ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Obecnie pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej na stanowisku specjalistki ds. księgowości.

telefon: 58 760 72 13
e-mail: elzbieta.boraca[at]ikm.gda.pl