DOCEŃ DOKUMENT: Tożsamość + spotkanie z twórcami

Czuły portret trojga bohaterów poszukujących równowagi w skomplikowanych relacjach ze światem, otoczeniem i rodziną. Każdy z nich znajduje się w przełomowym momencie życia: kobieta przeprowadza aborcję, mężczyzna radykalizuje się politycznie i przystępuje do partii prawicowej; inny zrywa więzy z Kościołem dokonując apostazji. Światopoglądowe podziały nie przesłaniają jednak wspólnego dla każdego z nich pragnienia – poczucia autonomii i zrozumienia, kim się jest.

Po seansie zapraszamy na spotkanie z producentką Aleksandrą Kminikowską oraz reżyserem Konradem Królikowskim.

 

Najbliższe seanse: