Urbanistka, zaangażowana w działalność charytatywną oraz artystyczną w trójmieście, jako koordynatorka wydarzeń społecznych i kulturalnych, m.in. wigilii dla osób w kryzysie bezdomności czy warsztatów chóralnych. Absolwentka studiów magisterskich kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim o specjalizacja rozwój lokalny i regionalny. Związana z projektem Żółty Wiadukt, którego zespół projektuje koncepcję zmian przestrzennych na ponad stuletnim Wiadukcie Brama Oliwska. W IKM odpowiedzialna za komunikację w social mediach. 

W wolnych chwilach zafascynowana odkrywaniem na nowo swojego miasta – Gdańska, ale także dalszych zakątków.  

Email: karolina.zabrocka@ikm.gda.pl