykach zaangażowanych społecznie będzie atutem, ale nie stanowi warunku uczestnictwa.

Format i platforma internetowa do ostatecznej prezentacji prac artystycznych zostaną określone we współpracy z kuratorami.

WYNAGRODZENIE

W zamian za swoje zaangażowanie artyści wybrani do projektu Turning the Tide otrzymają następujące wynagrodzenie:

  • Wynagrodzenie obejmujące podróż i zakwaterowanie w okresie rezydencji.
  • Wynagrodzenie w wysokości 3700 EUR na pokrycie kosztów pobytu i wynagrodzenia artysty podczas rezydencji.
    Ostateczna kwota wypłacona artyście będzie podlegać odliczeniom na podstawie krajowych przepisów podatkowych kraju, w którym artysta mieszka, a także prawa krajowego organu organizującego.
  • Budżet produkcyjny, po zatwierdzeniu, wspierający proces twórczy i realizację projektów artystycznych.

Jeśli jesteś zainteresowan_a/y rezydencją w Wiedniu w Austrii (23.09.2024-21.10.2024), zapraszamy do składania wniosku za pośrednictwem tych linków do 10 lipca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy – https://forms.gle/FGhC869KD53sgXUX8

Osoby zgłaszające się otrzymają informacje o decyzji w drugiej połowie lipca.