W ramach programu Przestrzenie Sztuki Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na tegoroczną gdańską edycję Roztańczonych Rodzin. To pionierski w Polsce program z obszaru tańca eksperymentalnego przeznaczony dla dzieci i rodzin, tworzony we współpracy z Fundacją Performat. Do współtworzenia tego przedsięwzięcia zapraszamy osoby pracujące w obszarze tańca współczesnego i choreografii dla dzieci i rodzin. Zapraszamy do zgłaszania się w ramach otwartego naboru.

Masz pomysł na poprowadzenie rodzinnych warsztatów tanecznych według autorskiego scenariusza i posiadasz doświadczenie w pracy edukacyjnej? Zapraszamy Cię do przesłania zgłoszenia! Propozycje spotkań powinny być zbudowane wokół idei podmiotowego traktowania i czynnego udziału dzieci i bliskich im dorosłych. Zajęcia trwać będą od września do listopada 2024.

“​​Stawiając ciało w centrum programu Roztańczone Rodziny, od lat przyglądamy się wspólnie jak funkcjonuje ono w roli mediatora wyobraźni. Co przynosi rodzinne skupienie na aktywności ruchowej? Jak zmienia się (poszerza) relacja uczestniczek_ów do samych siebie oraz bliskich im osób dzięki świadomej pracy z ciałem? Jak “małe” i “duże” ciała mogą tańczyć razem? Warsztaty rodzinne są w tym programie przestrzenią do kreatywnego spotkania w ruchu i radosnego praktykowania poszanowania różnorodności (międzypokoleniowej oraz cielesnej) każdego człowieka” – opisuje Hanna Bylka-Kanecka, opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny.

Zachęcamy do przesyłania autorskich propozycji, których podstawą jest własny research artystyczny i edukacyjny w obszarze tańca i choreografii dla rodzin. Ciekawi nas różnorodność ujęć tego tematu i żywe zainteresowanie osób prowadzących zajęcia. Szukamy propozycji warsztatowych, które są jednocześnie wartościowe dla rodzin jak i stanowią ciekawy eksperyment artystyczny. W proponowanych scenariuszach zachęcamy do sięgania po narzędzia choreograficzne oraz te związane z szerokim obszarem pracy nad  świadomością ciała (między innymi praktyki somatyczne, improwizację ruchową), które pozwolą wydobyć międzygeneracyjny aspekt warsztatów. Odbiorcami zajęć będą rodziny z dziećmi w wybranym przedziale wiekowym (od 0 do 12 lat).

Osoby aplikujące zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką programu Roztańczone Rodziny poprzez:

–   odwiedziny strony internetowej:
www.roztanczonerodziny.pl
–   lekturę dwujęzycznej (polsko-angielskiej) publikacji „Ruchome dialogi”:
https://roztanczonerodziny.pl/wp-content/uploads/ruchome-dialogi.pdf
–   wizytę w Media-Biblio-tece Roztańczonych Rodzin:
https://roztanczonerodziny.pl/media-biblio-teka/

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

● imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
● tytuł i opis warsztatu (obszar tematyczny, metodologia / sposób prowadzenia warsztatu) – objętość do 1500 znaków;
● informacje o grupie odbiorczej (liczba osób, przedział wiekowy uczestniczących dzieci);
● ewentualne zapotrzebowanie techniczne;
● preferowane daty przeprowadzenia warsztatu (spośród wskazanych poniżej);
● biogram osoby prowadzącej – objętość do 500 znaków (oraz opcjonalnie adresy strony WWW, mediów społecznościowych, linki do prac).

Warsztaty odbywać się będą w Gdańsku w niedzielę w terminach:
8 września;
20 października;
10 listopada 2024 roku.

Przewidujemy także możliwość realizacji warsztatów w zaprzyjaźnionych ośrodkach partnerskich na terenie województwa pomorskiego w ustalonym z prowadzącymi terminie. 

Osoby wyłonione w open callu zostaną także zaproszone do nagrania kilkuminutowego filmu do Media-Biblio-teki programu.

Szczegółowe warunki zgłoszeń i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w regulaminie.

Każda osoba może zgłosić jedną propozycję warsztatową, a wyłonimy maksymalnie trzy zgłoszenia. Formuła projektu zakłada możliwość przeprowadzenia warsztatu dwukrotnie w ciągu tego samego dnia. 

Przewidywane wynagrodzenie wynosi 800 zł brutto za przygotowanie i poprowadzenie maks. 90-minutowych warsztatów dwukrotnie w ciągu tego samego dnia. W przypadku prowadzenia dodatkowych warsztatów w wybranym ośrodku partnerskim, również 800 zł brutto za przygotowanie i poprowadzenie maks. 90-minutowych warsztatów dwukrotnie w ciągu tego samego dnia. Dodatkowo, honorarium za nagranie filmu do Media-Biblio-teki wynosi 400 zł brutto.

IKM zapewnia prowadzącym noclegi w czasie trwania warsztatu oraz zwrot kosztów podróży do Gdańska (do wysokości ceny biletu 2. klasy PKP) oraz do ośrodka partnerskiego na terenie województwa pomorskiego w ustalonym terminie.

Zgłoszenie przez Google Forms należy wysyłać do 29 lipca 2024 roku.
Wyniku naboru zostaną ogłoszone w terminie do 9 sierpnia 2024 roku.

Więcej informacji: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl.

Link do regulaminu: REGULAMIN

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru i nadsyłania zgłoszeń!

///

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki – Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.  

W latach 2024–2025 Roztańczone Rodziny odbędą się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku w ramach programu Przestrzenie Sztuki – Taniec. 

Program Roztańczone Rodziny jest realizowany we współpracy merytorycznej z Fundacją Performat.

Projekt jest kontynuacją programu Stary Browar Nowy Taniec dla dzieci — Roztańczone Rodziny realizowanego przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w latach 2011–2021. W latach 2020–2022 program odbywał się w Teatrze Polskim w Poznaniu, a od 2023 roku nieprzerwanie w: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Teatrze Ochoty im. Jana i Haliny Machulskich w Warszawie i Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. W 2024 roku po raz pierwszy Roztańczone Rodziny odbędą się w Krakowskim Centrum Choreograficznym i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku. Operatorem projektu jest Fundacja Performat.  

Opieka merytoryczna nad programem: Hanna Bylka-Kanecka. 

Fundacja Performat zajmuje się edukacją taneczną i przywiązuje dużą wartość do rozwijania świadomości tanecznej wśród najmłodszych i ich rodzin. Prezentując metody pracy z dziećmi za pomocą narzędzi tanecznych i choreograficznych oraz rozwijając artystyczne projekty wielopokoleniowe, w tym program Roztańczone Rodziny, Fundacja zachęca do rodzinnej zabawy, ale też do kształcenia grona eksperckiego edukatorów i edukatorek oraz pedagogów i pedagożek pracy z rodzinami.