Anna Kwiatkowska – producentka projektów

anna.kwiatkowska[at]ikm.gda.pl