Martyna Krefta – Pracowniczka Punktu Informacji Kulturalnej

martyna.krefta[at]ikm.gda.pl