Koordynatorka projektu Medialab Gdańsk, który łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. To przestrzeń dla eksperymentu i współpracy, dzielenia się wiedzą, szukania rozwiązań i działa na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania nowych mediów i technologii dla rozwoju kultury i rozwoju społecznego.  
Interesuje mnie odkrywanie tożsamości miasta Gdańska i jego mieszkańców i mieszkanek poprzez poznawanie przeszłości zapisanej we wciąż niezbadanych przepastnych archiwach… szczególnie cyfrowych.   
Redaktorka serwisu popularyzującego domenę publiczną oraz biblioteki cyfrowe – www.szukamy.org. Angażuje się w upowszechnianie korzystania z otwartych zasobów w edukacji oraz w propagowanie idei otwartych instytucji kultury.  
https://medialabgdansk.pl/  

e-mail: karina.rojek[at]ikm.gda.pl