Birdhouse Gallery

Wystawa

Birdhouse Gallery to projekt Maćka Salamona i Nedyalko Delcheva, którzy przy jego pomocy realizują pomysł zbudowania europejskiej sieci galerii. Zamiast wynajmować lokal, by stworzyć w nim galerię, artyści – wspólnie z uczestnikami warsztatów – własnoręcznie budują niewielkie mobilne przestrzenie wystawiennicze. Małe galerie niejednemu skojarzą się z budkami dla ptaków wypełnionymi drobnymi artefaktami. W każdym kolejnym miejscu organizacji warsztatów, Birdhouse Gallery kończy się publiczną prezentacją/wystawą stworzonych przez uczestników galerii.

 

Przedsięwzięcie ma na celu pobudzanie wyobraźni i wspieranie twórczych pomysłów dzieci. Dzięki Birdhouse Gallery młodzi uczestnicy rozwijają swoje artystyczne umiejętności i budują zrozumienie i zainteresowanie sztuką.

 

Artyści realizujący projekt:

Nedyalko Delchev (Sofia, Bułgaria) – reżyser teatralny w równej mierze zainteresowany inscenizacjami klasyków, jak Gogol czy Szekspir, co produkcjami opartymi na tekstach współczesnych autorów. Delchev pisze własne scenariusze dla teatru i filmu, maluje miniatury w stylu naiwnym oraz rzeźbi. W ostatnich latach artysta współpracuje głównie z amatorskimi studenckimi grupami teatralnymi, uważając, że brak profesjonalnego przygotowania jest źródłem niezwykłej dynamiki scenicznej. Delchev pracował również jako asystent uznanych bułgarskich reżyserów Ivana Dobcheva i Margarity Mladenovej. Wykłada historię teatru i aktorstwo na Amerykańskim Uniwersytecie w Bułgarii, był także wykładowcą wizytującym na japońskim Uniwersytecie Kansai Gaidai.

Maciej Salamon (Gdańsk) – człowiek wielu talentów: artysta wizualny, niezależny twórca grafiki, ilustrator oraz założyciel, wokalista i autor tekstów zespołu Gówno (pierwszej polskiej kapeli rodeo-punkowej). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie pracuje jako wykładowca na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Twórca animowanych filmów i teledysków, zwycięzca nagród: Northernawaves (Islandia), Stranger Award (Amsterdam),Con Can (Tokio). Członek artystycznej grupy Krecha, prowadzi własną galerię Gablotka w gdańskiej stoczni. Od czasu do czasu maluje, rysuje i rzeźbi.

Nils Personne (Sztokholm Szwecja) – kompozytor, muzyk teatralny, dyrygent; odkąd w 1984 r. utworzył Jordcirkus (Ziemiacyrk), międzynarodową grupę teatralną z siedzibą w Szwecji, działa również jako aktor/muzyk. Jest multiinstrumentalistą, choć najczęściej gra na saksofonie. W 1989 r. razem z dwoma innymi muzykami założył grupę klezmerską Sabbath Hela Veckan, z którą nagrywał i koncertował przez ponad 20 lat. W 2010 r. dołączył do grupy The Great Learning Orchestra, w której udziela się jako muzyk i kompozytor. Personne prowadzi również warsztaty tworzenia instrumentów z niepotrzebnych obiektów.

Produkcja: Intercult, Instytut Kultury Miejskiej

English Version

Birdhouse Gallery
Exhibition

Birdhouse Gallery is a project run by two artists: Maciek Salamon and Nedyalko Delchev. It is all about creating an European gallery network. Instead of renting a place for a gallery we are trying to make galleries by ourselves (together with workshops participants).

They look like boxes, some may call them birdhouses. Instead of birds they put art inside. Birdhouse Gallery workshops end with a public presentation / exhibition. It is aiming to encourage imagination, develop children’s creative ideas, improve their artistic skills and strengthen appreciation for the arts.

Artists involved:

Nedyalko Delchev (Sofia, Bulgaria) – theatre director whose artistic expression ranges from staging the old masters like Gogol and Shakespeare to collaborating with innovative contemporary authors. He writes his own scripts for theatre and film, as well as draws naive miniatures and works in small scale sculpture.

For the past few years Delchev has been working primarily with amateur student acting groups. He finds that the lack of professional training creates extraordinary dynamics in staging.

Delchev has worked as an assistant professor for renowned Bulgarian directors Ivan Dobchev and Margarita Mladenova of Theatre Sfumato. He teaches Theatre History and Acting at the American University in Bulgaria, and recently worked as a visiting lecturer at Kansai Gaidai University in Japan.

Maciej Salamon (Gdańsk) – man of many talents: visual artist, free lance graphic designer, ilustrator, founder, vocalist and text-writer of Gówno band (first polish rodeo punk rock band).

Graduated from Academy of Fine Arts in Gdańsk, where he actually works as a lecturer in Intermedia department. Creator of animated films and music videos. Winner of a few prizes in this field such as: Northernawaves (Iceland), Stranger Award ( Amsterdam),Con Can (Tokio). Winner of the Young Artist of the Year in Gdańsk (2009). Member of Krecha art group (making an art zine “Krecha”). He is also running his own gallery: Galeria Gablotka in Gdańsk shipyard. Occasionally paints, makes installations and sculptures.

Nils Personne (Stockholm, Sweden) composer, theatre musician, orchestra leader and, since 1984, an actor/musician when he begin with Jordcirkus (Earthcirkus), a Sweden-based international theatre collective. In 1989 he started together with 2 colleagues the Klezmer group Sabbath Hela Veckan which has toured and recorded for more than 20 years. In 2000 Personne joined the comntemporary music group The Great Learning Orchestra, where he is active as both musician and composer. Since 2010 he leads workshops in creating musical instruments out of junk, together Johan E Andersson. Nils Personne is a multi-instrumentalist, with the saxaphone as his main intrument.

Co-produced by: Intercult, Instytut Kultury Miejskiej